Lego: Taskforce skal give bud på metoder til at få kvinder i koncernledelsen

Af Dorte Toft 4

De 22 mænd, der udgør Legos koncernledelse, har nedsat en taskforce med fokus udelukkende på kvinder, og det gælder ikke kvinder i rollen som kunde, men som konkurrent til egne poster.

Taskforcen kigger nærmere på årsager til fraværet af kvinder i koncernledelsen, og den skal give bud på nye tiltag, der måske kan ændre billedet. Denne taskforce, der rummer repræsentanter fra koncernledelsen samt kvinder længere nede i hierarkiet, forventes at barsle i foråret, oplyser Legos kommunikationschef Charlotte Simonsen.

Jørgen Vig Knudstorp i modvind

Beslutningen blev truffet på et heldagsseminar, hvor koncernledelsen skulle kigge nærmere på, om der – med koncerndirektør Jørgen Vig Knudstorps ord – måske også var “antagelser”, der stillede sig i vejen for kvinderne.

Lego’s ellers så roste topchef, Jørgen Vig Knudstorp, kom i oktober i modvind, da Berlingskes Business Magasin fortalte, at han kun havde valgt mænd til de øverste poster.

Historiens ekstra krydderi var, at Knudstorp selv i 2007 sagde ja til en regeringsanmodning om at blive “ambassadør for flere kvinder i ledelse”. Jeg berettede om sagen under overskriften “Kvinder i toppen? Lego-direktørens kloge træk”.

23 pct. kvinder på næste niveau

Han fortalte i artiklen, at Lego arbejdede aktivt for, at få flere kvinder i topledelsen. Der var blot endnu ikke lykkedes, men der var flere kvinder på vej op.

Ifølge Charlotte Simonsen er der 23 procent kvinder på de næste niveauer i hierarkiet, det hos Lego kaldes “director+”.

Afventer

Jeg havde håbet på at få et interview med Jørgen Vig Knudstorp om, hvad der kom på bordet under heldagsseminaret, men Knudstorp mener ifølge kommunikationschefen, at det er mere relevant, når der kommer konkrete forslag på bordet.

Jeg håber så på, at Legos målrettede arbejde giver lidt frisk luft og fakta til den fortærskede diskussion om, hvorvidt manglen på kvinder i topledelsen skyldes fraværet af de nødvendige kompetencer herunder lang nok erfaring, fraværet af nok appetit blandt kvinder på at tage det øverste ansvar eller… antagelser, der spænder ben. Men mest interessant blive Legos nye tiltag, såfremt der kommer sådanne.

PS: Venligst læs Berlingskes regler for kommentarer, inden der kommenteres her. Emnet kvinder og ledelse resulterer typisk i kommentarer, der bryder reglerne groft. Sådanne vil blive fjernet, men enhver er jo velkommen til at skrive sin holdning på egen blog. Den tager kun få minutter at oprette.

4 kommentarer RSS

 1. Af Monsar Hansen

  -

  I det mindste gør de noget aktivt, i stedet for blot at lade stå til. En differentieret ledelse er vigtig og styrker enhver virksomhed. Så diversifikativ som muligt.

 2. Af Niels Justesen

  -

  Du rammer virkelig hovedet på sømmet. Virksomhederne bliver nødt til at indse, at kvinder i topledelsen/bestyrelsen kan være et aktiv, også selvom de mandlige ansøgere på papiret har marginalt bedre kvalifikationer.

 3. Af Sådan undgås, at kønsfordommes stærke appel trumfer fakta | Bizzen - IT & Business

  -

  [...] fordomme om hvad de to køn var bedst til, have stillet sig i vejen. Lego måtte derfor grave dybere, og resultaterne er begyndt at vise sig, også i allerøverste [...]

 4. Af “Dumme duller” i akademia? | Bizzen - IT & Business

  -

  [...] går på at få flere flere kvinder ind i toppen, fordi man anser diversitet for en styrke. Første forsøg lykkedes ikke. Ifølge Knudstorp stillede “antagelser” sig i vejen, så man måtte gå grundigere til [...]

Skriv kommentar

Kun fornavn og efternavn bliver vist i forbindelse med kommentaren. Dog skal alle felter med * (stjerne) udfyldes

Læs vilkår for kommentarer og debat på Berlingske Tidendes websites

RETNINGSLINJER

Berlingske ønsker at sikre, at debatten på b.dk føres i en ordentlig tone, som gør det inspirerende og udfordrende for alle at bidrage og deltage. Vi efterlyser gerne klare, skarpe, holdningsmæssige stærke indlæg med stor bredde og mangfoldighed og kritisk blik på sagen. Men vi accepterer ikke indlæg, som er åbenlyst injurierende, racistiske, personligt nedgørende. Sådanne indlæg vil fremover blive slettet. Det samme gælder indlæg, der ikke er forsynet med fuldt og korrekt navn på afsenderen, men som indeholder forkortede navne, opdigtede eller falske navne.

Vi opfordrer samtidig alle debattører til at gøre redaktionen opmærksom på indlæg, som ikke overholder disse retningslinjer.

Redaktionen

Yderligere info