Gæsteblogger: IT for nye lærere (Gymnasiet og IT – 2)

Indlæg af gæsteblogger Steen Toft Jørgensen.

I dette indlæg vil jeg beskrive udfordringerne for de nye gymnasielærere, specielt indenfor IT.

Som nævnt i mit første indlæg, så ansættes der i disse år mange nye lærere. Det skyldes dels at elevtallet fortsat stiger, dels at mange lærere pensioneres. Lærermanglen er allerede et faktum – især i naturvidenskabelige fag. Og manglen på kvalificerede lærere forventes at vokse de kommende år.

Nyansatte lærere skal igennem et forløb, som kaldes pædagogikum (uddannelsestilling). Det har hidtil taget 2 år, hvis man ikke  har nogen undervisningserfaring. Fra august i år er pædagogikumsordningen ændret (det er den i øvrigt ofte blevet!).

 • Nyt er det, at nu skal nye lærere lære at undervise teoretisk og praktisk på 1 år. Fint nok, at det ikke skal trække tiden unødigt ud efter kandidateksamenen.
 • Nyt er ligeledes, at nyansatte er fastansat fra starten af. Tidligere kunne man først få fastansættelse efter bestået pædagogikum. God ide, som gør det lettere at få familielivet til at fungere, når man ved, hvor jobbet for eftertiden er.
 • Nyt er også, at pædagogikums-stillingerne ikke fordeles på gymnasier af Undervisningsministeriet. Tidligere var der en kvoteordning i stil med sovjetisk planøkonomi. Nu er det helt op til gymnasier selv at ansætte et antal lærere uden undervisningserfaring.

Det lyder jo alt sammen godt, så hvorfor skrive en blog?

Det er fordi bestemmelserne omkring pædagogikumsordningen er hermetisk støvsuget for IT !

Hvis du vil studere de nærmere detaljer, så læs mit sammendrag på:
it-og-data.dk/paedagog/paed-it.pdf

De vise fædre forestiller sig vel, at det med IT kan enhver, så hvorfor skulle man dog anvende kostbar tid til det, når man nu skal skære lidt i bestemmelserne, så det hele kan nås på 1 år frem for 2 år.
Dvs. man antager, at en universitetsuddannelse tilfører kompetence og viden nok indenfor IT. At læreren så selv kan finde ud af at anvende IT i undervisningen.
IT kræver åbenbart ikke undervisning – det kan enhver idiot selv finde ud af. Har du hørt om andre fagområder, hvor det er unødvendigt af undervise i og lære om?
Sjældent har jeg hørt en større gang vrøvl.
Min egen store erfaring fortæller mig, at det kræver dedikeret undervisning at indøve nogle tekniske IT-færdigheder. Og det kræver utroligt meget coaching at udvikle evnen for og det at turde anvende IT i undervisningen af en klasse.

Det er jo simpelthen som om man blev hørt af guderne i dag. For frisk fra Dansk IT’s udvalg kaldet CIO Innovation Forum er der i dag udkommet rapporten “Det digitale skabersamfund”.
Læs den på: dansk-it.dk/upload/web_292265_cio.pdf

Sjældent kan jeg være mere enig omkring IT! Forummet består af 14 kompetente ledere især fra erhvervslivet.
I rapporten bliver det direkte sagt, at bl.a. politikerne og skolelederne sover i timen. Citater:

 • “Berøringsangst og dårligt image blokerer for politisk visionsarbejde”.
 • “To typer digitale kompetencer skal fremmes. Danmark har brug for både it-brugerkompetencer og it-skaberkompetencer for at klare sig på fremtidens globale markedsplads.”
 • “Digitalt efterslæb i uddannelsessystemet. It er i forhold til folkeskolen fraværende som decideret fag. Således opererer man hverken i skolen eller på seminarierne med it som obligatorisk fag eller med digitale færdigheder som en grundlæggende færdighed.”
 • “It revolutionerer ikke undervisningsmetoderne og eleverne er langt oftere forbrugere af it end producenter af it i undervisningen.”

IT rummer en fantastisk innovativ kraft, som fuldstændig overses i uddannelsessystemerne. Faktisk bliver der i Danmark flere digitale analfabeter, fordi flere opgiver at følge med, og fordi mulighederne (kravene) stiger hele tiden.

Hvordan i alverden skal en lærer kunne anvende nye teknologier som web 2.0 med wiki, mashups,  podcasts, socialemedier mm., hvis læreren ikke modtager undervisning i IT og arbejder med IT i forbindelse med oplæringen?

7 responses to “Gæsteblogger: IT for nye lærere (Gymnasiet og IT – 2)

 1. En ting jeg virkelig gerne vil høre i sammenhæng med denne blog.

  I hvilke fag, og hvordan mener du IT skal bruges i gymnasiet?

  Dette spørgsmål skal vel besvares inden man “smider” ekstra IT undervisning efter lærerne?

 2. @Jesper:
  Den vil jeg da gerne kommentere. For mig at se kan it være et mål eller et middel. I gymnasiet vil teknologien primært være et middel – et værktøj til at øge elevernes udbytte af undervisningen. Her følger nogle eksempler på it som middel, derefter lidt om it som mål:

  Tekstbehandling: Kan bruges i alle fag, hvor eleverne skal fremstille skriftlige opgaver.

  Regneark, statistik- og matematikprogrammer: Kan bruges i matematik samt i fag med behandling af data, fx. geografi, samfundsfag, fysik, kemi og biologi.

  Musikprogrammer: Musik.

  Grafikprogrammer: Formning (hedder det stadig det?)

  Web- og multimediaforfatterprogrammer (CMS’er, Flash-programmering): Særlige opgaver, måske tværfaglige featureagtige ting eller i dansk.

  Jeg har med vilje ikke nævnt bestemte produkter, da det er vigtigere, at eleverne lærer principperne. Om det lige er Word eller OpenOffice, de lærer at skrive i, er ikke afgørende, men de skal lære at bruge værktøjet effektivt og fornuftigt (med stavekontrol, automatiske fodnoter, indholdsfortegnelse etc.).

  It som mål i sig selv omfatter discipliner som dataanalyse, algoritmer og programmering. Det hører nok mere til på de videregående uddannelser, men hvis man kan give de interesserede i gymnasiet mulighed for at snuse til det, vil det være fint. Især vil det være godt, hvis både drenge og piger hører om, hvad arbejdet som systemudvikler og lignende går ud på.

 3. Som det er nu, får kommende studenter undervisning i IT i alle fag – j.f. paragraf “3.3 IT” i læreplanerne. Desværre er det de færreste undervisere, der formår at udfylde denne paragraf, da det dels ikke er et centralt aspekt ved deres fag og de derudover højst har fået en sparsom introduktion til det.

  Nu får kommende undervisere så heller ikke nogen introduktion til, hvordan man kan bruge IT konstruktivt i undervisningen og håndtere problematikker som opgavesnyd, bærbare i klasselokalet, informationssøgning…

  – Uanset fag har lærere derfor behov for at lære at bruge IT konstruktivt i undervisningen!Spørgsmålet er så om man ikke mener, at eleverne også har brug for introduktionsforløb i brug af IT og en reel mulighed for at vælge et IT-udviklingsfag (Jf. rapport)?

 4. LINUX:
  ———————————————————
  Problemet er at man ikke tage det alvorlige for regeringen side.

  Hvis vi ser på hvad,der er ved at ske på It området så
  er de største firma i Danmark ved at indføre et nyet styren system,som bliver afløser for Microsoft,(open souce) linux,samt at de samme firma er begyndt annoncer efter folk der har kendskabe til LINUX.

  FKS.SER MAN PÅ IT UNIVERSETET ER MAN IKKE BEGYDT AT IMPLEMENTERE LINUX I UNDREVISNINGEN,HVAD SÅ MED ALLE DE ANDRE UDDANNELSE STÆDER HVOR MAN KNAP KENDER ORDET.

  Baggrund for hele dette kaos,der er uddannelse stæder er at regeringen ikke har nogle klar politik på
  dette området og ikke forstår ordet Linux.

  Hvis man vil lære om linux og få kendskab til linux.
  kan mam møde op på CBS/SSLUG hver Onsddag fra kl.18 til 22.på Howitzvej 60 2000 Frederiksberg.

 5. (Kommentar af gæsteblogger Steen Toft Jørgensen)

  Jesper Barslund spørger: “I hvilke fag, og hvordan mener du IT skal bruges i gymnasiet?”
  Svar: Som Jacob Bendtsen skriver så er alle fag (lærere) i gymnasiet forpligtet af læreplanerne til at anvende IT.
  Det er jo simpelthen med til at gøre undervisningen aktuel og interaktiv.
  Mit synspunkt er, at det vil kræve uddannelse af lærerne. Det kommer ikke af sig selv.
  Mere i min næste blog om indhold og hvad elever og lærer skal kunne.

 6. @Sten T.J.
  Nu siger du at alle lærer skal uddannes, og der jeg ser det helt store problem er at uddannelsesforløbet som regel er længere udviklingen inden IT området.

  Du nævner selv metoder der oppe i tiden lige nu som Web2.0, som forøvrigt ikke er et fast defineret teknologi, men en overskrift får mange metoder.

  Men buzz ordene i øjeblikket Virtual Desktop, SaaS og PaaS m.m.fl.

  Nu vil jeg indrømme, at jeg slet ikke kender gymnasiet i dag, men det jeg har læst er at der enorme forskelle hvor IT progressiv indstillingen er til ny teknologi.

  Og så ser jeg store problemer hvilken ideologi man skal følge, hvad vej går uddannelses sektoren, begynder man at hælde mod Linux og den åbne verden eller går man den proprietære Microsoft/Apple vej.

  Efter min mening står vi midt på en skillevej hvor alt kan ske.

  Jeg skjuler ikke at jeg hælder meget til den åbne verden, men jeg ved godt at Danmark er et af de meste indoktrinerede lande i verden af betalingssoftware. Som ligger helt uden for min forstand.

  Men hvad vej går det??
  Hvilke systemer skal uddannelse organisationerne benytte?

 7. IT er saa vigtigt i verdenen i dag at jeg er maalloes over at hoere at faget ikke eksisterer i folkeskolen.
  Det boer vaere et selvstaendigt fag i hvert fald i et par aar og derefter boer det vaere en integreret del af undervisningen i alle fag.

  Hvilke programmer man benytter er ikke saa vigtigt, det aendres alligevel kontinuerligt, det vigtige er at laere at bruge IT og laere styrker og svagheder, finde ud af at alt kan findes paa internettet ogsaa forkerte oplysninger og dermed laere hvordan man skelner mellem dem og meget andet.

Comments are closed.