Komité sætter finger på betændt skolepolitik

Regeringens Højhastighedskomité fortjener et 12-tal for de anbefalinger, der gøres på skoleområdet i rapporten, der udkom i dag. Anbefalinger, der – hvis de følges – retter op på mange forkerte beslutninger og strategier for skoleområdet.

Særligt tre forhold har været en torn på mange fremsynede mennesker. For det første, at børns it-kompetencer ikke var emne for mulige afgangstest i folkeskolen modsætning til for eksempel husgerning og sløjd. For det andet, at Undervisningsministeriet fjernede det obligatoriske it-fag ved pædagogikumsordningen for nye gymnasielærere. Og for det tredje, at datalogi i gymnasiet fra ministeriets side er betragtet som et sekundafag, som kun kan tages på C-niveau, hvilket ikke er adgangsgivende til noget som helst universitetsstudie. Kun 1,6 procent af de unge i gymnasierne har taget faget, mod 6 pct. før gymnasiereformen.

Her er – med tak til den tidligere gæsteblogger på Bizzen, gymnasielærer Steen Toft Jørgensen – det væsentligste om it og skolerne fra højhastighedskomiteens rapport:

ANBEFALINGER side 41 i rapporten:

It i folkeskolen og på ungdomsuddannelserne. Anvendelsen af it i undervisningen bør fremmes ved at stimulere lærerne ledelsesmæssigt og med efteruddannelse og støtte til udviklingen af en it-baseret fagdidaktik.

Elevernes it-kompetencer. Der bør sættes mål for elevernes informations- og it-kompetencer via it-faglige mål- og fagbeskrivelser. Der bør etableres gymnasiale uddannelser med fokus på it og gives støtte til skoler, der opretter datalogihold. For at sætte fokus på it-kompetenceniveauet bør Danmark deltage i den internationale komparative undersøgelse ICILS (gælder naturvidenskab/tech).

Styrkelse af undervisernes it-faglige og it-baserede fagdidaktiske kompetencer. Læreruddannelser og videreuddannelsesforløb bør tilpasses og i større omfang end i dag omfatte it-beherskelse og it-baseret didaktik. Der bør afsættes midler til udvikling af it-baseret undervisningsmateriale til folkeskoler og ungdomsuddannelser.

I BILAGET side 36-37:

It på ungdomsuddannelserne. Kendskabet til de professionelle it-kompetencer fås ofte på ungdomsuddannelserne, herunder gymnasier og HF. Imidlertid viser en undersøgelse foretaget af Datalærerforeningen , at der er sket en halvering i antallet af elever i valgfaget datalogi i gymnasiet og HF fra 2006/2007 til 2007/2008. Valgfagsmulighederne er blevet kraftigt beskåret i forbindelse med Gymnasiereformen fra 2005, og almen it er i uddannelsesplanerne ikke beskrevet som et selvstændigt fag.

Tilmeldingen til datalogi i gymnasiet har oplevet et kraftigt fald på næsten 70 pct. i løbet af få år. Fra skoleåret 07/08 var antallet af elever, der havde tilmeldt sig datalogi halveret i forhold til 06/07, og i 08/09 blev tilmeldingen yderligere reduceret. I 2009 udgår obligatoriske it-kurser af gymnasielærernes pædagogikum, hvorfor gymnasielærerstuderende fra 1. august 2009 ikke længere kan få kurser i, hvordan de kan bruge it i undervisningen. I en ny bekendtgørelse har Undervisningsministeriet fjernet de 2 x 50 timers it-kurser, der hidtil har været en del af gymnasielærernes pædagogikum.

Under professionelle it-kompetencer. Der bør i alle højere uddannelser ske integration af it, således at der skabes et fundament for innovation og udvikling i it-anvendelsen inden for de forskellige fagområder.

De specialiserede it-kompetencer. Der bør uddannes flere it-faglige specialister på højt niveau på universiteterne. I løbet af de kommende fem år bør Danmark forøge sin produktion af it-kandidater, så vi kommer til at ligge blandt de tre bedst placerede europæiske lande med hensyn til produktion af sådanne kandidater. Der bør inden 1. juli 2010 i samarbejde mellem Videnskabsministeriet og Undervisningsministeriet udarbejdes en handlingsplan for styrkelse af danske it-spidskompetencer.

UDDRAG SLUT

Min egen fornemmelse er, at undervisningsminister Bertel Haarder har bevæget sig gevaldigt, hvad angår fornemmelsen for, hvor vigtige disse områder er for Danmarks fremtid. Spørgsmålet er, om hans embedsmænd, skolesektoren og de tilhørende fagforeninger også fatter alvoren i forsømmelserne.

One response to “Komité sætter finger på betændt skolepolitik

 1. Kære Dorte

  Det er dejligt at se at du har fat i det vigtigiste i den rapport gode rapport som Køjhastighedskomiteen har lavet.

  Når 40% af danskerne der digitale analfabeter så derjer diskutionen ikke om båndbrede men om hvordan vi får 4 ud af 10 danskere til at udnytte de mange muligheder nettet giver os mennesker.

  Prrøv lige med dette billed: I danske medier reklamere telebrancen for temmelig mange penge og 40 % af dem der ser reklamerne har ingen forsåelse / interesse for alle de reklamer der drejer sig om internet og mere avancerede tjenester som eks. TDC Play.

  De udfordringer du påpeger er langt større end dem der normalt er i medierne.

  Hilsen

  John Strand

Comments are closed.