Politikere drøfter om IT skal tages alvorligt i skolesystemet

I eftermiddag skal undervisningsminister Tina Nedergaard i samråd om, hvorvidt IT omsider skal tages alvorligt i undervisningssystemet, så danske børn får ordentlige it-kompetencer med i baggagen.

Som skrevet tidligere på denne blog, er især gymnasiet hårdt ramt af Undervisningsministeriets prioriteringer. Faget datalogi har været nedgraderet til kun at kunne tages på C-niveau, hvilket ikke er adgangsgivende til noget som helst studie, mens et fag som for eksempel dans kan tages på B-niveau.

Drastisk fald i interesse

Der har været et drastisk fald i søgningen til datalogi, så tiden nærmer sig, hvor sidste gymnasieelev lukker og slukker. Heller ikke blandt lærerstuderende har der været interesse i at specialisere sig på området.

Datalærerforeningen for gymnasiet og hf har længe påpeget problemet og været fortaler for en øget indsats, også ved at gøre emnet bredere, så det handler om flere aspekter af it-kompetencer.

Antorini om Højhastighedskomiteens rapport

Samrådet i dag er foranlediget af Christiane Antorini (S) på uddannelsesudvalgets vegne. Den direkte anledning er rapporten fra Højhastighedskomiteen.

Rapporten indskærper, at der skal gøres noget på undervisningsområdet for at sikre, at danske unge får gode it-kompetencer. Uden det får Danmark svært ved at klare sig både på de indre linjer i en tid, hvor demografien ændrer sig, og på de ydre. Kompetencer inden for it er af stor betydning for at kunne hævde sig i den globale konkurrence.

Alvorlig mangel på lærere

Formanden for Datalærerforeningen for gymnasier og hf, Steen Toft Jørgensen, håber på, at politikerne omsider får erkendt, hvor vigtige it-kompentencerne er. Men han påpeger også, at der bliver et alvorligt problem med lærekræfter.

Hovedparten af lærerne med de nødvendige kompetencer vil i 2011 være 55-60 år – på vej til efterløn/pension. Desuden har de kompetente lærere typisk hovedfag i matematik, hvor der i forvejen er mangel på lærere.

Steen Toft Jørgensen har derfor henvendt sig til Folketingets uddannelsesudvalg med forslag til at få gjort en særlig indsats. Der må etableres videreuddannelser for eksisterende gymnasielærere, og der skal igen indføres timer på pædagogikum (oplæring af nye gymnasielærere) med fokus på IT.

Tag et tjek på ønskelisten på foreningens websted (det lyseblå felt). Her finder man også links til lang tids medieomtale af problemerne og til anden information af relevans.