TDCs ejere malker, lobby’er og venter på rovet. Fri konkurrence?

 OBS. 3.11.2010. Afdelingsdirektør i TDC, Anders Thomsen, har skrevet en kommentar, der går i rette med dette blogindlæg. 

TDC står bag på besked på besked, der lover fantastiske højhastigheder på det gamle kobber. Senest kan vi på elektronikbranchen.dk læse om forsøg, der antyder, at danske husstande allerede “inden for en overskuelig tidsramme” kan få mellem 100 og 200 megabit ind via kobberet.

Jeg selv kan først og fremmest læse, at der varmes op til det store børsprospekt, der endnu en gang skal forgylde de kapitalfonde, der købte TDC, strippede firmaet for formuen, solgte fra og begrænsede investeringen i infrastrukturen. samt nedlagde den kompetente forskningsafdeling. Det udslettede blandt andet Danmarks største ekspertisecenter inden for sprogteknologi (dansk tekst til syntetisk tale/talegenkendelse).

Politikernes visdom

Kære politikere. Hvordan syntes I egentlig at privatiseringen af TDC gik? I fik lunet statskassen for en stund, men gavnede den “frie konkurrence” danskerne? Hvorfor var det egentligt, at I oprindeligt mente, at de private teleselskaber som KTAS og JTAS skulle statsliggøres og samles i TDC? Det var vel ikke for at I bare skulle score?

Som jeg ser det, har privatiseringen af væsentlig dansk infrastruktur gives os en elendig konkurrence økonomisk set. Vi er et lillebitte land, og det umuliggør den masse, der skal til for at skabe en økonomisk sund konkurrence.

Elselskabernes satsning

Elselskaberne har postet milliarder ind i at opbygge et konkurrerende bredbåndsnet, og at de lagde optiske fibre ned samtidig med at de gravede nye elkabler er den rene og skære sunde fornuft for fremsynede mennesker. Kun få kan vel nikke anerkendende til den gamle danske nationalsport udi beskæftigelsesfremme, nemlig at grave, lukke til, grave op samme sted, lukke til etc.

Men fra at elselskaberne gravede kabler ned til så at begive sig ind på et helt nyt forretningsområde, hvor markedet er overmåde domineret af én spiller? Trængte lokalpolitikerne og andre i bestyrelserne til at more sig med noget helt nyt, noget fremtidsrettet?

Fedtspiller

Kapitalfondsejede TDC sad bare fedt og lunt på sit gamle kobbernet, pløkkede lidt fibre ned, hvor behovet ikke kunne ignoreres, mens ellers blev der blot lobby’et kraftigt mod elselskabernes satsninger. Fornyelsen kom stort set kun gennem opkøb af frække konkurrenter som Telmore og Fullrate og dermed hele deres kundemasse så markedsdominansen kunne opretholdes.

Ellers var det bare for TDC at vente på, at elselskaberne havde tabt så mange penge, så fibernettet kom billigt til salg. Og jovist. Det statslige Dong Energys net på 5.500 km fibre blev solgt for en slik til TDC, nemlig 425 millioner kroner for en satsning, som der ifølge brancheiagtagere er lagt omkring 1,5 mia. kroner i.

For hård mod TDC

Er jeg for grov mod TDC? Kunne man have forestillet sig en struktur, hvor elværker ikke skulle konkurrere om at levere sort, grøn og lyserød strøm, hvor TDC stadig var statsligt ejet, og hvor en stærk styring sikrede, at de enkelte monopoler IKKE suboptimerede – altså handlede til fremme udelukkende for sig selv og ikke samfundet? Hvor det derfor var et krav, at den der p.t. skulle grave, også lagde ned, hvad de andre havde brug for? Mod kostpris?

En mere nuanceret holdning over for TDC kan læses i dagens klumme i Berlingske Business. Den bærer overskriften “TDC øger vejtold med 75 procent”, og ses nu fuldt ud på men der er desværre kun lagt brudstykker af den ud på business.dk. Klummen tager udgangspunkt i, at TDC forhøjer prisen for høje upload-hastigheder (og det er jo på fibernettet) drastisk.

TDC vil have åbnet konkurrents net

I klummen kan man blandt andet læse, at TDC er voldsomt imod, at man ikke bare for lov til at markedsføre sig over for bredbåndsselskabet Waoo’s kunder. Waoo er en sammenslutning af 15 elværker m.v., der har lagt fiber i jorden, og man vil ikke give TDC adgang til sit net.

Andetsteds i klummen kan læse, at teleanalytikeren Torben Rune, Netplan, fortæller, at TDC dumper priserne, der hvor elværkerne har fibre. Man kan så skyde ham ned med, at han har tjent en masse penge på at rådgive elværkerne netop på teleområdet, hvis det passer ens sag bedre.

Teleanalytikeren John Strand får også ordet i klummen. Han tolker TDCs udspil med de voldsomt forhøjede priser på upload som en måde at få skabt røre i den politiske andedam. Om det så er noget-for-noget, der stiles efter, er svært at vide, men det ligger åbenbart TDC meget på sinde at få lov til at gå ind på Waoo’s net og tilbyde kunderne YouSee og andre tjenester.

“Vi har et åbent net”, lyder det fra TDC. Det tror da fanden. Der skal jo reguleres, når nogen er så dominerende.

TDC-prospektet

Måske får vi lidt mere realitetssans over det hele i det kommende TDC-prospekt. Her skal TDC jo friste andre store investorer, der også vil score, til at investere, men man kan trækkes i retten for at føre folk bag lyset.

Her burde vi kunne se, om det kobberdominerede net virkelig anses for at være så fremtidssikret, som påstået af TDC over for IT- og Telestyrelsen, medier og politikere mange, mange gange.

Og alligevel. Jeg erindrer adskillige børsprospekter, hvor der er fremlagt fakta, der ikke holdt til et fagprofessionelt trykpres. Problemet er så, at de tech-professionelle ikke er halvt så meget i højsæde hos investorerne, som dem, der kan se en god forretning.

PS: A pro pos professionelle investorer. Bare tænk på, hvor nær IT Factorys ejere, Asger Jensbys JMI Invest og Stein Baggers Agios United, var på at sælge en kæmpepost til en kapitalfond:-) Ups. Glemte jeg Allan Vestergaard, manden der mærkede en lægtehammer i skallen? Var han eller var han ikke medejer af Agios United? Sært som Vestergaard-siden af historien aldrig blev klarlagt.

PPS: Der var et interessant blogindlæg på Computerworld om TDC’s planer om en kombination af fiber og kobber, så der kan føres 50-70 Mbit ind i husstandene. Den handler også om den syge konkurrence, så ja, jeg blev inspireret af den. Men jeg kan ikke sige, om indlægget er objektivt eller farvet. Teleområdet er et morads, umuligt at gennemskue for de fleste.

13 responses to “TDCs ejere malker, lobby’er og venter på rovet. Fri konkurrence?

 1. Som altid stærke budskaber fra Dorte Toft. Problemet rejst er mere generelt.

  Ledelserne af monopoler, der privatiseres, fristes oftest til at begå grundlovsstridige handlinger. Især hvis der er tale om infrastruktur, hvor borgerne ikke kan vælge alternativer. Grundloven forbyder nemlig det, der i gamle dage kaldtes feudaltilstande. Herved hentydes der til gamle dages skik hos kongerne med at tilbyde lokale fyrster ret til fri beskatning og forvaltning af den lokale befolkning mod, at fyrsten skulle stille med soldater eller andet, hvis Konger havde behov derfor.

  Den danske grundlov fastsætter derfor, at skatter kun må opkræves ved lov! Men når et monopol på infrastrukturområdet vilkårligt kan hæve prisen på sine ydelser, fordi der ikke findes konkurrence, så er det at ligestille med vilkårlig beskatning af befolkningen.

  Mit nødråb er ikke helt hen i vejret. Husk, da politiet for nogle år tilbage drastisk hævede gebyret for udstedelse af pas. Dette blev dømt lovstridig med henvisning til grundloven, da der kun må opkræves gebyrer, der dækker de faktiske udgifter!

  Er der ingen der vil prøve en ny sag i Danmark?
  Der er sikkert andre eksempler end dem Dorte Toft har peget på.

 2. Spot on, Dorte. Det er meget svært at se, hvem skulle være interesseret i at købe TDC eller for den sags skyld købe aktier i selskabet. Teleforretning i Norden er i vækst minus siden 2008. I mine øjne er TDCs kobber noget værd kun i kraft af en glimrende eksekveret PR- og marketingmaskine, som langt overgår konkurrenternes. Samtidig er det en kendt sag, at “størst” er lig “bedst” i langt de flest kunders bevidsthed.

 3. Kære CLaus

  Jeg vil ikke kommentere på dit indlæg lige nu blot gemme det og så se på hvad du skrev idag når TDC inden for en overskuelig tid er blevet børsnoteret.

  Hilsen

  John Strand

 4. Heldigvis er Danmark et land som andre kan sammenligne sig med:
  Vi har stik mod alle anbefalinger privatiseret samfundsvæsentlig infrastruktur, og kan altså bruges som skræmmeeksempel på, hvordan tingene ikke skal gøres.

  Samtidig har vi et principielt korrekt udliciteret, men økonomisk udsultet, testområde kaldet Banedanmark, så man yderligere kan se hvad der sker hvis man måske starter rigtigt, men ikke finansierer fornuftigt.

  Heldigvis kan hverken Rød eller Blå legestue klandre de andre for noget, da de begge har ladet stå til.
  Vi burde ekspropriere kobberet til kostpris, og så lade serviceudbyderne betale for omkostningerne ved at vedligholde og udbygge skidtet, eventuelt med støtte fra regionalstøttemidlerne, så vi også får anstændige hastigheder uden for befolkningscentrene

 5. Kære Anders

  Det er noget af et forslag, har du overvekjet hvad det vil koste (ved eksprorpation skal vi overholde landet love) og har du overvejet hvor pengene skal komme fra.

  Er det de gamle, de syge eller børnene der skal betale for dit forsalg – mig bekendt kan regeringen kun bruge de penge de får en gang.

  Tilsvarende så foreslår du en model for TDC´s infrastruktur der er identisk med den som Bane Danmark har og det samtidig med at du fortæller om hvilken katastrofe Bane Danmark her været.

  Det ligner et af de mange forslag som Rød stuekommer med og som der sjældent er finasiering bag.

  Hilsen

  John Strand

 6. Kære John,

  Har du overvejet en stavekontrol? Det er ulideligt at læse…

  Meanwhile, så burde du lige læse Anders’ indlæg igen. Banedanmark er ikke mønstereksemplet, problemet er at vi ikke har et mønstereksempel i Danmark!

  Al infrastruktur i et samfund bør være under det offentliges kontrol, det er inklusiv tele-infrastruktur. De samfundsmæssige interesser er simpelthen for store til at overlade det til private firmaer der kan blive opkøbt af udenlandske firmaer og fonde.

  Privatiseringshysteriet burde have været dødt med Farum-modellen. Det er jo ren liberalisme-porno.

 7. En suveræn kommentar af Dorte Toft, der præcist beskriver sigtet med kapitalfonde og det politiske sløvsind, kaldet minimalstat for enhver pris (og som i realiteten dækker over strandhugst af statens værdier for at give vennerne skattelettelser og politiske vennetjenester).

  Samfundets mest nødvendige infrastruktur som vand, sundhedsvæsen, energi og kommunikation, samt offentlig trafik, skal naturligvis enten være udenlukkende et statsligt foretagende eller med staten som en helt central og styrende aktør i et marked med flere aktører.

  Kapitalfondene har udelukkende været tilladt p.gr.af bølleliberalister og politikere, der hellere stjæler af samfundskassen end at føre redelig politik.

 8. Kære Dorte Toft

  Dit blog-indlæg indeholder forskellige påstande om TDC og det danske telemarked, som jeg ikke finder er dækkende og derfor har nogle kommentarer til.

  ? Det er din oplevelse, at ?TDC står bag på besked på besked, der lover fantastiske højhastigheder på det gamle kobber?. Jeg ved ikke, om vi lover ‘fantastiske hastigheder’, men vi fortæller, at vi kan levere stadig højere hastigheder til kunderne, og det gør vi så. Da ADSL blev lanceret i Dan-mark i 1999, var den højeste og ganske dyre hastighed 2 Mb/s. I dag kan TDC på sin kobberin-frastruktur (der reelt er en kombineret fiber- og kobberinfrastruktur) levere 20 Mb/s (garanteret hastighed) til knap halvdelen af de danske husstande. Vi har også lanceret 50 Mb/s på kobber-nettet, og udviklingen stopper ikke der.

  ? Du skriver, at vores nuværende ejere kapitalfondene ?begrænsede investeringen i infrastruktu-ren?. Det er ikke korrekt. TDC?s investeringer i den danske teleinfrastruktur fra 3G-net til højere båndbredde på kobber-, fiber- og kabel-tv-net har været stigende under det nuværende ejer-skab. Vores investeringer i forhold til omsætningen (capex/sales ratio) har alle årene ligget over den europæiske benchmark på 13 pct.

  ? Du skriver også, at kapitalfondene ?nedlagde den kompetente forskningsafdeling?. Det billede kan jeg ikke genkende. Alle teleselskaber også TDC koncentrerer sig om udvikling af services som IP-tv mv. (på services er vi rigtig godt med i DK), mens de store internationale udstyrsleverandører udvikler på de grundlæggende netelementer. Det er en udvikling, der skete længe før kapital-fondsovertagelsen. Lukningen af vores Teletekniske Forskningslaboratorium og vores stop for eksternt samarbejdet om sprogteknologi skete også før vores nuværende ejere kom til.

  ? Når man spørger om, hvordan konkurrencen har fået det, så taler prisudviklingen på både bred-båndsprodukter og mobilprodukter sit eget sprog. Den helt aktuelle prispjece fra ITST viser, at priserne for 2MB/512 er faldet med 90 pct. de seneste 10 år i faste priser, og 4 MB/512 er faldet med 46 pct. i faste priser fra 2008, hvor den første gang er med i opgørelsen. Jeg vil også gøre opmærksom på, at i 2007 gjorde CICT (Center for Information and Communication Technologies med Knud Erik Skouby i spidsen) på vores opfordring status på 10 år med et liberaliseret mar-ked. Det kom der en større rapport ud af, hvor der bl.a. står ?Det konkluderes endeligt opsum-merende, at liberaliseringspolitikken i Danmark må anses for at være gennemført med succes og generelt at have realiseret de målsætninger, som oprindelig var sat. Danmark er måske ikke bedst og billigst på alle områder, men er dog blandt de bedste og billigste på de fleste områder.?

  ? Du skriver også, at TDC ?pløkkede lidt fiber ned?. TDC har og har haft i mange år Danmarks stør-ste fibernet med tusindvis af erhvervskunder koblet på og vores levering af høje båndbredder til privatkunder er også baseret på fortsat og massiv udrulning af fiber i kombination med vores kobber-net.

  ? Du citerer Torben Rune for at ?TDC dumper priserne, der hvor elværkerne har fibre.? Jeg ved ikke præcis, hvad der menes. TDC?s priser er landsdækkende på det private detailmarked, mens der på erhvervsmarkedet er mere fri prisdannelse og konkurrence fra andre en blot elselskaberne fx Global Connect.

  Alt i alt synes jeg ikke, at dit indlæg giver et synderligt retvisende billede af hverken TDC eller det danske telemarked.

  Vh
  Anders Thomsen, afdelingsdirektør, TDC

 9. @ Anders Thomsen. Jamen, så var jeg for hård mod TDC, og jeg har taget fejl på visse punkter, såsom at det IKKE var kapitalfondene, der lukkede ned for sprogteknologien. Jeg var hellere ikke klar over, at I havde mere fiber lagt ned end nogen anden, selv om jeg nok burde have vidst det. F.eks. kender jeg jo til mange it-tunge virksomheder, der har betalt højt abonnement for egne linier med høj hastighed.

  Tak fordi du tog dig tid til at korrigere fejl og give et mere nuanceret billede på disse og andre områder.

  Og så lige et par bemærkninger:

  Jeg har mest fokus på upload, ikke download. Men ja. Det er fint, at kobberet kan strækkes. Ku’ I så også bare strække det lidt der på Samsø, hvor jeg har mit lille sommerhus. Der når jeres hastighed ikke op over 600 kilobit, selv om I markedsfører det som 1Mb:-)

  At der er prisfald på hastigheder på nettet er dog overmåde logisk, ligesom det skete for pc’er med videre. Teknologi udvikler sig og med den hastigheder. Hvor meget der kan fejes ind under liberaliseringens kappe står for mig ikke klart.

  Hvad angår Torben Runes udtalelser, så kan jeg jo kun citere, hvad manden sagde.

  Men jeg sætter lige en indledende bemærkning på indlægget om, at der er en væsentlig kommentar fra din side.

  @ alle. IT- og Telestyrelsen har nu rettet opmærksomheden mod TDC’s fibernet, fortæller Berlingske Business her:
  http://www.business.dk/tech-mobil/myndigheder-griber-ind-mod-tdcs-fibernet
  “Konkurrenterne skal sikres adgang til fornuftige priser på det fibernet, som TDC købte af DONG Energy i Nord- og Østsjælland.”

 10. Dorte Toft har citeret mig 100% korrekt.
  Anders Thomsen skriver: “Du citerer Torben Rune for at ?TDC dumper priserne, der hvor elværkerne har fibre.? Jeg ved ikke præcis, hvad der menes. TDC?s priser er landsdækkende på det private detailmarked, mens der på erhvervsmarkedet er mere fri prisdannelse og konkurrence fra andre en blot elselskaberne fx Global Connect.”

  Det der menes er, at TDC som alle andre selskaber deltager i den helt fri konkurrence på erhvervsmarkedet. Tidligere – dvs. før elsektoren etablerede konkurrence til TDC benyttede selskabet enhedspriser også på erhvervsområdet – nøjagtig som man gør det på privatområdet. Da elsektoren tog konkurrencen op havde det den effekt, at TDCs priser på erhvervsmarkedet faldt – men (naturligvis) kun i de områder af landet hvor elselskabern konkurrerede.

  Det er der egentlig ikke noget mærkeligt i. Det viser blot at konkurrence er gavnligt for prisdannelsen. Det viser dog også, at mere konkurrence over alt i landet er nødvendigt for at sikre at der ikke skabes nye monopoler som kan skrue priserne op.

 11. Kære Claus Hetting

  Den 1. november skrev du følgende:

  Claus Hetting
  1. november 2010 kl. 20:39
  Spot on, Dorte. Det er meget svært at se, hvem skulle være interesseret i at købe TDC eller for den sags skyld købe aktier i selskabet. Teleforretning i Norden er i vækst minus siden 2008. I mine øjne er TDCs kobber noget værd kun i kraft af en glimrende eksekveret PR- og marketingmaskine, som langt overgår konkurrenternes. Samtidig er det en kendt sag, at ?størst? er lig ?bedst? i langt de flest kunders bevidsthed

  Kan du ikke fortælle mig hvordan det gik med salget af TDC aktierne, var det sådan at man havde svært ved at sælge dem eller var det sådat at efterspørgelsen var større end udbudet.

  Hilsen

  John Strand

 12. Nu bliver jeg emo igen :-/

  Teknisk set er det kun gået ned af bakke, efter TDC overtog Dongs fibernet. Jeg var heldig at flytte ind i en ejendom med fibernet sidste år (en af mine ønsker til ny bolig).
  Allerede dar jeg var flyttet, hørte jeg fibernettet var købt af TDC. Jeg hørte i nogle medier at det ikke betød så meget da fibernettet stadig ville være åben.
  100/100 MBit hos jay-net blev ordnet inden jeg flyttede ind. Super!
  TV udbyderen tog lidt længere tid. Først prøvede jeg YouSee, som meldte at de blev forsinket inden ferien. Tror jeg ventede 2 måneder.
  Da der endlig stod en tekniker i døren, lød skræmmebilledet på, at han skulle sætte en lille boks op (jeg havde allerede min fiber router), som ville betyde de tog den anden udbyders kobling. Farvel til YouSee.
  Ok. På det tidspunkt kom Waoo til verdenen .. ok så Danmark da. De havde netop det TV produkt jeg ønskede. Hurtig levering .. Great!
  Her skal det nok lige indskydes at YouSee ‘skinner’ af TDC.
  Så kommer skræmmebrevet efter TDC har lanceret deres planer: Vælg 1 udbyder!
  Jamen jeg vil jo have jay-net… Hmm Waoo har en 90/90 .. ok vi tager dem for at beholde TV.
  Efter mit valg får jeg så at vide at upload i øvrigt ryger ned på 10Mbit per. 1 januar.
  Iflg TDC er alt dette for at gøre det bedre for mig så jeg kun skal betale en udbyder?
  .. Jeg hader TDC …
  Så får jeg besked om at Waoo trækker sig og deres kunder overgår til FastTV.
  FastTV’s hurtigste internet pakke er 50/10 .. med telefoni koster den 800 kr/måned (ok 799 :P). Dette er prisen uden TV.
  Jay-net kan klare en 100/10 for 439. Mmm ok.
  Farvel TV.

  Så hvad har jeg fået ud af TDC’s overtagelse?
  Før: 100/100MBit
  Efter: -90% upload
  Før: Bredt valg af udbydere. Uafhængig valg af TV og net udbyder.
  Efter: Begrænset til en udbyder. TV udbyder for dyre og for dårlig hastighed på net.
  Før: 99 kr til Dong
  Efter: 99 kr til udbyder. (iflg TDC er det fordelen)

  Jeg vælger sikkert TV fra nu så jeg kan beholde jay-net. Skal stadig betale licens for at have computer. Jeg bor i lejlighed uden fællesantenne (vi har fibernet :P doh .. jeg hader TDC)

  Jeg håber stadig der kommer den gode politikker trold og siger ‘TDC er for telefoni’ 3 små firmaer og fibernet man kan bruge.
  Jeg tror ikke vi har nogle firmaer der er stærke nok til at bryde TDC’s monopol med et køb.
  Desværre vil vi nok kunne se det både på TV, internet og telefoni at TDC har det landbaseret net i Nordsjælland.

  Indtil videre har jeg stadig 2 udbydere med Waoo, men det er vist talte dage :(

 13. Hej Dorte

  Var det ikke på tide at skubbe lidt til det monopol, som TDC/YouSee/FullRate har på Fiber net i hele hovedstadsområdet. Der er jo på ingen måde sket forbedringer siden denne blog startede – tværtimod.

  Det er tydeligt at koncernen fortsat malker det gamle slidte kobber til den ydereste dråbe og på den måde i praksis totalt har sat udviklingen af højhastighedsfastnet i DK i stå.

  Der var en gang en ambitiøs politisk ambition om at Danmark skulle være med i front mht. højhastighedsnet – det er totalt tabt på jorden på grund af politikerne elendighed.

  mvh
  Morten Rasmussen

  ps – det er patetisk at hører koncerndirektøren for TDC tude over at han bliver forbigået af Apple mth. 4G/LTE – specielt når han hentyder til kundernes behov og ønsker – TDC har i sin nuværende konstellation ingen som helst interesse i kundernes tilfredshed alene i deres købekraft.

Comments are closed.