Gymnasieelever får omsider moderne it-fag og på B-niveau

Fra august 2011 vil gymnasieelever langt om længe kunne stifte bekendtskab med et moderne it-fag, der tilmed kan tages på niveau B. Via faget informationsteknologi skal de unge, der jo er så flittige brugere af it blandt andet via deres mobiler, også lære at skabe løsninger. Håbet er, at de unge dermed også får appetit på studier, der går i den retning, men som hidtil har fristet alt for få.

Det nye fag har længe været tiltrængt, idet der har været en massiv flugt fra det gamle it-fag datalogi. I 2009 havde kun 1,6 procent af studenterne taget datalogien, der tilmed kun fandtes på C-niveau, altså ikke kompetencegivende til nogen som helst uddannelser,

Dans vigtigere end IT

Kun C-niveau, mens et fag som dans kunne tages på B-niveau. It kontra dans? Det har været overmåde svært at se, hvorfor uddannelsespolitikere og undervisningsministerium har ment, at dans var en vigtigere kompetence for de unge generationer.

Men nu får de unge altså faget informationsteknologi, og det er på både B- og C-niveau. Uddannelsen er udviklet i et samarbejde mellem gymnasielærerne og landets universiteter.

Forudsætning for udvikling

“Hvis du vil skabe udvikling inden for stort set hvilket som helst område i samfundet i dag, så sker det med udvikling af it,” siger en af bannerførerne for den nye uddannelse, direktør for IT-Vest Gitte Møldrup, via en pressemeddelelse.

IT-vest, der er en paraplyorganisation på it-området for universiteter vest for Storebælt, fortæller nærmere om forløbet her. Undervisningsministeriet skriver om emnet her.

Også humaniora-interesserede

Det nye it-fag skal kunne interessere gymnasieelever fra både humanistiske, naturvidenskabelige, tekniske og samfundsvidenskabelige studieretninger.

Blandt emnerne, der kan komme på tale, er udvikling af nye typer apps til mobiltelefonen, udvikling af reklamespil eller udvikling af interaktive tests med fokus for eksempel på det politiske valg, dating eller sygdomsdiagnoser. Men der vil også være fokus på de ricisi, der ligger i teknologibrugen.

Findes der lærere?

Gør tilbudet mon en forskel? Eller vil fremtidsdrømmene stadig gå udenom de fag, som af mange ses som afgørende for Danmarks fremtidige muligheder for at klare sig globalt.

Og hvordan vil man få nok interesserede lærere, der kan tilegne sig nok viden om området?

PS: Den alvorlige situation på de danske gymnasier har tidligere været beskrevet HER på bloggen af gymnasielærer Stig Toft Jørgensen, der indtil for nylig var formand for datalærerforeningen for gymnasiet og HF. Problemet er ikke kun i de unges fravalg, men også i lærernes kompetencer på området.

5 responses to “Gymnasieelever får omsider moderne it-fag og på B-niveau

 1. Som underviser på et teknisk gymnasium, vil jeg gerne understrege, at på alle landets tekniske gymnasier har der siden reformen 2005 været et obligatorisk IT-fag på c-niveau, nemlig kommunikation/IT. Det kan også vælges på A-niveau. Faget er netop et “skaberfag”, som skal sætte eleverne i stand til selv at arbejde produktivt med IT udfra en kommunikativ vinkel, fx produktion af hjemmesider og netbaserede spørgeskemaundersøgelser.

  Det er det almene gymnasium, der først nu får et IT-fag, og dette IT-fag kører på forsøgsbasis i en årrække, hvorefter man evaluerer forsøget og så afgører om det skal blive permanent. I forsøgsperioden kan alle gymnasieformerne udbyde faget, også teknisk gymnasium hvor man kan lade det træde i stedet for det nuværende kommunikation/IT fag.

  Mvh
  Christine Øhlenschlæger

 2. Jeg underviser i IT på Teknisk Gymnasium. Faget informationsteknologi findes som B-niveau og indeholder en dyb forståelse af den mere tekniske del af IT. Eleverne lærer både om databaser, dynamiske hjemmesider (php), web-servere og på Mat A-It B studieretningen er der mulighed for at kombinere med Programmering C, så der bliver en forståelse af C++, Java, og andre programmeringssprog på et grundlæggende niveau.
  IT-B og Prog C har tilsammen 275 timer fordelt over 4 semestre, mange af eleverne når at blive rigtig dygtige til IT.

  Det kan jo tænkes, at eleverne har gennemskuet hvor man skal gå i skole, hvis man vil lære IT.

  mvh
  John G. Jensen

 3. @ Christine Øhlenschlæger @John G Jensen Tak for jeres kommentarer. Godt at få slået fast, at problemerne ligger hos det almene gymnasium.

  Det almene gymnasium tiltrækker så langt de fleste elever. De seneste tal, jeg kunne finde i skyndingen er fra 2008 og lyder således:

  71.757 elever på det almene gymnasium
  24.234 gik på et handelsgymnasium (hhx)
  10.532 gik på et teknisk gymnasium

  Kommer der et bedre it-fag på de almene gymnasier kan der jo stadig opstå muligheder for, at nogle unge fænges, så det ikke blot er humaniora og samfundsvidenskab, de søger ind til senere.

 4. @ Dorthe Toft
  Dejligt at du interesserer dig for gymnasiernes IT-forhold (eller mangel på samme).

  Der er en præsentation af ‘det nye IT-fag’ på Nyborg Gymnasium onsdag d. 6. april. Det kunne være interessant at have læsere af denne blog tilstede der. Jeg tror noget af problemet er, at undervisere på gymnasiet og læsere af denne blog er to meget forskellige segmenter.

  Info om konferencen fås på
  http://www.uvm.dk/~/media/Files/Udd/Gym/110123_infotek_konf.ashx
  (copy-paste til URL, link-funktionen kom ikke med….)

  Men det løser ikke lærer-kvalifikations problematikken – hvad skal vi gøre der ?
  Anyone ?

  mvh
  John G. Jensen

 5. Jeg er både underviser i stx og læser af denne blog.
  Jeg kæmper i disse dage en sej kamp, for at få elever nok til at der kan oprettes et hold i informations teknologi. Jeg selv brænder for at få lov at undervise i det.
  Men det er op ad bakke. Sådan som studieretningerne er sat sammen, kan mange af vores elever kun vælge ét valgfag. Og de vil hellere have psykologi og filosofi?
  Det er derfor faget datalogi i stx dør. Og derfor har informations teknologi nok kun en chance hvis det kommer ind i studieretningerne som obligatorisk naturvidenskabeligt fag. Men der er kun meget få lærere ude på skolerne der kan undervise i det og derfor kan det være svært at få faget ind i studieretningerne på bekostning af andre fag der har mange lærere.

Comments are closed.