Forskning: Lettere at tjekke antal rotter end skolebørn?

Sagen kort:

 • Om hjerner, rotter og skolebørn
 • Om svage universitetsledelser og UVVU
 • Om dumme danske piger
 • Om nøgenfotografering fra 3 vinkler
 • Om historien, der er for god til at researche.

Københavns Universitet er landet i stormvejr efter sagen om forskeren Milena Penkowa og hendes “1000 rotter”, men universitetet kan måske finde hjælp på Aarhus Universitet. Her findes der nemlig en del erfaringer med pinlige sager.

Senest har Aarhus Universitet haft en karismatisk autismeforsker, der tømte kassen for 10 millioner kroner. En sag, der vakte endnu mere genlyd, var den berygtede Dandy-sag, hvor sponsoreret forskning, ubekvem for tyggegummigiganten, blev forsøgt undertrykt af rektoren.

Køn og intelligens

En tredje sag ligger tidsmæssigt imellem, men er evig aktuel. Her er der lige som i Penkowa-sagen problemer med beviserne for et antal forsøgsobjekter. Det gælder imidlertid ikke rotter, men skolebørn.

Børneforskningen handler om forholdet mellem køn og intelligens, og det er den kendte psykologiprofessor Helmuth Nyborgs forskning, jeg hentyder til.

Heksejagt

Helmuth Nyborg fremstår i medier og i egne udtalelser som udsat for heksejagt. Den skyldes angiveligt, at hans forskning er “politisk ukorrekt”, og ukorrektheden skulle bestå i, at han har påvist, at mænd er mere intelligente end kvinder.

Heksejagten har ikke kun vakt opmærksomhed herhjemme, men den har også givet genlyd internationalt. Ikke mindst, fordi professoren selv fyrede kreativt op på nettet og andre steder for at opnå sympatitilkendegivelser.

Som i Penkowa-sagen er der imidlertid forskere, der har ytret tvivl om resultaternes holdbarhed. Men der er ingen journalist, der som Weekendavisens “Poul Pilgaard Johnsen” i Penkowa-sagen gik i dybden. Politiken forsøgte en stund, men opgav så.

Stadig aktuel

Helmuth Nyborg-sagen er dog på ingen vis forældet.  Han er stadig en skattet gæst i diverse medier med sine forskningsresultater. For eksempel kunne man så sent som i sidste måned i Danskernes Akademi på DR2 og i P1 igen høre, at de danske piger, der indgik i hans forsøg, var dummere end de danske drenge. Og han fortæller igen, igen, hvor farligt det er at fortælle fakta.

Helmuth Nyborg trækkes også fortsat af stalden, som det ypperligste eksempel på en forfulgt dansk forsker, senest af Information. Og professoren puster desuden selv ild i gløderne, især hos Jyllands-Posten.

Trække fra og lægge til

I alle sammenhænge får man at vide, at professoren i en periode blev suspenderet fra universitetet, fordi hans forskningsresultat var politisk ukorrekt. Men universitetet, der i flere år lagde låg på sagen og fandt sig i rollen som prügelknabe, har under ny ledelse omsider taget til genmæle.

Suspensionen af Helmuth blev ikke udløst af hans resultater, men af en sønderlemmende kritik fra en ekspertgruppe, som har gennemgået hans data, metoder og konklusioner.

Genmælet fra Aarhus Universitet er dog forgæves. Historien er for god til at slå ihjel. En professor forfølges, fordi han siger sandheden, nemlig at mænd er klogere end kvinder.

Der findes ingen “Poul Pilgaard Johnsen”. Men et lille kig ind i den danske IQ-forskning kan måske alligevel være interessant.

200 børn, 52 eller 62?
Helmuth Nyborg har oplyst, at hans undersøgelser fandt sted i perioden 1976-1990.

Første gang man kunne læse om resultatet var i Politiken i 2002. Her kunne man læse, at resultatet var baseret på 100 drenge og 100 piger i Skanderborg, og disse var fulgt gennem en årrække.

Senere var resultatet kun baseret på 26 drenge og 26 piger over 16 år, altså i alt 52 børn. Og til sidst, da publiceringen omsider fandt sted, var tallet 31  drenge og 31 piger, altså 62. 10 ekstra dukker op.

De 52 var en trykfejl, forklarer Helmuth Nyborg senere, og ligeledes tallet 26. Trykfejlene gik ellers konsekvent igennem hele materialet.

25 procent færre børn

Men o.k. Lad os sige, at 62 børn holdt ved igennem alle år, men hvad var bruttotallet for de involverede?

Nyborg har oplyst, at bruttotallet for 8-18 årige lå på 420. I det endelige materiale, der blev publiceret, var tallet så nede på 376. Ekspertudvalget kunne imidlertid kun identificere 281 børn i datamaterialet. Forskellen er på hele 25 procent.

Det viste sig, at professor Helmuth Nyborg, der selv havde godkendt ekspertudvalgets sammensætning, bl.a. havde registreret gennemsnitstal visse steder, men uden at oplyse det.

3 professorer

Ekspertudvalget, der var nedsat af Aarhus Universitet, bestod af tre professorer (2 statistikere, 1 psykolog). Blandt deres konklusioner var følgende:

 • The committee finds it criticizable that Nyborg as the sole author does not know the true content of the data.

Nyborg burde altså som eneforfatter af det publicerede kende sine data til punkt og prikke. Hans assistent/assistenter var måske ansvarlig for rodet, men aben sidder på Nyborgs skulder.

Nøgenfotografering fra tre vinkler 

Hvilke børn, der deltog? Statistisk repræsentativt, oplyste Nyborg.

Børnenes forældre skulle blot give deres tilsagn til, at børnene skulle fotograferes nøgne fra tre vinkler, og det var hele vejen igennem udviklingen fra barn til pubertet til ung.

Desuden ville der løbende blive målt afstand mellem brystvorter og størrelsen af de mandlige kønsorganer.

Intet af denne del af studiets design fremgik af Politiken-artiklen ej heller af det publicerede.

Stort frafald

Frafaldet undervejs i forskningsprojektet blev stort, men ifølge Helmuth Nyborg skriftlige redegørelser ikke større end normalt.

Ekspertgruppen mener, at frafaldet burde have været nærmere belyst og giver desuden udtryk for, at manglen på en fuld beskrivelse af studie-designet er kritisabelt.

Ekspertudvalget påpeger endvidere regnefejl og valg undervejs, der ikke synes objektivt begrundede.

Afgørende metode dumper

Den alvorligste kritik gælder imidlertid metoden. Den duer ikke til at udlede kønsbetingede forskelle i intelligens, mener eksperterne.

“The commitee finds that a sex-difference in the g-factor cannot be identified by using the hierachialcal factor model.”

“The commitee finds that a sex-difference in the g-factor cannot be identified by using the hierachialcal factor model.”

Så hvorfor er det lige, at DR, Information, Jyllands-Posten med flere tager intelligensforskellen for gode varer (G-faktor er beregnet IQ-målestok).

Nyborg uenig

Det fagkyndige udvalgs kritiske bemærkninger blev bestridt af Helmuth Nyborg, men uden udvalget fandt anledning til at ændre rapporten.

Hvis du ikke er matematisk kyndigt, så kig blot på linjerne, der skrives med kursiv og indledes med “The commitee …” Rapporten er sin helhed vanskelig at tyde for menigmand, skrevet som den er til akademisk brug, på engelsk og fyldt med formler.

Desværre har professorerne ikke ønsket at bidrage med tolkninger for menigmand, trods adskillige henvendelser. Tilbagemeldingen til denne blog fra én af professorerne, Niels Keiding, Institut for Folkesundhedsvidenskab, lyder således:

Vi var i udvalget enige om at lade vores skriftlige rapport tale for sig selv og har aldrig suppleret med skriftlige eller mundtlige udtalelser

“Vi var i udvalget enige om at lade vores skriftlige rapport tale for sig selv og har aldrig suppleret med skriftlige eller mundtlige udtalelser. Det standpunkt går jeg ud fra, at vi stadig fastholder.

Venlig hilsen
Niels Keiding”

Ej uredelig

Det er vigtigt at noterere sig, at udvalget ikke fælder dommen, at Helmuth Nyborg gør sig skyld i uredelig forskning i lovens forstand. Udvalget fandt intet, der tyder på, at Nyborg bevidst har forsøgt at føre den akademiske verden bag lyset via forfalskede data, plagiat eller lignende.

Men der er for meget, der ikke er styr på, og for meget, der er i strid med god akademisk skik, herunder professoren uvilje til at udlevere dokumentation.

Udvalgets rapport vakte imidlertid knap opmærksomhed i de danske medier. Men universitetet kom selv med en strammet udmelding om “grov uagtsomhed”, og så blev der ballade. Igen blev Nyborgs forfulgt!

UVVU i aktion

Helmuth Nyborg indbragte udmeldingen for UVVU (Udvalget vedrørende videnskabelig uredelighed) for at blive renset for universitets påstand. Og UVVU frikendte ham for “grov uagtsomhed”. Forskningsresultatets holdbarhed eller ej, tog UVVU ikke stilling til.

I medierne blev frikendelsen i 2007 alligevel udlagt som en blåstempling også af resultaterne, og der gik endnu en gang rundgang i hylet. Mænd ER klogere end kvinder. Helmuth Nyborg har nu rettens ord for at være en forfulgt uskyldighed. At ekspertudvalget havde dumpet forskningsresultatet hæftede ingen sig ved.

Informations “poster boy”

For blot et år siden bragte avisen Information Helmuth Nyborg på forsiden af Information som inkarnationen af en forfulgt forsker. Det store foto blev ledsaget af følgende citat fra Nyborg:

“Man torterer ikke forskerne, men man ‘brænder’ deres arbejder. På den måde minder det om inkvisitionen”.

“Man torterer ikke forskerne, men man ‘brænder’ deres arbejder. På den måde minder det om inkvisitionen.” Billedteksten lød således: “Helmuth Nyborg, professor i psykologi. Fyret fra Århus Universitet, efter at hans forskning påviste, at mænd er mere intelligente end kvinder”.

Sludder

Nej. Helmuth Nyborg blev suspenderet fra sin stilling, efter den kritiske rapport fra ekspertudvalget. Også hans falske påstande over for det internationale forskningssamfund om, at universitetet knægtede hans akademiske ytringsfrihed, spillede ind.

Professoren blev aldrig fyret. En disciplinærsag kom på tale, men da Helmuth Nyborg ville fylde 70 inden en disciplinærsag kunne afgøres, foretrak Universitet at ophæve suspensionen. Fulgt af et farvel og tak, da Nyborg fyldte de 70.

Køn og IQ

Den statelige hvidhårede forsker med den overbevisende retorik har dog stadig travlt, og Nyborg er vist den danske IQ-forsker, der oftest interviewes.

Størstedelen af forskningen inden for intelligens viser imidlertid, at der er meget lille eller ingen forskel på mænds og kvinders gennemsnitlige intelligens. Men der er flere meget dårligt begavede blandt mænd og flere meget højtbegavede mænd.

Der findes så en mindre gruppe forskere, heriblandt Helmuth Nyborg, der har fundet frem til, at mænd gennemsnitligt er 3-5 IQ-point mere intelligente end kvinder.

Et større metastudie fra 2005, hvor to britiske forskere, Paul Iving og Richard Lynn, gennemgik 57 forskningsresultater, giver næsten 5 IQ-point i mænds favør, og Nyborg henviser jævnligt dertil.

Almindelig vås

Ivings og Lynns resultat blev imidlertid straks udsat for hård kritik i den anerkendte videnskabelige puplikation Nature.

‘Their study – which claims to show major sex differences in IQ – is simple, utter hogwash.’

Det rene vås! Sådan lød det fra forskeren Steve Blinkhorn, der er ekspert inden for IQ-testning. The Guardian har skrevet om både metaresultatet og om kritikken i Nature.

Endnu en gang forfulgte forskere? Har du lyst til at kigge nærmere på køn, intelligens og heksejagt, kan researchen starte hos Wikipedia, og der er faktisk også munter læsning undervejs.

Deja vue

Min egen interesse? Jeg blev solgt på Helmuth Nyborg-sagen, da jeg på et tidspunkt faldt over webstedet eugenik.dk. Faktisk fik jeg et deja vue til den gang, da nogen fortalte mig, at mine blogindlæg om Stein Bagger og kommentarerne dertil, havde været den bedste julekalender for voksne nogensinde.

Kronologien i Nyborg-sagen er som en julekalender i sig selv. Hele tiden nye overraskelser. Manden bag eugenik.dk, lektor, lic. scient. Morten Kjeldgaard, lægger i sin helt egen subjektive tone ikke fingrene imellem.

Derfor er det heller ikke så underligt, at Helmuth Nyborg flere gange har klaget officielt over Kjeldgaard, der imidlertid følger op med dokumentation på eugenik.dk opnået via aktindsigt.

Nyborgs støtter

Nyborg har også stærke fortalere for sin sag i en udenlandsk kreds og herhjemme. For eksempel har professor ved Niels Bohr Institutet, Benny Lautrup, i en kronik i Jyllands-Posten hævdet, at Nyborg næppe var blevet anklaget for fusk, hvis hans resultater havde vist, at kvinder var mere intelligente end mænd.

Benny Lautrup fastholder sin påstand, da jeg kontakter ham.

Kvinder 27 procent klogere end mænd?

Giv det lige en tanke. Da Helmuth Nyborg i 2002 i Politiken blev citeret for, at mænd er 27 procent klogere end kvinder, hvad var der mon sket, hvis det var omvendt? Hvis forskningen viste, at kvinder er 27 procent klogere end mænd?

Ville der være gået 11 dages mediecirkus med de 27 procent, inklusive på direkte tv, inden professoren officielt i en pressemeddelelse fortalte på såre indviklet vis, at Politikens journalist bare ikke havde forstand på statistik? (Nyborg havde haft artiklen til gennemsyn, oplyser journalisten Mona Samir til mig).

Ville Nyborg i årevis have kunnet undslå sig fra at udlevere sine data, hvis de – med hans endelige tal – havde påvist, at kvinder var 5 procent klogere end mænd?

No chance! Selv om der faktisk er enkelte forskningsresultater i den retning.

Kan akademikere ikke læse?

Men igen. Historien er bare for god. Selv i den akademiske verden, hvor man måtte formode, at de kloge hoveder både er villige til og evner at sætte sig ind i ekspertudvalgets vurdering. Men nej.

Takket være en tidligere dekan på Aarhus Universitet, der senere blev rektor og som forsøgte at dysse problemerne i frygt for en ny opsigtsvækkende sag, er Helmuth Nyborgs forskning i køn og IQ blåstemplet i den danske offentlighed. Af danske medier. Gang på gang og stadig. Og det skal unge danske piger og drenge bare tage ad notam.

Hermed er er cirklen til Penkowa-sagen, til rektor Ralf Henningsens do’s and don’ts, på Københavns Universitet fuldendt. Universitetet levede ikke op til sit ansvar.

Kronik fra manden, som Nyborg afskyr

Vil du læse mere om lighederne samt om universiteternes manglende vilje/evne til selv at kontrollere forskningen, findes der en tankevækkende kronik hos videnskab.dk.

Igen må jeg lige tilføje, at skribenten også er en af dem, som Helmuth Nyborg har klaget over på officielt hold adskillige gange. Det er professor Jens Mammen, der var institutleder, da Nyborg-sagen kørte.

PS: Kunne jeg leve med, hvis det vitterligt er sandt at kvinder gennemsnitligt er dummere end mænd? Ja. Det hænder endda, at jeg får samme tanke:-)

Men jeg havde gerne set IQ-tal for de forældre, der meldte fra og til. IQ-tal for dem, der sagde nej til at udsætte deres døtre for årlige nøgenfotograferinger og brystvorte-målning. Og tal for dem, der sagde nej på drengenes vegne. Det burde været interessant at få belyst. Ifølge Helmuth Nyborg er IQ-arveligheden jo helt oppe på 60-80 procent….


23 responses to “Forskning: Lettere at tjekke antal rotter end skolebørn?

 1. En ordentligt udført meta-analyse anses som regel som den bedste måde at konkludere på. Efter hvad jeg kan se viser Irwing og Lynn’s meta-analyse klart en forskel mellem kønnene blandt universitetsstuderende (21 ud af 22 studier viser højere IQ hos mandlige studerende). Blinkhorn’s kritik kan nok ændre noget på størrelsen men sandsynligvis ikke på at der er en forskel. Alene på baggrund af meta-analysen kunne Nyborg være i sin fulde ret til at påstå at der er en kønsforskel på trods af at hans eget studie er noget rod. Nyborg’s artikel udkom vist nogenlunde samtidig med meta-analysen. Han har ikke citeret den.

  Så vidt jeg kan se giver det ikke ret meget mening at tale om “27%”. For hvad er de 27% af? En IQ på 100? Tallet hundrede er jo blot en arbitrær konstant. I Nyborg’s artikel forekommer en korrelation på 0.274 (Hvis ellers jeg forstår det sagkyndige udvalg korrekt er det det tal der lider af identifikationsproblemer). 0.274 kan anses som 27.4%, men den korrelation beregnes jo på baggrund af “støjen”/standard afvigelsen. Det ville vel svarer til at man går rundt og siger at vejret er 27% varmere i dag end i går. Det giver jo heller ingen mening.

 2. Jeg synes det er en flot artikel og bryder mig ikke om mennesker, der for alt i verden vil ses i det offentlige miljø. Snyd på vægten er heller ikke den måde vi kommer videre på. Når jeg læser dette kan jeg ikke undgå at tænke på at jeg selv var en del af en omfattende undersøgelse gennemført i Danmark og financieret fra USA. Den er vel tilbage fra 50 og 60 erne. Der blev vi alle testet hver gang vi blev undersøgt. Der var ikke tale om forskel.
  Jeg synes der igen er tale om sammenligning af æbler og pærer. Kvinder og mænd er så fysiske forskellige, at jeg ikke tror på man kan sammenligne intelligens. De kvinder jeg kender er i hvert fald smartere og dygtigere end mig. De basis opgaver vi er indrettet til gør, at vores styrker og svagheder ikke kan sammenlignes.
  Derimod sker der noget når vi samarbejder og grupper med begge køn opnår mere end hver for sig.

 3. Interessant og velresearchet, Dorte. Især måske det sidst afsnit i PS’et, det siger jo næsten det hele…

  “Men der er flere meget dårligt begavede blandt mænd og flere meget højtbegavede mænd,” skiver du. Netop! Jeg har netop interviewet en udviklingspsykolog om netop det, og han siger, at der er større variation i intelligens hos mænd end hos kvinder, måske pga. det mandlige Y-kromosom. Derfor er der både flere meget dumme mænd og flere højt begavede mænd end kvinder. Den kvindelige form er en basisform, mens det mandlige Y-kromosom altså giver større udsving ifølge min kilde. Det skulle i øvrigt også være forklaringen på, at mænd gennemsnitligt er bedre til tal end kvinder, fordi matematiske anlæg er tættere forbundet med generel begavelse; derfor er der logisk set flere mænd, der har forudsætningerne for at beskæftige sig med matematik på højt niveau.

  Men det er (måske) en anden historie…

 4. @Finn Aarup Nielsen. Det kan til tider være svært at vide, hvad der ligger til grund, når Helmuth Nyborg kommer med tal. For eksempel har han på ét tidspunkt sagt, at der er 8 mænd med en IQ på over 130 for hver kvinde, men senere siger han så, at der er 5 mænd pr. kvinde.

  De 5 mænd pr. kvinde nævnte han således også, da han var i DR Deadline lige efter UVVU frikendelsen for grov uagtsomhed. Se interviewet her:
  http://www.youtube.com/watch?v=RzSOZIkDDAM

  Nyborg nævner i interviewet desuden, at ifølge hans tal, så stiger antallet af mænd eksponentielt ved IQ på over 140.

  Jeg er en anelse imponeret over, at det så lille materiale som 31 piger og 31 drenge skulle være så mange med IQ på 140 og derover, at man kan finde statistisk signifikans.

  Irwin og Lynn siger i øvrigt i deres metanalyse, at der er 3 mænd for hver kvinde med et IQ på over 130, og 5,5 mænd for hver kvinde med en IQ på over 140.

  Helmuth Nyborg finder altså i resultatet baseret på 62 danske børn en større repræsentation for både >130 og >140.

  @ ole Mortensen Du skriver “snyd på vægten”. Jeg tror ikke, der er tale om at snyde, men måske en lige lovlig stor distraktion og måske en vis smitte fra den forskergruppe, der udtrykker samme holdninger som ham selv. Det er, så vidt jeg kan se, en meget tæt knyttet enklave.

  @Anders C. Østerby. Matematikken! Ja, det er en sjov en at se med kønsbriller på, som jeg gjorde, da jeg arbejdede med projektet “Nærmest lykkelig i nørdland”, der også blev udmøntet i en bog.

  Tag et kig på forskningen vedr. matematik, som ligger til grund for kapitel 7. Du finder den her: http://lykkeliginoerdland.dk/om-bogen/litteratur/
  Forskellen er kraftig indsnævret, og i flere lande er der ikke længere kønsmæssige forskelle i gennemsnittet. I ganske få lande er der tilmed overrepræsentation af kvinder blandt de allerdygtigste i matematik.
  Hvis du vil læse kapitlet i sin helhed, så kan bogen downloades gratis via denne link:
  http://gyldendal.dk/boeger-til-voksne/politik-debat/9788702078619/lykkelig-i-noerdland

  Men Danmark udskiller sig i øvrigt, hvad angår piger og matematik. Vi har flere blandt de dårligste til matematik end i de øvrige lande i Norden. Læs f.eks.
  http://ing.dk/artikel/115243-en-ud-af-fem-piger-dumper-i-matematik

  @ alle

  Hermed følger et link til Helmuth Nyborgs eget websted, hvor emnet er Heksejagt, og hvor der blandt andet henvises til dækningen i Jyllands-Posten. Det er her:
  http://www.helmuthnyborg.dk/Heksejagt/Heksejagt.html

  Det kan også være interessant at læse, hvorledes Informations Rune Lykkeberg tolkede Nyborg-sagen efter UVVU-afgørelsen. Læs her:
  http://www.information.dk/142683

  Endelig kan jeg også anbefale, at læse hvad professor, dr. jur. Ellen Margrethe Basse, Aarhus Universitet, skriver om UVVU generelt og om UVVU i Nyborg-sagen:
  http://eugenik.dk/static/embasse_jpnet_20070730.pdf

 5. Findes der overhovedet nogen objektiv målemetode for IQ? De studier, jeg har læst om IQ tests, konkluderer, at IQ tests er meget subjektive og at samme mennesker scorer helt forskelligt i forskellige IQ tests. På samme måde kan den ene test vise, at person A er klogere end person B, mens den anden test vil nå frem til modsatte resultat.
  Er det her ikke bare endnu et eksempel på det, som Richard Feynman meget sigende kaldte “Cargo Cult Science”?

 6. Jeg læste et sted at Einstein skulle have udtalt, at alle vesterlændinge ville havne i nederste kategori, hvis de skulle have deres IQ bedømt ud fra en test forfattet af buskmænd.

  Her til lands er der ingen fordomme om, at piger skulle være dårligere til matematik end drenge, og der er omtrent lige mange piger som drenge på naturvidenskabelige uddannelser.

  Jeg læste engang om en test i USA, hvor man lod mandlige og kvindelige matematiklærere bedømme matematikopgaver, først med børnenes rigtige navne, og nogen tid senere med pigenavne på drengenes og omvendt. Ved begge bedømmelser fik opgaverne med pigenavne dårligere bedømmelser end dem med drengenavne, uanset om det var kvindelige eller mandlige lærere, der bedømte.

 7. @ Peter Busk. Ud fra, hvad jeg som lægmand hører, så er der et antal IQ tests med kønsbias (der altså givet ét køn en særlig fordel), og i forskningen skal man så modregne med en særlig faktor for at annullere dette bias.

  Vedr. Richard Feynmans “Cargo Cult Science”. Kendte ikke begrebet, men hvilken herlig læsning
  http://www.lhup.edu/~DSIMANEK/cargocul.htm

  @m Holmlund Tyrkiet overrasker på mange områder:-) Jeg hørte også et stort IT-firma fortælle, at andelen af kvindelige ledere i selskabet i Tyrkiet var langt, langt højere end i Danmark.

  Og ja, der er adskillige studier, der viser, at både mænd og kvinder bedømmer kvinder hårdere end mænd. Og så er der vist et enkelt, hvor kvinder skulle bedømme kvinder mere positivt.

  @ alle. Vedr. Helmuth Nyborgs reaktioner på dem, der kritiserer ham, opdagede jeg en ny side på web-stedet eugenik.dk, der har fokus på ham og hans forskning. Reaktionen på kritikere kan ses her:
  http://eugenik.dk/drupal5/node/124

 8. @ Finn Årup Nielsen Jeg fik læst Steve Blinkhorns kritik af Lynn og Irwings metanalyse i publikationen Nature. Den kan ses her:
  http://www.prd.co.uk/Docbank/Nature/SexIQ.pdf

  Blinkhorn skriver blandt andet, at de to udelod et meget stort studie, der ville have reduceret forskellen betydeligt. Ligeså skriver Blinkhorn, at de undlod alle de upublicerede studier, som viser, at der ingen forskel eller kun minimal forskel er. Ifølge Blinkhorn vælger forskerne ofte IKKE at publicere, når de når disse resultater.

  Gad i øvrigt vide hvorfor. Publicerer man kun, hvis man når til helt nye resultater?

 9. Lidt mere om Helmuth Nyborgs tal. Jeg ser i et interview bragt i bladet “Tingen”, nr. 2, 2004, udgivet på Idehistorisk Institut, Aarhus Universitet, følgende:

  Helmuth Nyborg oplyser, at der er 120 mænd for hver kvinde, der har en IQ på 145 og derover.

  Artiklen er her: http://eugenik.dk/drupal5/node/19

 10. Tak for en velargumenteret og grundig gennemgang. Og især tak for det sidste afsnit.
  Jeg er faktisk lidt rystet over, at forældre vil gå med til den slags. Jeg tænker straks “autoritetstro”.

  Hvis det ene køn er 3-5 intelligenspoint klogere end det andet – så er der da næppe noget, der er mere ligegyldigt.
  Især i betragtning af, at diverse intelligenstests er stærkt omdiskuterede, og næppe viser andet end en rangordning af hvor gode mennesker er til nogle få ting, som samfundet åbenbart mener man skal sætte mere pris på end så meget andet.

  PS: Hvad betyder afstanden mellem brystvorterne for ens intelligens?

 11. @Gunnar Langemark. Helmuth Nyborg hører til den gren, der mener at puberteten har afgørende betydning for IQ, så blodprøver og målinger, der kan vise noget om tidspunktet for pubertetens indtræffen, har betydning.

  Nyborg og hans fæller mener, at frem til pubertetsalderen fører piger i IQ-point, men derefter overhales de af drenge.

 12. @ Benny Lautrup.

  Såfremt du er professor Benny Lautrup, så modtog du en mail fra mig den 26.10.2008 om netop Nyborg-sagen på baggrund af din kronik i Jyllands-Posten. Du svarede samme dag.

  I dit svar skriver du blandt andet: “Der er efter min mening klar indikation af, at der var tale om politisk korrekthed, fordi en forskel med modsat fortegn, altså til kvindernes fordel, aldrig ville have ført til de voldsomme angreb på Nyborg.”

  Vi udvekslede samme dag endnu et par mails.

  Vores kommunikation fandt i øvrigt sted i forbindelse med mit arbejde med bogen “Lykkelig i Nørdland”. Du var også så venlig at læse kapitlet om uddannelsessystemet, fordomme og IQ igennem for mig.

 13. Benny Lautrup har efterfølgende bekræftet vores indbyrdes kommunikation.

  Jeg er sidenhen blevet opmærksom på endnu en gang, hvor Helmuth Nyborg har sagt, at der er tale om 52 forsøgspersoner, og altså ikke som han afslutningsvis hævder 62.

  I et foredrag for foreningen Mensa har Helmuth Nyborg jf. referatet gentagne gange omtalt de 52 fordelt på 26 kvinder og 26 mænd. Senere har han som ovenfor beskrevet sagt, at de 52 repræsenterer en trykfejl.

  Desværre har Mensa i sit referat ikke tidsangivelse af, hvornår foredraget har fundet sted, men omtalen er her:
  http://mensa.dk/skriverier/nyborg.xml

  I foredraget har Helmuth Nyborg også omtalt Politiken-journalisten og Politiken på en måde, der ikke harmonerer med, hvad jeg er gjort bekendt med.

 14. Helmuth Nyborg har på sit eget websted http://www.helmuthnyborg.dk/ givet udtryk for, at jeg lyver blandt andet, hvad angår at have været i kontakt med professor Benny Lautrup. Jeg har anbefalet Helmuth Nyborg at tage direkte kontakt med Benny Lautrup samt til Politiken-journalisten Mona Samir. Også her beskylder Helmuth Nyborg mig for at tale usandt.

  Hans beskyldninger ses i en kronik, som videnskab.dk har afslået at tage.

 15. Helmuth Nyborg har fjernet sin påstand om, at jeg lyver, efter at have været i kontakt med professor Benny Lautrup:-)

 16. I juli 2012 kom der et forskningsresultat, som ingen medier tilsyneladende har henvendt sig til Helmuth Nyborg, for at få en kommentar til.

  Forskeren James Flynn oplyste, at ifølge hans seneste forskning, så har kvinder overhalet mænd i IQ. Det har relativt kort været omtalt i medier herhjemme, og heller ikke i udlandet er der gjort megen stads ud af det, men her en omtale:

  http://www.telegraph.co.uk/education/educationnews/9401241/IQ-tests-women-score-higher-than-men.html

  Der er dog en fejl i artiklen. Der anføres, at det er første gang i IQ-testens historie, at kvinder overgår mænd. Det passer ikke. Da franskmanden Alfred Binet tilbage i starten af 1900 udviklede den allerførst IQ-test, scorede pigerne højest. Testen, der i øvrigt først blev udviklet for at vurdere graden af retardering, blev justeret, så mere kønsneutral:-)

 17. Tilbage i 2007 (tidligere fejagtigt fra min side nævnt 2005) tøvede Helmuth Nyborg ikke med at fremhæve UVVU som bevis for kvaliteten af hans forskning, hvad angår IQ hos piger og drenge.

  Nu er holdningen en anden. Han antyder, at UVVU er omformet “til et nyttigt redskab i det største kollektive akademiske bedrag nogensinde.” Påvirket af venstrefløjen.

  I går i Jyllands-Posten klandrer professoren UVVU for ikke at have afvist en sag vedrørende hans artikel “The Decay of Western Civilization (Nyborg, 2012), der handler om indvandringens dårlige indflydelse på nationers IQ.

  “UVVU skulle fra begyndelsen have afviste Decay-sagen som venstreekstremistisk værdispin,” skriver professoren blandt andet.

  http://jyllands-posten.dk/opinion/kronik/article4816409.ece

  Striden går på data, hvor de kommer fra og kvaliteten af dem og metoderne.

  Avisen Information, der flere gange har støttet opfattelsen af, at Helmuth Nyborg i sagen om køn/IQ var udsat for heksejagt, er vist det eneste medie, der har dækket den nye sag bredere. Seneste artikel er her: http://www.information.dk/279906 Den første her: http://www.information.dk/279578

  Sagen ventes ifølge professoren afgjort i UVVU omkring 1. september, men han frabeder sig, at UVVU sender afgørelsen til ham.

  Kronikken slutter således: “Som første træk vil jeg bede UVVU om at sende afgørelsen i Decay-sagen til dem, der måtte være interesserede. Mig interesserer den ikke længere.”

 18. Gik lige tilbage og tjekkede UVVU afgørelsen fra 2007 (skrev tidligere 2005, men fejl) og den er noget speciel.

  UVVU nævner blandt andet bogen The Bell Curve, der har været meget omstridt og under beskyldning for metodemæssigt at repræsentere tendentiøs forskning. En bog, som Helmuth Nyborg offentligt har givet sit blå stempel.

  Men UVVU skriver derefter således (“De” er lig Hemuth Nyborg):

  »Hovedpositionerne er således offentligt kendte, og det er ligeledes velkendt hvor De står; bestemmelsen om uoplyst vildledende anvendelse af statistiske metoder kan derfor ikke gøres gældende.«

  Den begrundelse for at frikende HN blev taget under behandling i bogen “Plagiering og anden videnskabelig uredelighed – fra etik til jura” i 2007.
  http://www.husetsforlag.dk/hf/index.php?20&backPID=20&swords=plagiering&tt_products=181

  En af forfatterne, juraprofessor Ellen Margrethe Basse, skrev følgende:

  “Kan det siges at styrke tilliden til dansk forsknings troværdighed, hvis der tages udgangspunkt i, at en forsker, der har kontroversielle synspunkter, kan undlade at fremlægge sit dokumentationsmateriale, i situationer, hvor andre vil blive kritiseret for at handle videnskabeligt uredeligt? Eller skal en sådan forsker overholde de samme dokumentationskrav som andre forskere? UVVU synes at besvare spørgsmålet med, at der er større frihed for forskere, der er kontroversielle, med hensyn til at fremlægge deres dokumentationsmateriale.”

  Citat slut.

  Jeg ved ikke, om juraprofessorens udsagn vil blive affærdiget med en eller anden begrundelse, men for lægmand virker den overmåde logisk.

 19. Så er dommen faldet. Helmuth Nyborg kendes skyldig af UVVU på to punkter, og UVVU giver Nyborg påbud om, at hans artikel om indvandringens betydning for IQ skal trækkes tilbage. Det handler om artiklen: ”The Decay of Western civilisation”

  Forskerforum skriver om afgørelsen her: http://www.forskeren.dk/?p=3249

Comments are closed.