Bestyrelser med medfødt storhedsvanvid

Gang på gang kan vi læse om bestyrelser, som noget dybt alvorligt kommer helt bag på, og senest var det bestyrelsen for Dong. Det rejser spørgsmålet, om bestyrelser overhovedet har evnerne til at være kontrollanter og sparringspartnere?

Det ville ikke undre mig, om ganske mange bestyrelsesmedlemmer lider af svagsyn og endnu svagere hørelse.

Filtreret information

Bestyrelsesmedlemmer rekvireres typisk fra gruppen, der mere end nogen er i risikozonen for kun at få filtrerede, velkomne informationer, nemlig de administrerende direktører.

Meget bedre står det ikke til for den næstmest eftertragtede profession til bestyrelser, økonomi- og finansdirektører. Er der nogen, som man må holde sig gode venner med, når man er i en virksomhed, så er det netop dem, der sidder på kassen, foruden altså den administrerende direktør.

Jordforbindelsen skæres

Det er en ganske kendt erhvervsrisiko for topdirektører at miste jordforbindelsen. Topdirektørerne er omgivet af brunnæser, der oftest har egen karriere mest for øje.

Topchefen er omgivet af Ja-sigere, der stund for stund murer bossens tro på egen overlegenhed op i en højde, der blokerer for udsynet.

Også derfor bliver faldet fra toppen så meget mere drastisk for topcheferne, når det hænder. Og dem, der ikke falder? De bliver bestyrelsesmedlemmer:-) Til tider tilmed dem, der diskret blev fældet.

Fars rige drenge

Værst af alle er måske dem, der ikke selv måtte kæmpe sig til toppen, men hvis fædre havde dækket flot op. De stakler har vel knap en chance for at møde kvalificeret modstand undervejs, og flere tipper over. Det vidner udsagn i det offentlige i hvert fald på, og hvordan er det så ikke inde for dørene?

Verden vil bedrages. Ikke blot af plattenslagere.

Noget tyder heldigvis på, at krisen har øget selvkritikken, når en undersøgelse blandt bestyrelsesmedlemmer viser, at hele 64 procent mener, at bestyrelsessammensætningen ikke er optimal.

13 responses to “Bestyrelser med medfødt storhedsvanvid

 1. Jamen – Vi er efter mange års selvsikker fortrøstning om at “Danmark” er et mønsterland, hvor politiet hjælper ællinger over gaden, fået eksponeret bagdelen og med tilbagestrøget egoisme om større profit og velstand for enhver pris, nået frem til det endelige prischock:

  Danmark har langt om længe fået en sag fra øverste lag, som fortjener sit navn:

  KORRUPTION i ledelsen (Dong)

  Og i samme åndedrag, nævnes alle de millioner, nej – milliarder som er smidt ud til skrottede IT-systemer + en hel del til militære fiaskoer..

  Ordet KORRUPTION har længe i Danskernes ører været noget der foregik syd-/østpå – og noget med penge under bordet.

  Men ordet dækker faktisk over alt hvad der ikke fungerer efter hensigten – det såvel vores retssystem, politi osv. osv.

  Og ud fra den definition fungerer korruptionen i Danmark efter bedste velgående.. skal jeg hilse og sige.

  og ps: Det stopper ikke før den første direktør, politiker m.l. får sig en tur i spjældet !!

 2. Interessant vinkel.

  Hvad er løsningen?

  Jeg er i øjeblikket medlem af et menighedsråd (det er mere en bestyrelse end en samling hellige). I år skal der sammensættes nye menighedsråd. Hvis jeg skulle headhunte ville jeg finde nogen med forskellige baggrunde der dækker alle områder ind.

  – Økonomi
  – Bygningsdrift
  – Ledelse/Personale/HR
  – Teologi
  – Events

  Møderne kommer desværre oftest til at handle om de øverste punkter, lidt i midten og meget lidt om de sidste. Måske ville det hjælpe at finde rette profiler?

  Kunne man sammensætte virksomhedsbestyrelser ud fra en lignende skabelon, eller er det allerede en del af corporate governance?

 3. @Peder Pedersen . Du vælger at bruge ordet korruption. Hvis man nu tager det af gode årsager berømte udsagn “magt korrumperer, absolut magt korrumperer absolut”, så er der også noget rigtigt i ordet, omend vi andre forbinder det med noget mere direkte. Noget, hvor der SKAL ydes en modydelse for at opnå noget.

  Der hvor jeg har set, at magtfulde personer begynder at skride i deres omgang med penge og mennesker har det ikke været sådan. Det er mere det opblæste ego og promovering af meningsfæller, der kammer over.

  Jeg er så enig med dig i, at når der er store svigt, skal ansvar også placeres, uanset, hvor ondt det end gør på de høje herrer m/k. Uden det fortsætter cirkusset jo – og det gør det jo.

  @Michael C. Kring . Her fanger du mig HELT på udebane:-) Jeg har ingen fornemmelse af hverken kirkegang i Danmark eller menighedsrådsarbejde udover, hvad jeg en gang imellem kan læse i aviserne. På mig virker dit syn på, hvad der kunne være godt, dog umiddelbart rigtig sundt. Man kan hurtigt få for meget af det samme:-)

 4. Peder – 18. marts 2012 kl. 18:44

  Så nyt er korruption altså heller ikke i Danmark. Der har altid været voldsom korruption i Københavns Kommune, specielt naturligvis i Bygningsafdelingen. De er med jævne mellemrum blevet dømt herfor. Korruption er kendt hverdag i de fleste kommuner.

  Men det er nyt at vi har fået korruption i fx. Politiet. De inciterende lønsystemer skaber kreativitet ikke kun indenfor de gode ideer men også de lidt for gode. Iøvrigt har det også været kendt i mange år i DSB.

  Vores nationalisme dækker over meget, alt for meget.

 5. Tja endnu relevant klumme fra dig. Det gælder desværre i alle magtstrukturer. Ja absolut magt er absolut korrumperende og med mindre man er usædvanlig stærk og omgiver sig med mange nejsigere er det svært at undgå.
  Du taler om direktører, men inkluder du bare politikere (ministre), borgmestre og andre offentlige chefer.
  Jeg har dog også den opfattelse, at vi fra medier hører mere historierne om den fuldkomne korruption og mere sjældent om de dynamiske, lyttende og “magtydmyge” ledere, der heldigvis også findes en masse af. Det kan medføre en skæv opfattelse af magt misbrug.
  Min erfaring er også at vi i Danmark hurtigt stiller de eksempler frem, der findes. I mange lande tør eller gør man ikke selv om der findes whisleblower systemer.
  Ja det er nok rigtigt at der er mange bestyrelser, der kan styrkes og tilføres mere specialviden. I den forbindelse er det dog vigtigt at huske på at vi har usædvanligt mange mindre virksomheder herunder familieejet. I de tilfælde betyder kemi mellem mennesker også meget.

 6. Hej Dorte.

  Jeg synes, det er flot, at du tager dette tema op fra netop din platform. (Både i denne og din forrige blog om – myterne om – kvalifikationerne i bestyrelser). Jeg ville ønske, at langt flere journalister ville begynde at interessere sig for magtprocesserne i organisationer, for som du skriver, så korrumperer magt og absolut magt korrumperer absolut. Det ser m.a.o. ud til, at hvis man gerne vil gøre et menneske sindssygt, skal man bare give det noget magt, så sker det helt af sig selv – jvnf.: ‘jordforbindelsen skæres’.

  I vores politiske system er denne viden heldigvis blevet udnyttet, så vi har en demokratisk styreform, men efterhånden har vi valgt at se bort fra, at det lige præcist er magtmisbruget, der er den direkte begrundelse for indførelsen af demokratiet: Vi var efterhånden ‘fed up’ med despoter, tyranner, krigsherrer – psykopater af enhver slags – og lignende magtudøvere, så ‘vi’ fandt på at dele magten i tre systemer, der så kan holde hinandens magt i tømme. Man kan sagtens alligevel finde talrige eksempler på magtmisbrug indenfor dette system. F.eks. er det tydeligt, at de tre sidste regeringer vi har haft, er endt med at blive så belastede af deres egen magtfuldkommenhed, at det har været svært at ’spinne’ sig ud af overfor befolkningsflertallet. Dermed være også sagt, at det intet som helst har at gøre med politisk tilhørsforhold (som en af dem sagde – ganske vist om noget helt andet – ‘Man sætter ølsen for eller ølsen bag, pølsen beholder dog sin smag’ (oversat: Man sættter agten (:-)) for eller agten bag magten beholder dog sin smag. Pointen er, at vi trods alt har kunnet komme af med dem uden at ende i borgerkrig.

  Men i vores organisationer har magten i vid udstrækning frit spil og det med de mest fantastiske og uhensigtsmæssige konsekvenser. Det skal ikke misforstås: Jeg plæderer ikke for at indføre en eller anden form for demokrati i vores organisationer, men jeg opfordrer til at bestyrelser sammensættes af folk der alle ved noget om og tager magtproblematikken alvorligt og som derfor kan medvirke til at undgå, at magtens uheldige følgevirkninger på de mennesker der har den, får de alvorlige konsekvenser, som vi kun ser flere og flere af i disse år (udover finanskrisen – som dybest set kan forstås som dårlig ledelse – og dermed som dårlig magtforvaltning – som i øvrigt går hele vejen op i bestyrelseslokalerne i nogle af verdens mest feterede virksomheder – så er der tale om økonomisk set dårlig drift indtil konkurs og på det menneskelige plan 33.000 daglige sygemeldinger p.gr.a. hvad lægerne kalder stress – alene i Danmark og gudved hvor meget andet elendighed på det menneskelige plan.

  Som erhvervspsykolog er jeg ikke meget for at afsløre for mange af magtudøvelsens hemmeligheder for jeg skylder magtudøverne stor tak for dagligt at fylde min klinik til bristepunktet med ofrene for deres adfærd. Så til dem – hvis de skulle finde på at læse det her, hvilket givetvis er tvivlsomt – vil jeg blot sige: Bliv endelig ved!!!

  – Og til dig Dorte: Ditto :-)

 7. Det værste er gamle mænd som ikke selv har tjent de penge de er sat i verden til at forvalte, for problemet opstår ikke i Lego eller Mærsk hvor ejeren/stifteren stadig er i inderkredsen. Tror i Mærsk ville være i lommen på en enkelt medarbejder? Never. Der ville stå 3 pers klar til at tage hans post.

  Hele galleriet af gengangere som vi ser i bestyrelsesverdenen, har det som i Excel hedder “cirkulær reference”.
  De er hhv bestyrelsesmedlemmer og adm direktører i en kreds af børsnoterede virksomheder hvor aktionærerne ikke opdager at man reelt forgylder hinanden i en lukket kreds, helt analogt med ejendomskarrusellen eller i byggekarteller.

  Hvorfor gør de det? Fordi de kan! Kan i huske N. E. Nielsen? Spørg Karsten Ree hvor genial han synes N.E. er. Der er en helt utrolig stor kløft imellem at have tjent sine penge selv, over til at have fået dem “overdraget” sammen med et millionhonorar.

 8. Hvorfor er det lige at jeg i disse dage kommer til at tænke på Jan Guillous “Tyvenes marked”?

  Slutregningen for Dong affæren kan sikkert komme op på et tre cifret beløb – penge som i sidste ende opkræves fra energiforbrugerne der er tvangskunder hos Dong (og i det spil er det “frie” elvalg en narresut, al den stund man ikke slipper for målerleje og distributionsafgift).

  Og denne uanstændighed som udvises af alle disse djØFFERe, som uden blusel rager til sig på bekostning af andre, er givetvis den største samfundstrussel vi overhovedet står over for, og en trussel som politikene i praksis har vist sig magtesløse over for.

 9. Problemet er jo egentlig erhvervs- og selskabsstyrelsens manglende redskaber til at luge ukrudt væk. Så vidt jeg ved er der alt for få redskaber/sanktioner i skuffen til at ændre et selskabs bestyrelse.
  Lovhjemmel mangler simpelthen.
  Der er også en del politiske partier, der er af den opfattelse at der IKKE skal ske skærpelser, da dette tilsyneladene går ud over skaberkraften/iværksætteri.
  Hvorvidt denne påstand er korrekt vil jeg overlade til andre at kommentere.

 10. Hej Dorte,

  Kan man betragte dette indlæg som et forsvar for kvindekvoter i bestyrelser – eller vil dette være en mistolkning?

  Vh, Troels

 11. @Troels L. Det var dog ligegodt et sært spørgsmål. Hvad jeg skrev handler om magt og magtens fælder.

Comments are closed.