Træer skygger for Samsø Bredbånd, men det lysner

Projektet, der skal skaffe Samsø en længe tiltrængt god netdækning, har for en stund ændret glæden over øens frodige, bakkede landskab. Nu ser jeg forbandet mange høje træer og bakker, der hindrer 5,5 gigahertz WiFi-signalernes spredning over øen. Og fra aldrig at have lagt mærke til antennemaster i landskabet, hvor det er de hvide vindmøller, der dominerer, zoomer øjnene nu ind på antennerne, mens jeg peger og kommenterer.

“Nu mast’urberer du igen,” sagde min tålmodige mand forleden, da jeg udpegede en antennemast og en anden god position for en mast. Jo meget er ændret. Antennemaster er for mig ikke længere blot tårnhøjt metal med diverse hvide knopper og paneler.

Sværere end ventet

Men. Alt er ikke gået så let, som vi håbede i Foreningen Samsø Bredbånd. Vi skal jo skaffe øen et 20/20Mbit net, som elimerer de alvorlige problemer, som ø-samfundet har med den hullede internetdækning.

Der skal flere fordelingspunkter til, end vi troede, fordi der alligevel opstod sig flere problemer med at sikre, at de kan “se” hinanden, altså have “Line of Sight”.

Der er også rigtig mange medlemmer og potentielle medlemmer, der hyggeligt gemt bag træer ikke har Line of Sight til det nærmeste fordelingspunkt, så der skal laves teknologiske krumspring, som inddrager heldigere naboer.

Kæmpearbejde af frivillige

Og selv om de frivillige på teknikersiden har gjort et enormt arbejde, så skal der også tages hånd om “børnesygdomme” her på øen som alle andre steder, hvor lignende net etableres.

Men i det store billede er der langt, langt mere at glæde sig over, end at sukke over. Vi er for eksempel allerede oppe på 180 medlemmer af foreningen. Godt 40 af disse er kommet på nettet, og nu går det stærkt både med tilmelding og tilslutning, men det vender jeg tilbage til.

Hæmsko for udviklingen

Jeg fortalte tidligere om, hvorfor erhvervsliv og borgere på Samsø gik sammen om at stifte Foreningen Samsø Bredbånd (not-for-profit).

Den svage og manglende dækning flere steder på øen, er en gene også for landmændene, for hvem en digital infrastruktur for længst er blevet en nødvendighed. Og al snak om at tiltrække nye skatteydere, nye erhverv, der kan agere fra udkantsDanmark via nettet, strander ofte på de barske realiteter.

Utålmodigheden

Men selve opbygningen! Ting Ta’r Tid, og kunsten bliver måske at mildne det budskab over for de mange, der utålmodigt venter.

At initiativet er velkomment mærkede foreningen imidlertid igen, da man i onsdags (1. august) inviterede til åbent hus i Tranebjerg, øens største by. jeg var desværre ikke selv på øen, men har fået flere positive rapporter fra de frivillige, der hjalp.

Tjekker fart

De fortæller blandt andet, at flere samsinge havde taget egen bærbar med for at teste, hvor hurtigt “vores” net faktisk er, og selv med OL-transmission på skærmen var farten helt i top.

Der kom også ekstra skub i indmeldingerne i foreningen. Alene onsdag og torsdag kom 27 flere til.

“Hvornår kan jeg komme på?”

Jeg hører, at debatten især gik livligt foran et stort kort over Samsø med nåle for de nuværende fordelingspunkter og for visse af de kommende.

“Hvornår kan jeg komme på,” var det klassiske spørgsmål, mens der blev diskuteret Line of Sight ud fra kortets detaljer.

Og så hører jeg i øvrigt, at det ofte er “konen” i huset, der tager initiativet til at komme på nettet.

En hjælpende hånd

Der ville dog være ting, der kunne batte gevaldigt for dækningen. En fritidssamsing har således i Samsø Posten efterlyst, at sendemaster, der er offentligt finansierede (tv-master m.v.), blev stillet gratis til rådighed i udkantsområder, som telemarkedet har valgt fra.

I dag koster det dyrt at få plads til modtage/sendeparaboler uanset ejerskab, men heldigvis er der flere lokale masteejere på Samsø, som giver gratis adgang til deres master.

DLGs attraktive silo

Der er også en meget høj DLG-ejet silo i Ballen, som jeg i hvert fald håber på som fordelingspunkt. Andelsselskabets medlemmer på Samsø, landmændene, er nogle af de hårdest ramte, hvad angår dårlig dækning, og Samsø Landboforening bevilgede et pænt stort lån til Samsø Bredbånd som en af de første. Så mon ikke også DLG bakker op?

Endelig er der optakt til, at man i svært dækkede lokalområder går sammen om en mast, og forhåbentlig kan myndighedsbehandlingen af en sådan ansøgning ske hurtigt til gode for både de fastboende og turisterne. Vi har hørt adskillige fritidssamsinge fortælle, at de gerne ville bruge flere dage på øen, hvis bare netforbindelsen var tilfredsstillende.

Smitter

Det har været hårdt at være frivillig om et så komplekst projekt, der involverer avanceret teknologi, medlems-/økonomiadministration, indkøb, salg- og markedsføring, men det er også givende.

Og om det er den 15-årige David, den 73-årige Ernst eller alle dem midt imellem, så trækkes der i den grad.

Vi kan så alle glæde os over, at nu begynder verdens allerbedste markedsføring, nemlig mund-til-øre også for alvor at trække for os.

Skeptikerne

Selvfølgelig er der da også skeptikere på Samsø. “TDC er jo forpligtet til at have dækket også hele Samsø med mobilt 4G-bredbånd senest i 2015, og så bliver I overflødige”, lyder en klassisk indvending.

Og det er sandt. Men tæl lige antal dage uden netforbindelse eller med alt for svag forbindelse, indtil TDC kan opfylde løftet.

Ville du have den nødvendige tålmodighed? Hvis du sad på f.eks. en 32 kilobits forbindelse eller var helt afskåret fra netopkobling? Selv jeg, der er blandt de heldige i yderområderne med en (på gode dage) 900 kilobits forbindelse må være taknemmelig for, at jeg blot arbejder med tekst, ikke tunge filer.

Den dag, hvor TDC-dækningen fungerer, kan foreningen roligt trække sig. Hvis medlemmerne hellere vil skifte.

Økonomien

Økonomien? Startkapitalen på omkring 250.000 kroner kom gennem lån fra et velvillige landbrug og andre virksomheder, organisationer og enkeltborgere. Tilslutningen til nettet koster kr. 1.000 for gør-det-selv inkl. udstyr, og det månedlige abonnement for op til 20/20 Mbit ligger på kr. 125. Oveni kommer så en skærv fra medlemsgebyret på 100 kr. årligt.

Samsø Bredbånd håber på at blive et godt plus for det lille samfund, hvis befolkningstal er vigende, og forhåbentlig kan et godt net trække nye beboere til den smukke, fredelige ø. Lidt ekstra turisme i form af studiebesøg af interesserede it-folk, synes der også at være udsigt til.

14 responses to “Træer skygger for Samsø Bredbånd, men det lysner

 1. Tillykke med nettet. I skal ikke være bange for TDC’s 4G dækning til næste år. For det første, så er det muligt at det kan levere mere end 20 Mbit/s, men det vil være forbrugsafregnet, så det vil være dyrt at hente data fra modsat jeres flatrate Internet.
  Derudover er der, hvis I har dimensioneret nettet rigtigt, noget mere latency (svartider) på 4G end på 5,8 GHz WIFI udstyr. Det har stor betydning for diverse tjenester på nettet, især for dem der f.eks. spiller over nettet, men også hjemmearbejdspladser der benytter RDP/ICA (Terminal/Citrix) og andre tjenester.
  Jo flere der er på TDC’s 3G/4G mast(er) des langsommere bliver nettet. Det samme er så tilfældet med jeres net, men I har noget nemmere ved at udvide kapaciteten end TDC, da I “bare” kan sætte flere fordelingspunkter op.

 2. Kære Dorte,

  Hvor er det dejligt at se at der findes almindelige mennesker som kan se at det er svært og dyrt at sætte master / antenner op.

  Vi bor i et land hvor der er over 8.000 mobilmaster / antenner og hvor mange af dem som lejer ud ser på teleselskaber som en ko der skal malkes – en af de kommuner var Nord Djurs Kommune der har overtrådt så mange love at det har kostet kommunen mange penge.

  De problemer / udfordringer som du beskriver er nogle som mobilselskaberne slås med hver dag og i alle dele af landet og tro mig listen over dem der forhindre mobiloperatørerne i at lave god mob ildækning er lang og listen over dem der malker dem der vil skabe dækning er mindst lige så lang.

  Det der sker lige nu på Samsø er at teleindustriens udfordringer gennem mere end 20 år kommer ned i øjnhøjde og nu kan folk selv se hvad det kræver at skabe dækning.

  Hilsen

  John Strand

  PS: Hvis DLG giver jer et godt leje tilbud så formoder jeg at de redusere de priser de opkræver af mobiloperatørerne for de arealer de lejer hos DLG.

 3. @ John Stand. Interessant, som du altid lægger vægt på, hvor hårdt teleselskaberne – i dine øjne – har det.

  I mine øjne er det langt mere interessant, at lille Danmark i år 2012 stadig plages af huller i netdækningen samt at førerskabet, hvad angår kapacitet/fart, hvor der er dæknikng, eroderer. I mine øjne er infrastrukturens betydning for det øvrige erhvervsliv inklusive landmændene samt de danske borgere vigtigere.

  Hvad angår DLG så er det landmændenes egen virksomhed, så selvfølgelig kan de bestemme priser ud fra deres andelshaveres behov.

  @Jens Jönsson. Du gjorde mig klogere på forskellen mellem 4G og “vores” løsning. Tak.

 4. Kære Dorte

  Nu er det sådan at jeg har lavet en kæmpe rapport som har kortlagt de udfordringer der er ved at bygge netværk i Danmark.

  Min rapport har haft meget store konsekvenser på en række områder. lad mig nævne nogle af dem:

  1. En række kommuner har erkendt at de har gjort det meget svært for selskaberne at få lov til at sætte master op – I Aalborg har det betydet at tre byggeansøgninger der var 5, 5 og 3 år gamle blev godkendt og kommunen erkendte at de ikke kunne blokere for at der blev skabt dækning der hvor der er behov.

  2. Jeg har anmeldt 15 kommuner til Konkurrencestyrelsen for kartelaktivitet (formålet med deres tiltag var at drive leje prsierne op) den sag har Konkurrencestyrelsen nu overdraget til Bagmandspolitiet – de overdrager vist kun 4 til 5 sager om året.

  3. Kommunernes Landsforening har erkendt at der er et stort problem i en række kommuner og at der skal gøres noget ved det.

  4. Et stigende antal folk har erkendt at en af årsagerne til at mman kan opleve dårlig dækning skyldes kvaliteten af de telefoner folk har.

  5. Ole Sohn har erkendt at der er et stort problem og han har nedsat en arbejdsgruppe med representanter fra KL, Regionerne, Teleindutrien og den gamle Telestyrelse med det formål at kortlægge problemerne og komme med forslag til hvordan de kan løses – deres rapport kommer meget snart.

  Jeg kunne nemt lave listen meget længere og hvis du ser i Infomedia så er der skrevet over 100 artikler om de udfordringer der er forbundet med at bygge netværk i Danmark.

  Når det er sagt så kan jeg ikke forstå det du skriveer med DLG, mener du at det er i deres andelshaveres interesse at leje arealer ud til jeres net billigt og dyrt ud til mobiloperatørerne således at det bliver lligt at få Wi-Fi fra jeres andelsselskab og dyre at få mobiltelefoni fra mobilselskaberne.

  De udfordringer I har på Samsø har mobiloperatører i rigtig mange lande og her i landet er der områder hvor det ikke blot er dyrt men også næsten umuligt at få lov til at sætte mobilmaster / antenner op.

  Hvis jeg skal sige det meget enkelt så er det trist at I har de udfordringer på Samsø omvendt så er det godt at du får mobiloperatørernes problemer ned i øjnhøjde for det er et realt problem som har stor betydning for samfundet på kort, mellem og lang sigt.

  Der er mange kommuner i Danmark hvor det er meget besværligt og dyrt at bygge mobildækning – det har jeg dokumenteret og det har Ole Sohn, KL og Regionerne erkendt.

  Hilsen

  John Strand

 5. @Axel Hammerschmidt. Når træerne strutter af blade, så skygger det for den type WiFi-signaler, der bruges. Og hvis det tilmed har regnet, så bladene er våde, så skulle det være rigtig skidt. Det er i hvert fald, hvad jeg hører. Om vinteren derimod er der ingen grund til bekymring:-)

 6. Jeg undrer mig over hvorfor ingen taler om satellit? Der er adskillige leverandører som også leverer til Danmark.

  Her på Mors har jeg 3,5 MB men jeg vil da gerne have 10MB som man har andre steder. Det kan jeg få med satellit for kr. 300,- pr. måned. Desværre er der en tilslutningsafgift på omkring kr. 5.000,-. Når jeg kigger mig lidt rundt fraråder folk satellit men jeg kan ikke finde ud af hvorfor og om det er rimeligt at være kritisk.

  Nogen som kan hjælpe?

  Jeg har jo ikke lyst til blot at smide 5000 kroner i kloaken.

 7. @Dorte.

  Den med at vand skulle standse for WiFi er en vandrehistorie.

  Og den bliver ikke ringere af, at bladet Alt om Data bragte den til torvs i en to delt workshopartikel, “Gør dit trådløse netværk bedre” i nr 17-2011 og nr 1-2012.

  Man kan læse min kommentar til påstanden på bladets hjemmeside.

  NASA har iøvrigt undersøgt hvad luftens indhold af vanddamp betyder for udbredelsen af mikrobølger. Største apsorption sker ved 22,235 GHz og det ligger jo langt fra jeres 5,8 GHz. NASA mener ikke, at der sker særlig stor blokering fra vanddamp i lufrten for mikrobølger under 10 GHz.

  Så slap af og nyd træerne. Bakker og dale har større betydning.

 8. Både artiklen “Gør dit trådløse netværk bedre” og min kommentar kan læses på Alt om Datas hjemmeside.

  @Claus. Hvad er der galt med 3,5 Mbit? Jeg har (nom) 2 Mbit, reelt 1,75 Mbit down og det er rigeligt. Vi kan enda streame TV fra DR.

  Hvad skal du bruge 10 Mbit til?

 9. Det er heller ikke nogen livsnødvendighed men det kører ustabilt.

  Når jeg har 2 computere åbne går det forholdsvis hurtigt ned og det er jo ikke så smart når det jeg ser ligger på den anden computer og streames via lokalnetværket.

  Jeg kan også streame DR men er egentlig mere interesseret i at gøre den slags via min receiver.

  Måske nogen er ekspert i hvordan man kobler VU+ Ultimo, media player til internet, hjemmenetværket. Det skulle den kunne men jeg har ingen anelse om hvordan. Den hedder vist også Dreambox.

 10. @Claus.

  Det lyder sørme ikke godt, hvis det kun er 3,5 Mbit på dit LAN!

  Men det er ikke det rigtige sted her at yde support.

  Prøv at søge vejledning i de danske nyhedsgrupper på Usenet. Der er folk vældig flinke til at hjælpe med tekniske spørgsmål.

  Hvis din udbyder ikke har en News server, så prøv Sunsite på Aalborg Universitet. De har en server, som du kan abonnere på ganske gratis. Du skal bare tilmelde dig på hjemmesiden med adressen dotsrc(dot)org – erstat (dot) med et punktum. Der er en udførlig vejledning.

  Du skal ha’ fat i en newsreader. Med Windows kunne det være Thunderbird eller XanaNews. Der er flere. Man kan enda bruge Udkig Ekspress.

  Jeg bruger selv en EyeTV Netstream DTT tuner fra Elgato til at se TV. En lille boks, der hænger på på et søm på vægen bag en dør. Intet TV her! Så kan jeg se TV udsendelser trådløst på min bærbar overalt i huset. Vi kan enda være 2 på samtidig og se forskellige programmer – dog kun gratisprogrammer.

 11. Ganske vidst gammelt indlæg, men stadig relevant. Jeg bor i en en af danmarks dyre kommuner tæt på hovestaden (2800 Lyngby). Jeg har ADSL fra TDC og her er der KUN kobber fra TDC. Det giver mig den “fantastiske” internethastighed der hedder 5Mbit download og 600 Kbit upload. Ja tro det eller ej, men det er hvad jeg kan få og det er jo idag tæt på ubrugeligt. Dong har lige gravet el ned, men de solgte jo deres fiber-net, så der blev ikke lagt tomme rør ned så fiber kunne være muligt. Nej det skal TDC nok sørge for. Mobildækning har jeg heller ikke held med. Har prøvet LTE-modem, det er lidt bedre end TDC men ikke meget – så stadig ikke rigtigt brugbart. Så tillykke til Samsø med 20/20 Mbit. Kære IT-ordfører, velkommen til virkeligheden – Jeres snak kan jeg ikke bruge til noget. TDC er et privat selskab som jo absolut skulle sælges engang, dermed er politikerne ude af billedet og brugerne ladt totals i stikken.

 12. @Peter Larsen. Ja, indlægget er stadig relevant, for problemstillingen erfares dag ud og dag ind, samtidig med, at vi bombarderes med gennemsnitstal for, hvor godt Danmark er dækket. Mange siger, at den igangværende LTE-satsning vil indebære store fremskridt, men vi får se. Bedrøveligt dog, at Molbo-historien vedrørende nedgravning af ledninger fortsætter.

Comments are closed.