Singularity University: Dybt forældet struktur og tankegang spænder ben

Hvis det ikke var for en dybt forældet styring og for rammer, fastlagt for hundredevis af år siden, ville den teknologiske udvikling kunne sikre væksten, og i løbet af få årtier ville løsninger af mange af de største globale problemer være på plads.

Sådan lød beskeden fra Salim Ismail, rejsende ambassadør for en institution ved navn Singularity University, da han i aftes (onsdag) talte for 290 mennesker i Ingeniørforeningens Hus på Kalvebod Brygge i København. Arrangør var IDA.

Erfaren iværksætter

Ismail har selv en fortid som iværksætter med både fiaskoer og succeser i baggagen, og han har haft toppost hos Yahoo med ansvar for inkubator-delen. Da Singularity University blev stiftet for fire år siden, var det med ham som leder.

Singularity University favner fem områder, nemlig computere, kunstig intelligens (AI), energi, materialevidenskab og bioteknologi, og Salim Ismail kom vidt omkring. Fra 3D-printere, der vil kunne printe levedygtige organer over til robotstyrede biler og transportdroner. Nogle timer forinden havde han også præsenteret muligheder og problemstillinger for Folketingets forskningsudvalg.

Fremmeste undervisere

Særkendet ved institutionen, der har den visionære videnskabsmand og forfatter Ray Kurzweil blandt stifterne, er ikke fine fastansatte professorer og lektorer. I stedet hentes de mennesker ind fra universiteter og erhvervsliv, som aktuelt er de fremmeste og mest visionære inden for de fem fokusområder. Men mulighederne i udviklingen, de præsenterer, forpasset måske.

”Vi har et strukturelt issue. Patentsystemet er for eksempel fuldstændig i smadder, og store virksomheder bruger flere penge på patentsager end på forskning og udvikling,” sagde Salim Ismail, der også nævnte et dysfunktionelt politisk system, og ikke mindst i USA. Indbyrdes slagsmål i stedet for at få sikret fremtiden. Det er imidlertid også et styre, der lader sig rådgive af dyre konsulenter, som gang på gang rammer helt skævt og alt for lavt i deres forudsigelser af udviklingen.

Pensum ajourføres løbende

Han brugte egen institution som eksempel på, hvad der er galt.

”Vi kan for eksempel ikke anerkendes som et universitet i USA, fordi det kræver, at pensum ligger fast, mens vi ændrer det hele tiden for afspejle med den hastige udvikling,” sagde Salim Ismail. Ifølge ham udklækker det gamle system kandidater inden for for eksempel robotics og biotech, der når de er færdige, står med forældet viden.

Men i en tid, hvor selv firmaer og små tænketanke kalder deres kurser for ”University”, hvorfor så lægge vægt på, hvad der siges fra en institution som Singularity University, der kun har sine studerende inde i 10 uger?

Fra viden til løsningsideer

Det er dog ganske særlige studerende. Folk, der allerede er højtuddannede og som yder toppræstationer. Gennemsnitsalderen midt i 30’erne, og kun 80 ansøgere ud af langt over 4.000, der prøver, kommer årligt igennem nåleøjet.

”80 procent af vores pensum handler om fremtiden, mens der traditionelt i universiteter er fokus på fortiden. Ud fra fremtiden, især inden for de fem kerneområder, arbejder de studerende med, hvad der konkret må kunne gøres i relation til en række udfordringer,” siger Samir Ismail.

Blandt emnerne er fattigdom, energiforbrug, vand, korruption og fødevarer. Institutionen fungerer som en slags inkubator, men skal ideerne, der fostres, realiseres, er der ingen penge at hente. De skal skaffes på normale markedsvilkår.

Topchefers risiko

Institutionen taber penge på studerende, men finansierer det ved kortere arrangementer for højtplacerede ledere. Også de konfronteres med de ypperligste forskere og erhvervsfolk.

”Hvis en administrerende direktør ikke kender den teknologiske udvikling, så risikerer hans firma at ende som Kodak, Nokia og Blackberry”, hævder Salim Ismail.

Han påpeger ofte modsætningen mellem en verden, for hvem den lineære udvikling er, hvad man er trænet til at tænke i, mens udviklingen på vigtige områder sker eksponentielt. Og gælder ikke bare teknologierne.

”Pandemier udvikler sig eksponentielt, finanskrisen gjorde det ,” siger han. ”Og når dele af verden former sig på den måde, mens det er lineær tænkning, der dominerer, så skabes der stress,” siger han og nævner det arabiske forår i den sammenhæng.

”Hvordan vi handler de næste to tre ti-år, bliver afgørende for de næste hundrede, tohundrede år, så vi skal være meget opmærksomme,” siger Salim Ismail, der ser nyskabelse af arbejdspladser som en flere store udfordringer.

Optimist på Danmarks vegne

Han mener dog, at Danmark står meget vel rustet til at handle på udfordringerne.

Den optimisme på Danmarks vegne ville jeg ønske, jeg selv havde. I stedet ser jeg forældede strukturer, et dysfunktionelt politisk system, teknologisk inkompetence samt angst for fejl og forandringer. Mest af alt ser jeg en dyrkelse af gårsdagen og dagen i dag i stedet for af fremtiden.

Måske burde jeg som kur mod sortsindet oftere frekventere Copenhagen Future Technology Salon. En række danskere, der har studeret på Singularity University, står nemlig bag dette initiativ, og de havde også en stor finger med i gårsdagens arrangement. Salon’en er åben, og arrangementer kan ses af gruppens Facebook-side.

Den sære konstruktion, mennesket

Om det slår til, ved jeg så ikke. Selvom jeg tror på, at den teknologiske udvikling, der skildres, stort set vil blive realiseret og fortrinsvis udnyttet til det gode, så er mennesket nu en gang en sær, ofte ulogisk konstruktion. Præget af gamle kulturer og overtro. Af uddannelser og et dannelsesbegreb, der ikke er fulgt med tiden.

Hvor ser vi den nødvendige nysgerrighed og det nødvendige mod til at løse de reelle problemer i tidsånden herhjemme?

One response to “Singularity University: Dybt forældet struktur og tankegang spænder ben

Comments are closed.