Netneutralitet: Frygt holder danske teleoperatører i ave

Resumé: I EU ses intet fælles fodslag, hvad angår netneutralitet, altså kravet om, at teleoperatører ikke må favorisere egen trafik på nettet, og operatørerne advarer mod lovindgreb.

TDC og de andre teleoperatører i Danmark behøver ikke frygte, hvad deres kolleger i Frankrig netop har fået at vide, de står over for, og hvad der i Holland og Slovenien allerede er vedtaget ved lov.

Herhjemme ventes ingen lovgivning, der forbyder teleoperatører at spænde ben for konkurrenter som for eksempel nettelefonitjenesten Skype, musiktjenesten Spotify samt Netflix, som tilbyder film og tv-serier via nettet. Der er ingen årsag til det, lød begrundelsen fra Erhvervsstyrelsen i går på den årlige telekonference Tele2013.

Kundernes reaktion

“I Danmark er teleoperatørerne også mere bange for brugernes reaktion end for statslig regulering,” sagde kontorchef Jakob Juul, Erhvervsstyrelsen, da han talte på konferencen, som havde samlet knap 130 deltagere i Ingeniørforeningens hus i København – fortrinsvis fra telebranchen.

Staten vil ifølge Jørgen Juul først gribe ind, hvis der kommer konkrete eksempler på, at konkurrenter ikke behandles fair.

Fra EU er der heller ikke ikke krav på vej vedrørende netneutralitet, men nye guidelines for området forventes at komme.

Chikane mod Skype

Emnet er varmt. I flere EU-lande har teleoperatører længe chikaneret Skype, fortalte Jean-Jaques Sahel, der repræsenterer Skype-ejeren Microsoft på EU-niveau.

På den nylige Cebit-messe i Tyskland fortalte Microsoft, at Skype i dag har en tredjedel af det globale talemarked. Det rammer teleoperatørerne og især på de ellers så profitable udlandssamtaler, der stiger i antal.

Da halvdelen af Skypebrugerne kører videokommunikation, rammer det også teleoperatørerne på båndbredden.

Flere slags modangreb

Teleoperatørerne svarer igen på forskellig vis.

I ét land har en dominerende teleoperatør for eksempel gjort det umuligt for en Skypebruger at logge ind via sin mobil. I flere andre lande sænker netoperatørerne bare farten så meget på Skype, at folk bliver frustrerede og opgiver at bruge tjenesten.

Dyrere abonnement for Skypebrugere

Der er desuden eksempler på, at mobiloperatører opkræver dyrere abonnementer hos dem, der ønsker at kunne bruge Skype til telefonsamtalerne.

Netop et forslag om en sådan løsning var i øvrigt til afstemning på gårsdagens Tele2013-konference, og der var et flertal for det i salen. Lysten til forskelsbehandling er der altså, om end andre afstemninger viste, at der var majoritet for at lade Skype og Netflix fortsætte med, hvad der kaldes deres ”free ride” på nettet.

Ingen direkte regning

”Så vidt jeg selv er orienteret, har ingen teleoperatør præsenteret Skype selv for et økonomisk krav som betingelse for lige behandling,” sagde Jean-Jaques Sahel efterfølgende til mig.

Lige behandling er, hvad der også kaldes netneutralitet – et emne, der var i fokus på konferencen.

Lige for alle

Begrebet netneutralitet dækker groft sagt, at teleoperatørerne skal behandle trafik fra alle brugere på internettet på lige vilkår, om borger eller business, om konkurrent til teleoperatørernes egne telefoni- og indholdstjenester eller ej. Om det gælder adgang til søgemaskiner, apps eller noget helt tredje.

Men netneutralitet åbner dog for, at skulle netforbindelsen blive en flaskehals, så kan der midlertidigt sættes ind med forskelsbehandling i farten, indtil problemet er overstået.

Neutralitetspris: Stop for investeringer

En talsmand for USA’s største teleoperatør AT&T, Bruxelles-baserede Karim Lesina, advarede på konferencen stærkt mod at gå vejen, som Holland og Slovenien allerede har valgt.

Ifølge AT&T-direktøren vil lande, der kræver netneutralitet, risikere, at teloperatørerne ophører med at investere i den nødvendige lokale udbygning af den lokale digitale infrastruktur, da pengene forrentes bedre i lande uden netneutralitet.

Karim Lesina roste imidlertid måden, som de danske interessenter foreløbig har håndteret udfordringerne på, nemlig via indbyrdes drøftelser.

Den danske frygt

Men hvorfor er de danske operatører så skræmte, at de ikke satser på benspænd, når det modsatte gør sig gældende andre steder i EU?

På konferencen faldt især én forklaring. Frygten for brugernes vrede hænger sammen med en erfaring, som svenske Telia (TeliaSonera) fik gjort på sidste års store globale mobilkonference i Barcelona.

Teleselskabets topchef bebudede, at man fremover ville kræve ekstra penge fra kunder, der ringede via Skype og via en anden tjeneste kaldet Viper. Kravet skyldtes, at der skulle kompenseres for Telias indkomsttab på tale.

Telia havde allerede gennemført det i Spanien, hvor det store telefonselskab Telefónica også kræver ekstra, men der blev ramaskrig i Sverige over bebudelsen af den øgede udgift for Skypebrugere, og derfor blev planen opgivet.

Malkeko

Tale er ifølge kilder i telebranchen en malkeko for teleselskaberne, omend den øgede brug af for eksempel Facebook og Twitter nu mindsker strømmen. Her i Danmark ses desuden kraftig konkurrencen på mobiltale, ikke mindst efter teleselskabet 3 lovede gratis tale i et særligt abonnement.

Men datatrafikken vokser hurtigt på mobilerne, ikke mindst som følge af netop tjenester som Netflix, Spotify og YouTube, men også tv-stationer som DR og BBC. For disse Public Service-virksomheder ville et brud med netneutraliteten koste dyrt.

”Det sjove”

Teleoperatørerne vil imidlertid også levere det ”sjove”, som Tom Toksverd, formand for DI’s it- og teleorganisation, Itek, sagde afslutningsvis på konferencen.

Operatørerne vil nemlig ikke lade sig nøje med blot at stille fede ”rør” til rådighed for andres indhold. Det ”sjove” udgør et boomende forretningsområde, også fordi det er, hvad der får folk til at ønske en hurtigere (og dermed dyrere) forbindelse.

Herhjemme har især TDC begivet sig ind på indholdssiden med den massive satsning på YouSee.

YouSees største konkurrent, hvad angår film og tv-serier er amerikanske Netflix, der allerede inden tjenesten blev lanceret i Danmark, alligevel blev brugt af 70.000 danskere, oplyste vicedirektør Ulf Lund, YouSee.

One response to “Netneutralitet: Frygt holder danske teleoperatører i ave

Comments are closed.