Fjerde år i minus for Strand Consult Aps

For Strand Consult Aps. var regnskabsåret 2011/2012 ikke godt. Gældsforpligtelserne overstiger egenkapitalen, og med et underskud på 444.832 har selskabet indkasseret et minus på bundlinjen for fjerde regnskabsår i træk. Af regnskabet fremgår imidlertid, at Strand Consult forventer at kunne fremskaffe likviditet til fortsat drift.

Selskabet, som også har navnet Dialog Management, udgiver blandt andet rapporter om teleindustrien.

Bruttofortjenesten for regnskabsåret 2011-2012 svandt ind til en fjerdedel af forrige regnskabsårs bruttofortjeneste. Bruttofortjenesten faldt fra 824.390 kr. til 205.195 kroner, mens underskuddet steg fra 4.214 kroner til de nævnte 444.832. Omsætningen oplyses ikke.

Den kendte teleanalytiker John Strand, der oftest tegner firmaet udadtil, har imidlertid pr. mail oplyst, at kun fem procent af hans indtægter kommer fra Danmark.

Af årsberetningens revisorpåtegning fremgår i øvrigt, at der er ydet et ulovligt aktionærlån til anpartshaver.

Ifølge CVR-registret har Strand Consult Aps kun 1 ansat. John Strand har i anden sammenhæng oplyst at der på “group level” er fem ansatte.

Jeg har pr. mail stillet John Strand en række spørgsmål, herunder om den nødvendige likviditet er fremskaffet, hvad forklaringen på det dårlige år er, hvordan han finansierer driften af det underskudsgivende danske selskab samt om, hvorvidt aktionærlånet er tilbagebetalt.

John Strand svarede bl.a. som følger: ”Lad os sammen aftale rammerne for hvordan debatten skal foregå fremadrettet, efter at du har publiceret dit – så ved du hvad du har at forholde dig til, og jeg ved hvad jeg har at forholde mig til, inden jeg svarer på dine spørgsmål.”

Tilføjet den 11. april 2013.Opfølgning til dette blogindlæg kan ses her. Emnet er et erhvervsph.d.-stipendiat tildelt Strand Consult Aps. ud fra et ældre regnskab.

PS: John Strand har gentagne gange ytret utilfredshed med, at hans kommentarer gennem nogen tid et gået til moderation, og altså ikke kommer øjeblikkeligt på bloggen, men afventer et klik fra min side. Da dette blogindlæg handler specifikt om hans selskab, har jeg slået moderationen fra, så hans svar på spørgsmålene kommer direkte på.

64 responses to “Fjerde år i minus for Strand Consult Aps

 1. Det er korrekt, at der ligger en sag om et muligt kommunalt kartel hos Statsadvokaturen for Særlig Økonomisk Kriminalitet. Sagen er imidlertid ikke færdigbehandlet og dermed afgjort. Sådan lød meldingen fra Statsadvokaturet i går til mig.

 2. @John

  kan man ikke købe Strand Consult til at producere indhold?

  Hvad med jeres såkaldte apple rapport?

 3. Kære Michael

  Tak for dit spørgsmål – det er meget relevant for det var en af de rapporter vi valgte at give væk gratis.

  Rent praktisk så var det vor ide at lave en smartphone rapport – vi havde produceret en del content og så tænkte vi at vi ville lave en rapport om hvordan iPhone påvirker mobilopertører økonomisk.

  Vi valgte at gøre den gratis over 13.000 har rekvireret den og vi har olgt en del workshops til virksomheder der gerne vil have større indsigt i dette område – vor kunder er mobiloperatører over hele verden.

  I modsætning til Dorte Toft så kan man ikke betale os for at producere content – den del overlader vi til IDG, Gartner, Informa og Dorte Toft,

  Hvem betaler Dorte Toft, det kan da ikke være de Google addwords der er på denne side som hunlever af – hvorfor vil hun ikke svare på mine spørgsmål og hvorfor har hun ikke den samme transparens i sin forretning som jeg har i min.

  Har Dorte Toft noget at sjkule

  Hilsen

  John Strand

 4. Kære Michael

  Nej det har de ikke og vi har ikke produceret den rapport på vegnene af nogen som helst.

  Nokia fået rapporten gratis, har betalt et mindre beløb for at kunne distribuere den internt i firmaet og for et foredrag jeg holdt for dem.

  Der er en del andre virksomheder der har betalt for at få en gennemgag af rapporten på samme måde som Nokia gjorde det.

  Hvis du læser mit tidligere indlæg så vil du se at jeg fortalte at der var en del virksomheder der har betalt for at få en gennemgang af rapporten – nogle af dem fik en workshop på en dag andre valgte blot at få en to timers præsentation af rapportens konklutioner.

  Rent faktisk så har iPhone rapporten været en ganske fin forretning på trods af den har været gratis – det sjove er at så sent som i går gennemgik jeg dele af den i forbindelse med et projektjeg køre for en mobiloperatør her i USA hvor jeg er lige nu.

  De fleste af vor rapporter koster penge (de er dyre) og når vi skal ud til folk og gennemgå ting for dem så betaler de naturligvis også for det – det er de ydelser du kan læse om på vor hjemmeside og som vor kunder køber.

  Jeg ved godt at der er en del Apple folk der mener at vi var købt og betalt til at have en mening- det var bestemt ikke tilfældet vi dokumenterede bar hvordan iPhone påvirker mobiloperatøreres økonomi i negativ retning – det var nyt den gang men det ved alle finasielle analytikkere í dag,

  Hvorfor fortæller Dorte Toft ikke om hvordan hun tjener sine penge – Jeg kunne godt tænke mig at vide hvem der betalte disse 450.000 kroner: http://www.facebook.com/home.php#!/dorte.toft.39/notes

  Jeg kunne også tænke mig at vide om noget af det sponsorerede indhold hun har lavet er blevet præsenteret som redaktionelt indhold.

  Hilsen

  John Strand

 5. @ John

  Hvorfor forsøgte du gennem styrelsen
  at undgå at det var muligt at opnå agtinsigt som også omhandlede dine regnskaber?

  Hvad forsøgte du at skjule?

 6. Kære Michael

  Jeg kan se at du stiller det samme spørgsmål på flere af Dorte tTofts blogge – Det betyder at jeg bare kan kopiere svret over på denne fra den anden blog hvor jeg skrev:

  Kære Michael,

  Tak for din kommentar – jeg ved godt at Dorte Toft fremstiller det således men det er endnu en af hendes mange fordregninger .

  Fakta er at jeg sagde til Styrelsen at hun naturligvis skulle have aktindsigt rent faktisk fik vi en skriftlig henvendelse fra Styrelsen som både jeg og Aalborg Universitet svare positivt på den inden for få timer.

  Den 18 februar skrev jeg følgende til Styrelen:

  Kære XXXX

  Tak for en behagelig samtale fremsendes hermed svar på dine spørgsmål – det eneste vi fra Strand Consult ikke ønsker offentliggjort er side 10 og 12 der omhandler økonomien bag projektet.

  Vi mener at dette projekt giver os en konkurrencemæssig fordel og vi mener at hvor mange penge vi har valgt at bruge på projektet er af en sådan karakter at vi af konkurrencemæssige årsager ikke ønsker at offentliggøre tallene på nuværende tidspunkt.

  Såfremt I har nogle spørgsmål må du endeligt sige til.

  Hilsen

  John Strand

  Vi investere en del penge, tid og resurcer i dette projekt og det bidrager med en del ny viden til vor forretning.

  På samme måde som store virksomheder måske fortæller hvad de bruger af penge på forskning så vælger de fleste ikke at gå i detaler med hvor pengene bliver brugt.

  Mine regnskaber er offentlig tilgængelige i modsætnning til Dorte Tofts og det som Dorte Toft omtaler som et forsøg på at forhindre indsigt i regnskabet som kan finds i Erhvervsstyrelsen var et ønske om at begrænse indsigten i detaljerne i hvad vi investere som virksomhed i projektet.

  I dialogen med Styrelsen var der lidt forvirring om hvad jeg mente men det som Dorte Toft fik i sidste ende var det jeg sagde ja til fra starten.

  Jeg er glad for at du gav mig lejlighed til at aflive endnu en af Dorte Tofts påstande.

  Hilsen

  John Strand

 7. Side 12 er “Strand Consult Statement of Financial Solvency and Support for the Industrial PhD Project”. Siden rummer omsætning på “group level” og den 18 14 mdr. gamle omsætning – begge overstreget. Samt den 18 14 mdr. gamle egenkapital (ej overstreget). Hertil kommer informationen om, at der var ansat “5 personer på group level” med et gennemsnitligt antal år i firmaet på 11 år m.v.

  I brevet fra Styrelsen, der meddeler delvis aktindsigt, formuleres John Strands indsigelse, som det kan ses her: https://docs.google.com/file/d/0BxXq32lA74suLTVjdFRoSnpDdWM/edit?usp=sharing

 8. Kære Dorte

  Nu vrøvler du igen – jeg har sendt dig orginal mails fra Sytrelsen, mit svar samt Roslyns vejleders svar.

  Hvis du betvivler ægtheden af mailen og det der står i den kan du bede om aktindsigt i Styrelsen og se om den mail du modtager fra dem er identisk med den jeg har sendt til dig og om det der står er identisk med det jeg har lagt på din blog.

  Problemet er at du ikke læser hvad der står alternativt ikke forstår det (det er ikke første gang) for det der står i min mail er også det der henvises til i det skriv du har fået fra Styrelsen som er at vi ikke ønskede at detaljerne i budgettet for projektet kom ud af konkurrencemæssige årsager.

  Jeg har på intet tidspunkt forsøgt at forhindre dig i at få aktindsigt i regnskaber der er offentligt tilgængelige.

  Når det er sagt så er det ikke et 18 måneder gammelt regnskab. Det var det nyeste reviderede regnskab, det var et regnskab der var afsluttet 14 måneder og nogle få dage efter at det blev afleveret.

  På daværende tidspunkt lå der ikke et nyt revideret regnskab og der var på daværende tidspunkt 2 1/2 måned til at det næste regnskab skulle afleveres – de 18 måneder som du ævler om er ikke korrekt og et tal der er opfundet i din fantasi.

  Ud over det så kunne Styrelsen have anmodet om yderligere information – hvis de mente at det vi har indsendt ikke var fyldest gørende nok.

  Vi har afleveret en ansøgning der lever op til de krav der er, den er blevet behandlet og godkendt og det der står i den holder.

  Du vildleder dine læsere igen og igen.

  Hilsen

  John Strand

 9. @ john

  de 2½ måneder du nævner er ikke SIDSTE FRIST for indlevering af dit regnskab? Man må vist godt indlevere før sidste frist !?

  Men du overholdt jo heller ikke fristen så, du overskred den med 3 måneder, dvs du afleverede regnskabet 9 måneder efter regnskabsårets afslutning!!! og 3 måneder før du afslutter et nyt regnskabsår!!!.

  At styrelsen er naive eller godtroende bruger du så som argument for alt er i orden!

 10. Kære Bo

  Der er mange ting man må og der er også ting man ikke må.

  Vi har ikke overtrådt nogle regler vi har skrevet en meget omfattende ansøgning, den indeholder ikke fejl og den er blevet godkendt og accepteret af Styrelsen.

  At Dorte Toft efterfølgende kommer med en masse indisier og uisandheder for at få det se ud som om der er foregået noget udiøt kan jeg kun smile af – det er denmåde hun laver blogs på.

  For at forstå Dorte Tofts måde at arbejde på så vil jeg gerne citere hende – for som hun skrev i en mail til mig:

  ”Du har desværre aldrig forstået forskellen på at skrive en journalistisk artikel og så på at blogge, men det kan jo også være svært at følge med udviklingen. Du følger jo heller ikke udviklingen inden for almindelig journalistik, hvor tidspresset og det eksplosivt øgede antal kommunikationsfolk og lobbyister ifølge medieforskning desværre sætter sit præg. Men heldigvis er der jo stadig gode journalister derude.”

  Der var en gang hvor Dorte var en dygtig og seriøs journalist som aarbejde på nogle seriøse medier der betalte hende en fin løn.

  Nu er hun blogger, de regler som normalt er fundamntet for dygtige journalisters arbejde skider hun på for hun er blogger der ikke vil fortælle hvem der betaler hendes løn – hvordan tjener Dorte Toft sine penge, det er ikke denne blog hun bliver betalt for.

  Det er trist at Dorte Toft er blevet offer for den udvikling der er i medie verden – kvaliteten og værdien af hendes ord er faldet markant over årene.

  Hilsen

  John Strand

 11. @John

  Fakta: Dit selskab valgte bevist at vente til 9 mdr efter regnskabsårets afslutning, før man afleverede sit regnskab.

  Fakta: Det er 3 mdr over det tilladte, hvilket var grunden til at man begyndte en tvangsopløsning af dit selskab.

  Og det er så ikke første gang det er sket for dit selskab!

  Så må man konkludere at Strand Consult tager ganske let på lovgivningen i Danmark.

 12. Der er netop offentliggjort 2013 regnskab for “Dialog Management ApS” (Strand Consult ApS) der for en gangs skyld udviser et overskud. Regnskabet kan gratis hentes på http://www.cvr.dk

  Ganske som han plejer, har han også i 2013 haft sine private fingre ulovligt langt nede i pengekassen og lånt penge til sig sig selv.
  Det gjorde han også i 2012, 2010 og 2009, hvor lånet ifølge regnskabets hensættelser var på kr. 705.000.

Comments are closed.