Ministerium sætter udbetalinger til Strand Consults ph.d.-stipendiat i bero

OBS. Tilføjet den 26. september 2013. Pressenævnet har netop taget stilling til en klage fra John Strand vedrørende dette blogindlæg. Pressenævnets afgørelse ses HER.

Tilføjet den 17. maj: Styrelsen for Forskning og Innovation oplyser i dag, at den netop har genoptaget udbetaling af tilskud til Strand Consult ApS’s ErhvervsPhD-projekt.

Anden gang var lykkens gang for Strand Consult Aps, da selskabet søgte om et ethvervsph.d.-stipendiat til en ansat. Bevillingen kom i hus i november 2012, men få måneder senere kom der grus i maskineriet. Styrelsen for Forskning og Innovation har sat alle udbetalinger til Strand Consult i bero, oplyser kontorchef i styrelsen Thomas Alslev Christensen pr. mail.

Ifølge kontorchefen har styrelsen været i kontakt med Strand Consult siden den 8. marts grundet selskabets økonomiske situation.

Forud havde Erhvervsstyrelsen anmodet om en tvangsopløsning af Strand Consult som følge af manglende aflevering af regnskab for regnskabsåret 2011-2012, afsluttet den 30. juni 2012.

Likviditetsproblemer

Regnskabet, som den lille konsulentvirksomhed nåede at få afleveret inden sidste deadline medio marts, viste et underskud på kr. 444.832, samt et par revisorpåtegninger. En vedrørte en note i regnskabet: ”hvori ledelsen redegør for at finansieringen af de næste 12 måneders drift endnu ikke er opnået”.

Ifølge regnskabet, der er underskrevet af teleanalytiker John Strand, som stiftede Strand Consult i 1995, forventer virksomheden at kunne fremskaffe likviditet til virksomhedens fortsatte drift, som også anført i tidligere blogindlæg.

Det er Strand Consults sjette underskud i løbet af de seneste syv år.

Løntilskud til den forskerstuderende

Ph.d.-stipendiatet er tildelt amerikaneren Roslyn Layton, der blev ansat hos Strand Consult i marts 2012, og som har titlen Vice President. Layton har en bachelorgrad og en MBA fra udenlandske institutioner i baggagen.

Ph.d-stipendiatet udløser blandt andet en statslig bevilling på i alt 522.000 kroner til Strand Consult i løntilskud – der udbetales 4.50014.500 pr. måned over 3 år, bagudrettet udfra aflevering af periodiske projektregnskaber. Dertil kommer op til 137.000 til ophold i ind- og udland.

Tilknyttet Aalborg Universitet

Forskningsprojektet er knyttet til Center for Communication, Media and Information Technology ved Aalborg Universitet, der foreløbig har modtaget 85 procent af det samlede tilskud på kr. 252.000. Vejlederen er professor Knud Erik Skovby.

Projektet har overskriften ”Network Neutrality in the Nordics: The Impact on Network Investments”. Netneutralitet er et meget vidt og omdiskuteret begreb, som ikke har teleoperatørernes sympati. Det er tidligere beskrevet her på bloggen i indlægget: Netneutralitet: Frygt holder danske teleoperatørerne i ave.

Økonomiske forudsætninger

Blandt forudsætningerne for at opnå et erhvervsph.d.-stipendiat er, at selskabet skal ”kunne understøtte ErhvervsPhD-projektet økonomisk gennem alle tre år”, samt at det skal ”rumme et erhvervsfagligt miljø, der kan understøtte projektet”.

Styrelsen for Forskning og Innovation oplyser, at vurderingen af ansøgningen sker i Erhvervsforskerudvalget, der har 25 medlemmer – forskere og forskningskyndige fra den private og den offentlige sektor.

”Erhvervsforskerudvalget vurderer således også, om den ansøgende virksomhed opfylder kravet om at kunne understøtte projektet økonomisk gennem alle tre år. Bemærk, at der her ikke stilles krav om, at virksomheden på ansøgningstidspunktet besidder midler til sine samlede omkostninger for hele forløbet, men at den kan opretholde økonomisk støtte til projektet under hele forløbet. Ud fra oplysningerne i Strand Consults ansøgning har udvalget vurderet, at dette var tilfældet,” skriver kontorchef Thomas Alslev Christensen i sin mail.

Krav begrænset

Kravet til den økonomiske dokumentation ser ud til at være bemærkelsesværdigt begrænset ikke mindst i forhold til, at de samlede offentlige udgifter til et erhvervstipendiat nærmer sig millionen. Ansøgningen, som Strand Consult har afleveret, dækker ikke meget.

Ud fra aktindsigt, som Bizzen-bloggen har opnået, opgives omsætning på ”group level”, en omsætning hos det danske Aps samt en egenkapital.

De to omsætningstal samt en sætning, der kan rumme mere, er dog streget over i aktindsigten på anmodning af teleanalytikeren John Strand. Strand har ifølge Styrelsen oplyst, at aktindsigt i disse visse tal kan ”få væsentlig økonomisk betydning for ansøgeren”. (Tilføjet den 4/11/2013. Styrelsen har tilsyneladende begået en fejl med placeringen af overstregningerne. Ifølge John Strand var det tal vedrørende firmaets eget bidrag til erhvervsph.d.’en, der skulle holdes tilbage).

Financial Statement

Indholdet af det udleverede bilag er som følger (xxx markerer overstregninger):

Strand Consult Statement of Financial Solvency and Support for the Industrial PhD Project

Strand Consult has on group level five employees. The employees are based in Denmark, Spain and the United Kingdom. The average length of employment ind the company is 11 years. On group level annual revenue is xxxxxxxxxx. Our products and services are strategic research, reports and workshops for the top management of mobile telecom operators worldwide. Roslyn Layton will be placed in the Danish unit where we keep the rights to our research, Strand Consult Aps. It earns xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Like other research/consulting companies, our employees’ compensation is based upon a fixed salary plus performance bonus. This model gives our employees to possibility to earn a competitive salary. Strand Consult Aps has an own capital balance of 855,000 Dkr. This liquidity allows us the freedom and independence to focus on important issues and think for the long term. We have no debt to banks or other creditors.

We are willing to invest significantly both in time and capital for the success of this project. Strand Consult will invest more than 3 kroner for every 1 kroner that is provided by the Danish Board of Research and Innovation.

If you need further information, please contact us.

Sincerely

John Strand
CEO
4. September 2012.

Strand Consult has on group level five employees. The employees are based in Denmark, Spain and the United Kingdom. The average length of employment ind the company is 11 years.

Citat slut.

På en efterfølgende ark forklarer John Strand, at ansøgningen rummer, hvad der blev efterlyst i den foregående ansøgning, som blev afvist. Det var oplysninger om økonomi, men også en række andre oplysninger om akademisk teori, projektmetoder m.v.

Gamle tal

Meget tyder på, at det var 18 14 måneder gamle tal, som John Strand valgte at bruge i sit finansielle udsagn. Egenkapitalens beløb, 855.000 kroner, svarer således til regnskabsåret 2010/2011 (854.856), afsluttet den 30. Juni 2011.

Ansøgningen blev indleveret den 10. September 2012, hvor det må formodes, at et så lille selskab som Strand Consult har et overblik over regnskabsåret 2011-12, afsluttet godt tre måneder før. Selv om revisionen ikke var afsluttet, kunne der være skrevet om forventningerne, ikke mindst da det gælder en økonomi, der har betydning for ph.d.-stipendiatets efterfølgende tre år.

Styrelsen beklager overstregning

Det viser sig at være korrekt, der er tale om gamle tal. Den overstregne omsætning hos Strand Consult Aps. er på 2,4 millioner kroner. Det er et tal, der er offentligt tilgængeligt i CVR-registret – som den eneste omsætning, der er offentliggjort de sidste syv regnskabsår.

Styrelsen for Forskning og Innovation beklager overstregningen i den udleverede aktindsigt. Offentlige tilgængelige informationer kan ikke undtages fra aktindsigt.

Underskuddet det pågældende år var i øvrigt på kun på kr. 4.214.

Kvalificeret kandidat

Roslyn Laytons to udenlandske akademiske grader er godkendt af Styrelsen for Universiteter og Internationalisering, oplyser Styrelsen for Forskning og Innovation. Hun kom til Strand Consult fra en position som Senior Director hos selskabet Klean AS, hvor hendes ekspertiseområde var “Evidence Based Marketing”.

Det faglige

Erhvervsforskerudvalget, der godkendte ansøgningen fra Strand Consult har ifølge Styrelsen for Forskning og Innovation dermed også blåstemplet, at den tidligere uddannelse kvalificerer til et ph.d.-studium inden for det ansøgte projekts fagområde. Lige så, at Strand Consult rummer “et erhvervsfagligt miljø, der kan understøtte projektet”.

Strand Consult fokus er på teleindustrien herunder mobiloperatørerne, og selskabet har i mange år udgivet en langt række rapporter vedrørende teleindustriens udfordringer og muligheder. John Strand ses også hyppigt som taler på internationale konferencer om emnet.

Strand Consult oplyser som tidligere anført, at der er fem ansatte på “group level”, og de har gennemsnitligt 11 år på bagen i virksomheden.

Virksomhedens ph.d.-vejleder

Som virksomhedens ph.d.-vejleder for Roslyn Layton ses en sværvægter, en civilingeniør med erfaring ind- og udland og fra selskaber som Nokia, Microsoft og TDC. Ifølge Strand Consults ansøgnings ”Employment History” for virksomhedens ph.d.-vejleder har denne været ansat hos Strand Consult siden 2009 med titlen Senior Consultant.

Det svarer ikke til, hvad den pågældende har oplyst på sin LinkedIn-profil. Ifølge profilen er personen CEO for et firma, bestyrelsesformand for et andet selskab samt ejer af sit eget konsulenthus, der i øvrigt har samme adresse som Strand Consult Aps. Der nævnes ingen ansættelse hos Strand Consult. Personen er forsøgt kontaktet telefonisk, men er ikke vendt tilbage.

Ifølge en kilde har vejlederen imidlertid gentagne gange løst opgaver for Strand Consult, og der er i reglerne for ph.d.-stipendiater intet til hinder for, at der hyres en kvalificeret person udefra til varetagelse af virksomhedsvejlederrollen.

 

102 responses to “Ministerium sætter udbetalinger til Strand Consults ph.d.-stipendiat i bero

  1. Jeg har i dag modtaget en mail fra Styrelsen for Forskning og Innovation vedrørende sagen.

    Styrelsen oplyser, at den netop har genoptaget udbetaling af tilskud til Strand Consult ApS’s erhvervsph.d.-projekt. Styrelsen havde siden 8. marts kigget nærmere på selskabets økonomiske situation. Udbetalingerne var sat i bero, mens der blev foretaget en økonomisk udredning.

Comments are closed.