Ministerium sætter udbetalinger til Strand Consults ph.d.-stipendiat i bero

OBS. Tilføjet den 26. september 2013. Pressenævnet har netop taget stilling til en klage fra John Strand vedrørende dette blogindlæg. Pressenævnets afgørelse ses HER.

Tilføjet den 17. maj: Styrelsen for Forskning og Innovation oplyser i dag, at den netop har genoptaget udbetaling af tilskud til Strand Consult ApS’s ErhvervsPhD-projekt.

Anden gang var lykkens gang for Strand Consult Aps, da selskabet søgte om et ethvervsph.d.-stipendiat til en ansat. Bevillingen kom i hus i november 2012, men få måneder senere kom der grus i maskineriet. Styrelsen for Forskning og Innovation har sat alle udbetalinger til Strand Consult i bero, oplyser kontorchef i styrelsen Thomas Alslev Christensen pr. mail.

Ifølge kontorchefen har styrelsen været i kontakt med Strand Consult siden den 8. marts grundet selskabets økonomiske situation.

Forud havde Erhvervsstyrelsen anmodet om en tvangsopløsning af Strand Consult som følge af manglende aflevering af regnskab for regnskabsåret 2011-2012, afsluttet den 30. juni 2012.

Likviditetsproblemer

Regnskabet, som den lille konsulentvirksomhed nåede at få afleveret inden sidste deadline medio marts, viste et underskud på kr. 444.832, samt et par revisorpåtegninger. En vedrørte en note i regnskabet: ”hvori ledelsen redegør for at finansieringen af de næste 12 måneders drift endnu ikke er opnået”.

Ifølge regnskabet, der er underskrevet af teleanalytiker John Strand, som stiftede Strand Consult i 1995, forventer virksomheden at kunne fremskaffe likviditet til virksomhedens fortsatte drift, som også anført i tidligere blogindlæg.

Det er Strand Consults sjette underskud i løbet af de seneste syv år.

Løntilskud til den forskerstuderende

Ph.d.-stipendiatet er tildelt amerikaneren Roslyn Layton, der blev ansat hos Strand Consult i marts 2012, og som har titlen Vice President. Layton har en bachelorgrad og en MBA fra udenlandske institutioner i baggagen.

Ph.d-stipendiatet udløser blandt andet en statslig bevilling på i alt 522.000 kroner til Strand Consult i løntilskud – der udbetales 4.50014.500 pr. måned over 3 år, bagudrettet udfra aflevering af periodiske projektregnskaber. Dertil kommer op til 137.000 til ophold i ind- og udland.

Tilknyttet Aalborg Universitet

Forskningsprojektet er knyttet til Center for Communication, Media and Information Technology ved Aalborg Universitet, der foreløbig har modtaget 85 procent af det samlede tilskud på kr. 252.000. Vejlederen er professor Knud Erik Skovby.

Projektet har overskriften ”Network Neutrality in the Nordics: The Impact on Network Investments”. Netneutralitet er et meget vidt og omdiskuteret begreb, som ikke har teleoperatørernes sympati. Det er tidligere beskrevet her på bloggen i indlægget: Netneutralitet: Frygt holder danske teleoperatørerne i ave.

Økonomiske forudsætninger

Blandt forudsætningerne for at opnå et erhvervsph.d.-stipendiat er, at selskabet skal ”kunne understøtte ErhvervsPhD-projektet økonomisk gennem alle tre år”, samt at det skal ”rumme et erhvervsfagligt miljø, der kan understøtte projektet”.

Styrelsen for Forskning og Innovation oplyser, at vurderingen af ansøgningen sker i Erhvervsforskerudvalget, der har 25 medlemmer – forskere og forskningskyndige fra den private og den offentlige sektor.

”Erhvervsforskerudvalget vurderer således også, om den ansøgende virksomhed opfylder kravet om at kunne understøtte projektet økonomisk gennem alle tre år. Bemærk, at der her ikke stilles krav om, at virksomheden på ansøgningstidspunktet besidder midler til sine samlede omkostninger for hele forløbet, men at den kan opretholde økonomisk støtte til projektet under hele forløbet. Ud fra oplysningerne i Strand Consults ansøgning har udvalget vurderet, at dette var tilfældet,” skriver kontorchef Thomas Alslev Christensen i sin mail.

Krav begrænset

Kravet til den økonomiske dokumentation ser ud til at være bemærkelsesværdigt begrænset ikke mindst i forhold til, at de samlede offentlige udgifter til et erhvervstipendiat nærmer sig millionen. Ansøgningen, som Strand Consult har afleveret, dækker ikke meget.

Ud fra aktindsigt, som Bizzen-bloggen har opnået, opgives omsætning på ”group level”, en omsætning hos det danske Aps samt en egenkapital.

De to omsætningstal samt en sætning, der kan rumme mere, er dog streget over i aktindsigten på anmodning af teleanalytikeren John Strand. Strand har ifølge Styrelsen oplyst, at aktindsigt i disse visse tal kan ”få væsentlig økonomisk betydning for ansøgeren”. (Tilføjet den 4/11/2013. Styrelsen har tilsyneladende begået en fejl med placeringen af overstregningerne. Ifølge John Strand var det tal vedrørende firmaets eget bidrag til erhvervsph.d.’en, der skulle holdes tilbage).

Financial Statement

Indholdet af det udleverede bilag er som følger (xxx markerer overstregninger):

Strand Consult Statement of Financial Solvency and Support for the Industrial PhD Project

Strand Consult has on group level five employees. The employees are based in Denmark, Spain and the United Kingdom. The average length of employment ind the company is 11 years. On group level annual revenue is xxxxxxxxxx. Our products and services are strategic research, reports and workshops for the top management of mobile telecom operators worldwide. Roslyn Layton will be placed in the Danish unit where we keep the rights to our research, Strand Consult Aps. It earns xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Like other research/consulting companies, our employees’ compensation is based upon a fixed salary plus performance bonus. This model gives our employees to possibility to earn a competitive salary. Strand Consult Aps has an own capital balance of 855,000 Dkr. This liquidity allows us the freedom and independence to focus on important issues and think for the long term. We have no debt to banks or other creditors.

We are willing to invest significantly both in time and capital for the success of this project. Strand Consult will invest more than 3 kroner for every 1 kroner that is provided by the Danish Board of Research and Innovation.

If you need further information, please contact us.

Sincerely

John Strand
CEO
4. September 2012.

Strand Consult has on group level five employees. The employees are based in Denmark, Spain and the United Kingdom. The average length of employment ind the company is 11 years.

Citat slut.

På en efterfølgende ark forklarer John Strand, at ansøgningen rummer, hvad der blev efterlyst i den foregående ansøgning, som blev afvist. Det var oplysninger om økonomi, men også en række andre oplysninger om akademisk teori, projektmetoder m.v.

Gamle tal

Meget tyder på, at det var 18 14 måneder gamle tal, som John Strand valgte at bruge i sit finansielle udsagn. Egenkapitalens beløb, 855.000 kroner, svarer således til regnskabsåret 2010/2011 (854.856), afsluttet den 30. Juni 2011.

Ansøgningen blev indleveret den 10. September 2012, hvor det må formodes, at et så lille selskab som Strand Consult har et overblik over regnskabsåret 2011-12, afsluttet godt tre måneder før. Selv om revisionen ikke var afsluttet, kunne der være skrevet om forventningerne, ikke mindst da det gælder en økonomi, der har betydning for ph.d.-stipendiatets efterfølgende tre år.

Styrelsen beklager overstregning

Det viser sig at være korrekt, der er tale om gamle tal. Den overstregne omsætning hos Strand Consult Aps. er på 2,4 millioner kroner. Det er et tal, der er offentligt tilgængeligt i CVR-registret – som den eneste omsætning, der er offentliggjort de sidste syv regnskabsår.

Styrelsen for Forskning og Innovation beklager overstregningen i den udleverede aktindsigt. Offentlige tilgængelige informationer kan ikke undtages fra aktindsigt.

Underskuddet det pågældende år var i øvrigt på kun på kr. 4.214.

Kvalificeret kandidat

Roslyn Laytons to udenlandske akademiske grader er godkendt af Styrelsen for Universiteter og Internationalisering, oplyser Styrelsen for Forskning og Innovation. Hun kom til Strand Consult fra en position som Senior Director hos selskabet Klean AS, hvor hendes ekspertiseområde var “Evidence Based Marketing”.

Det faglige

Erhvervsforskerudvalget, der godkendte ansøgningen fra Strand Consult har ifølge Styrelsen for Forskning og Innovation dermed også blåstemplet, at den tidligere uddannelse kvalificerer til et ph.d.-studium inden for det ansøgte projekts fagområde. Lige så, at Strand Consult rummer “et erhvervsfagligt miljø, der kan understøtte projektet”.

Strand Consult fokus er på teleindustrien herunder mobiloperatørerne, og selskabet har i mange år udgivet en langt række rapporter vedrørende teleindustriens udfordringer og muligheder. John Strand ses også hyppigt som taler på internationale konferencer om emnet.

Strand Consult oplyser som tidligere anført, at der er fem ansatte på “group level”, og de har gennemsnitligt 11 år på bagen i virksomheden.

Virksomhedens ph.d.-vejleder

Som virksomhedens ph.d.-vejleder for Roslyn Layton ses en sværvægter, en civilingeniør med erfaring ind- og udland og fra selskaber som Nokia, Microsoft og TDC. Ifølge Strand Consults ansøgnings ”Employment History” for virksomhedens ph.d.-vejleder har denne været ansat hos Strand Consult siden 2009 med titlen Senior Consultant.

Det svarer ikke til, hvad den pågældende har oplyst på sin LinkedIn-profil. Ifølge profilen er personen CEO for et firma, bestyrelsesformand for et andet selskab samt ejer af sit eget konsulenthus, der i øvrigt har samme adresse som Strand Consult Aps. Der nævnes ingen ansættelse hos Strand Consult. Personen er forsøgt kontaktet telefonisk, men er ikke vendt tilbage.

Ifølge en kilde har vejlederen imidlertid gentagne gange løst opgaver for Strand Consult, og der er i reglerne for ph.d.-stipendiater intet til hinder for, at der hyres en kvalificeret person udefra til varetagelse af virksomhedsvejlederrollen.

 

102 responses to “Ministerium sætter udbetalinger til Strand Consults ph.d.-stipendiat i bero

 1. der var vist et indlæg som forsvandt i cyberspace :-(

  John kender du forskel på indkomst skat og selskabs skat? Det lader det ikke til

  Dine medarbejderes indkomst skat har INTET med virksomhedes skat at gøre.

  Sidste år var personal omkostningerne 635.000, året før 825.000 skal vi forsætte? Så du siger der er hevet overskud ud der som indkomst?

  Så er vi tilbage til Dortes A til F, hvor især de nedenstående er relevante

  C. Ifølge CVR-registret er der kun 1 ansat i selskabet. Er det korrekt? Og hvem er det?

  D. Der står i
  regnskabet, at der er taget et ulovligt aktionærlån af en anpartshaver. Er det dig, og er det tilbagebetalt?

  E. Med de mange årlige underskud – hvor kommer økonomien fra til at kunne holde selskabet i drift i disse år? Hvis fra udenlandske selskaber, hvor er de så registreret og under hvilket navn?

  F. Hvor megen skat har Strand Consult betalt i Danmark de sidste 10 år?

 2. Kære Bo

  Det er ikke korrekt – for der ligger andre indtægter andre steder og min løn er ikke med i det tal.

  På toppen af de så har vi nogle folk der arbjder på projektbasis og skriver regninger til os for det arbejde de laver og deres honorar indgår heller ikke i det tal på samme måde som Dorte Tofts honorar (når hun skriver regninger) ikke indgår i de virksomheder hun arbejder fors lønopgørelse.

  Eks. så arbjder Roslyns Virksomheds Phd rådgiver på den måde – Det er der intet galt i bare man er opmærsom på skatte reglerne i Danmark og så længe man sikre sig at de folk betaler skat af deres indtægter.

  Hilsen

  John Strand

 3. Kære Bo

  Tak for din kommentar – jeg kender godt forskel på indkomst skat og selskabsskat – det var det jeg forklarede da jeg skrev at de penge der blivr genereret i de forskellige selskaber bliver brugt til at honorere folk for deres arbejde.

  Med hensyn til antallet af ansatte så er der fejl i det tal på CVR – det stemmer ikke overens med dem som vi udbetaler løn til som lønmodtagere.

  Med hensyn til aktionær lånet så har jeg skrevet om det tidligere – Det var på ca 60.000 kroner den 30/6 og det er naturligvis betalt tilbage og rent faktisk så er det sådan at hvis Dorte Toft havde lavet sin reerch ordenligt så ville hun vide at det var tilfældet og hun ville også vide at at det ligger der en revisor erklæring på som Styrelsen også har fået upfordret.

  Jeg har mere tranparens har jeg mere transparens i mine ting end Dorte Toft har og jeg har mere transparens i mine ting end andre virksomheder der sælger viden om telemarkedet .- vikrsomheder som Informa, IDG. Gartner etc.

  Kan slet ike forstå hvorfor Dorte Toft ikke vil skabe transparens isin egen virksomhed – hvad har hun at skjule.

  Hilsen

  John Strand

 4. Som flere har erfaret, har Berlingskes blogplatform har været nede og vist periodisk. Ærgerligt for dem, der skrev kommentarer forgæves (jeg tæller med:-). Men. Venligst en genpostering, hvis kommentaren stadig er væsentlig. Husk dog også den gængse blogpraksis med, at kommentarer med 2 eller flere links går i boksen “moderation” for at undgå spam, og der kan gå lidt tid, inden jeg får tjekket.

  I øvrigt. Ja, vi begår alle fejl. Et 1-tal savnedes desværre i det månedlige tilskud til Roslyn Layton. Det er 14.500 – resulterende i et totalbeløb på de i blogindlægget anførte 522.000 kroner. Fejlen er markeret og rettet, og tak til de to læsere, der påpegede den konkrete fejl.

  Vedrørende John Strands henvisning til ”tung professor”, som jeg bør kontakte. Jeg har skrevet til professor Knud Erik Skovby og takket for hans tilbud om information, og når emnet for mit arbejde en dag bliver sammenhængen mellem krav om netneutralitet og teleoperatørernes interesse i at investere i infrastrukturen vil jeg helt sikkert kontakte ham og ligeså Roslyn Layton.

 5. @ Bo Jørgensen. Det er godt nok en lang kommentartråd denne, men du har misset, at John Strand har skrevet, at han tog det nævnte lån, og at det forlængst er tilbagebetalt.

 6. Kære Bo

  Jeg er glad for at du peger på to af de mange reserch noter vi har lavet om Facebook – den en blev skrevet i sommers og blev faktisk skrevet til en journalist på en stor indisk avis – den er altså skrevet før at Phd projektet.

  Den anden er skrevet af mig – når det så er sagt så er den faktisk ret relevant og en del af den viden der er i den resech note vil med garanti indgå i Roslyn s Phd projekt.

  Faktisk så er der meget af den viden vi har indsamlet i forbindelse med Faceook rapporten som vi kan bruge i Phd projektet samtidig med at Facebook rapporten har givet os en masse spændende kontaker som vi også kan bruge.

  Måske skulle du sætte dig ind i hvad tPhd projekt er og hvor meget literatur en Phd studerende konsumere og producere.

  Rent faktisk så kravet til hvad Roslyn kan bruge sin tid på i relation til et Erhvervs Phd projekt ikke så regidt som du fremstiler det.

  Et af kravene til et Erhvervs Phd projekt er at den forskning og viden man genere skal kunne kommercialiseres.

  Den viden som Roslyn har og har opbygget før og nu under hendes Phd projekt er vigtig for os og vor kunnder – Facebook og hvordan Facebook udvikler sig vil helt klart have en centeal rolle i Roslyns Phd projekt.

  Jeg kan kun anbefale at du sætter dig ind i hvad et Erhvervs Phd projekt er og hvordan det fungere. Du mangler på samme måde som Dorte Toft vis t en del viden om emnet.

  hilsen

  John Strand

 7. John, du nævner så flere selskaber, hvilket er meget interessant da der ikke eksister flere danske seleskaber i relation til dig eller din virksomhed ifølge offentlige registre.

  Det er klart at du ikke skal oplyse dine personlige skatte oplysninger til os, men man må da håbe at du har 100% styr på dette overfor SKAT, da det står klart af dine indlæg at du IKKE kender forskel på indkomst og selskabs skat.

 8. >>Rent faktisk så kravet til hvad Roslyn kan bruge sin tid på i relation til et Erhvervs Phd projekt ikke så regidt som du fremstiler det.<<

  Det er vist klart at du har et meget snævert syn på verden, og du ALTID har ret.

  http://goo.gl/BNA9N

  10. Ansættelse, løn, IPR og orlov

  Ansættelse

  ErhvervsPhD-kandidaten ansættes på fuld tid i virksomheden i alle tre år ……………………………………
  Kandidatens arbejdsopgaver og arbejdstid skal fuldt ud anvendes til ErhvervsPhD-projektet og ErhvervsPhD-uddannelsen………………………………………………………………………………. FORTSÆTTES

 9. Kære Bo

  Vi lever naturligvis op til reglerne – jeg syntes at du skal bruge lidt tid på at sætte dig ind hvad Phd projektet går ud på og så bør du undersøge om den viden ví har oparbejdet før Phd projektet indgår i Phd projektet – det har vi faktisk også fortalt om i ansøgningen.

  Rent faktisk så er der masser af den viden der er i Phd projektet om er viden der kommer fra Strand Consult og vort netværk.

  Det er en Erhvervs Phd og formålet med disse er at skabe synergi mellem forskning og erhvervslivet. Det gør vi bestemt med dette projekt.

  Jeg kan kun anbefale at du sætter dig ind i tingene – vi lever op til reglerne og den rapport du henviser til er IKKE betalt af Phd penge, den er faktisk produceret 5 måneder før Phd projektet gik igang.

  Hilsen

  John Strand

 10. John du påstod >>Rent faktisk så kravet til hvad Roslyn kan bruge sin tid på i relation til et Erhvervs Phd projekt ikke så regidt som du fremstiler det.<<

  DER TOG DU SÅ FEJL, ifølge styrelsen vejledning!

  Og så henviste jeg til 2 analyser, fra marts måned

  * Can Facebook make money in India?

  * Old technology and new innovation allows millions to access Facebook with an ordinary mobile phone and no internet connection

 11. og denne analyse fra April

  * Facebook transforming itself from a social network to a communication company with 1 billion customers

  er den også fra i sommer?

  I mails i februar kalder Strand Consult Facebook analysen
  >>New report about Facebook<<

  Hvor lang tid kan man kalde den ny, hvis den er fra i sommer?

 12. Kære Bo

  Du tager fejl, en ting er hvornår vi har skrevet dem noget andet er hvornår vi publicere dem.

  Den ene af dem du linkede til var denne: http://www.strandreports.com/sw5381.asp den har jeg faktisk selv skrevet nogle dage før Facebook kom med Home løsningen.

  Den anden du linkede til var denne: http://www.strandreports.com/sw5285.asp og den har Roslyn skrevet før sin Phd.

  Når det er sagt så er der meget af vor Facebook viden som nok vil indgå i hendes Phd projekt – OTT spillere som Facebook har en central rolle og vi har med den reserch vi har lavet omkring Facebook fået en masse unik viden.

  Rent faktisk så har vi kunne dokummentere at en stor del af de penge som mobiloperatører bruger på Facebook ikke giver et økonomisk afkast og vi har lavet nogle meget spændende case studier af hvordan nogle af verdens største mobiloperatører arbejder med Facebook.

  Jeg vil estimere at vi lige nu har ca. 30 reserch noter liggende på lager som vi ikke har publiceret i vor nyhedsbrev.

  Nogle af vor reserch noter bliver aldrig sendt ud som nyhedsbreve mens andre bliver det når vi mener at det er relevant at sende dem ud – publicerings dato er aldrig eller meget sjældent produktionsdato.

  Rent faktisk så vil en del af den forskning som Roslyn laver blive publiceret via vor nyhedsbrev og jeg er sikker på at den del vil du komme til at høre meget mere om.

  Når det er sagt så burde du sætte dig ind i hvad en Erhvervs Phd er – et meget spændende koncept med mange muligheder og ofte stor samfundsmæssig værdi.

  Vor målsætning er at bruge den forskning til at genere nogle meget spændende produkter og vi har en meget klar strategi for hvor og hvordan den viden skal publiceres de kommende år – det er også en del af kravene til et sådan projekt.

  Hilsen

  John Strand

 13. Kære Bo

  Det er sjovt når jeg læser den måde du formulere dig på så minder det om den måde som Dortes gode ven Christian formulere sig på – pyt med det.

  Vi skriver løbende reserch noter om Facebook baseret på det der sker og den viden vi har – jeg har faktisk skrevet en del af dem og andre skriver også.

  Den med Facebook som er ved at blive et kommunikationsvirksomhed var den du linkede til først og som jeg nu har fortalt dig to gange at jeg har skrevet og den blev skrevet få dage før Facebok home kom på markedet.

  Vi har samlet så meget spændende viden om Faceebook og været i dialog med folk som man normalt ikke kan få viden fra – Vi har bla. lavert et fantastik case study af en operatør i Indien som er den operatør i verden med mest Facebook aktivitet.

  Med hensyn til hvor gammel viden kan blive og så være relevant så er det et godt spørgsmål. Jeg har i går skrevet en reserch note om det amerikanske mobilmarked hvor jeg lige nu løser en stor opgave for en mobiloperatør og den note er baseret på en masse gamle noter som vi refere til – På en række områder er USA mange år efter Europa.

  Når man laver et Erhvervs Phd projekt så sker det i et samarebjde mellem en virksomhed, en kanditat og et univrsitet. Det er et samarbejde som har det formål at lave forskning inden for et klart defineret område og der ligger en række meget detaljerede planer for hvad der skal laves hvornår.

  Man tager ikke den studerende og smider dem ind i et rum, låser døren og så forventer at de kommer ud afrummet efter 3 år og præsenterre deres viden.

  Det er meget tydeligt at du på samme måde ike har den store indsigt i hvad en Erhvervs Phd erog hvordan den fungere – der er vel også en årag til at du ikke laver en og at du næppe har evnerne til at lave en.

  Vi lever naturligvis op tll de regler der er på samme måde som vor ansøgning har levet op til de krav der er – ansøgningen det er den som Dorte Toft bad om men som hun allerede havde og det er det dokument hvor hun ikke kan læse engelsk og forstå hvad forskellen på WITH og FOR er i praksis.

  Der er vel en årsag til at der så mange faktuelle fejl i de blogs som Dorte Toft laver – det gælder også denne blog.

  Hilsen

  John Strand

 14. @ John

  Hvorfor forsøgte du gennem styrelsen
  at undgå at det var muligt at opnå agtinsigt som også omhandlede dine regnskaber?

  Hvad forsøgte du at skjule?

 15. John du skal vist ikke snakke om hvad andre ikke forstår.

  >>Rent faktisk så kravet til hvad Roslyn kan bruge sin tid på i relation til et Erhvervs Phd projekt ikke så regidt som du fremstiler de.<<

  10. Ansættelse, løn, IPR og orlov

  Ansættelse

  ErhvervsPhD-kandidaten ansættes på fuld tid i virksomheden i alle tre år ……………………………………
  Kandidatens arbejdsopgaver og arbejdstid skal FULDT UD anvendes til ErhvervsPhD-projektet og ErhvervsPhD-uddannelsen………………………………………………………………………………. FORTSÆTTES

 16. En kort opsummering

  John Strand ønsker transparens
  – men kun fra alle andre

  Han ønsker IKKE transparens mht. antallet af medarbejdere i hans underskudsgivende selskab
  – CVR registret siger 1, John Strand siger de tager fejl

  Han ønsker IKKE transparens mht. selskaber i “gruppen”
  – Regnskabet eksisterer kun for 1 selskab, John Strand siger der er 3

  Han ønsker IKKE transparens mht. regnskab fra sit/sine selskaber
  -han skjuler sit regnskab når han søger om offentlig støtte til sin kæreste og hans firma.

  Han ønsker IKKE transparens mht. skatte betalinger
  – Han tæller medarbejdernes indkomst skat med som skatte betalinger

  Man kunne blive ved!!!

 17. Kære Michael

  Tak for din kommentar – jeg ved godt at Dorte Toft fremstiller det således men det er endnu en af hendes mange fordregninger .

  Fakta er at jeg sagde til Styrelsen at hun naturligvis skulle have aktindsigt rent faktisk fik vi en skriftlig henvendelse fra Styrelsen som både jeg og Aalborg Universitet svare positivt på den inden for få timer.

  Den 18 februar skrev jeg følgende til Styrelen:

  Kære XXXX

  Tak for en behagelig samtale fremsendes hermed svar på dine spørgsmål – det eneste vi fra Strand Consult ikke ønsker offentliggjort er side 10 og 12 der omhandler økonomien bag projektet.

  Vi mener at dette projekt giver os en konkurrencemæssig fordel og vi mener at hvor mange penge vi har valgt at bruge på projektet er af en sådan karakter at vi af konkurrencemæssige årsager ikke ønsker at offentliggøre tallene på nuværende tidspunkt.

  Såfremt I har nogle spørgsmål må du endeligt sige til.

  Hilsen

  John Strand

  Vi investere en del penge, tid og resurcer i dette projekt og det bidrager med en del ny viden til vor forretning.

  På samme måde som store virksomheder måske fortæller hvad de bruger af penge på forskning så vælger de fleste ikke at gå i detaler med hvor pengene bliver brugt.

  Mine regnskaber er offentlig tilgængelige i modsætnning til Dorte Tofts og det som Dorte Toft omtaler som et forsøg på at forhindre indsigt i regnskabet som kan finds i Erhvervsstyrelsen var et ønske om at begrænse indsigten i detaljerne i hvad vi investere som virksomhed i projektet.

  I dialogen med Styrelsen var der lidt forvirring om hvad jeg mente men det som Dorte Toft fik i sidste ende var det jeg sagde ja til fra starten.

  Jeg er glad for at du gav mig lejlighed til at aflive endnu en af Dorte Tofts påstande.

  Hilsen

  John Strand

 18. John, hvorfor bliver du ved med at fable om Dorte Tofts regnskaber?

  Hun er journalist, så hun får vel en lønseddel for at skrive. Det er jo en rolle. Hvis ikke det var Toft, så var der jo en anden journalist som en dag ville rode i din “butik”. Det er jo bagsiden ved at stikke næsen frem – hvilket du næsten lever af at gøre.

  Det er jo egentlig ret nemt at undgå. Du kunne undlade at søge sådanne midler, og sætte dig selv i sådan en gråzone.

 19. Kære Jens

  Tak for din komentar – kan du ikke fortælle mig hvem der har ansat Dorte Toft og hvilket firmanavn der står på hendes lønsedel som du omtaler.

  Det spørgsmål har jeg stillet til Dorte Toft men det vil hun ikke svare på – så hvis du kan svare vil jeg mget gerne høre svaret.

  Du ved måske noget jeg ikke ved.

  Hilsen

  John Strand

 20. Jeg har modtaget endnu en mail fra John Strand. Her insinuerer han, at jeg skulle have skrevet, at han satte sig imod, jeg fik aktindsigt. Han forwarder mail, der beviser, hvor hurtigt han sagde ja.
  Jeg har aldrig hævdet, at John Strand har sat sig imod, at jeg skulle have aktindsigt. Jeg har aldrig skrevet, at John Strand trak sin accept ud.
  Men jeg har skrevet, at der blandt de overstregede tal i det udleverede, tilsyneladende var offentligt tilgængelige data, og det viste sig at være sandt. Jeg har desuden bragt konkret dokumentation fra styrelsens brev af, hvad John Strand havde ønsket fjernet inden aktindsigt.
  Måske har John Strand blot sat forkert adresse på og overtolket, hvad en læser skrev, nemlig: ”Hvorfor forsøgte du gennem styrelsen at undgå at det var muligt at opnå aktindsigt som også omhandlede dine regnskaber?”
  Eller også har John Strand mislæst noget andet. Men dette blot være oplyst for at eliminere John Strands behov for at gå videre ud fra den falske antagelse.

 21. John, det bliver et vildt gæt:

  Dorte Toft skriver på et domæne som slutter på “business.dk” som er ejet af Berlingske. Så min formodning er at Berlingske betaler hende for arbejdet?

 22. Kære Dorte

  Nu vildleder du dine læser igen – at du ikke er istand til at læse og forstå ting er viser denne sag og de mange fejl der er på din blog med al tydelighed.

  Du startede med i telefonen at påstå at det Phd projekt var et familieprojekt og at Roslyn ikke havde de akademiske forudsætninger til at gennemføre det projekt – hvilke forudsætninger har du for at kunne foretage en sådan vurdering af et Phd projekt.

  Nu er det sådan at både chefen for Phd skolen på Aalborg Universitet, Roslyn vejleder der er professor på Aalborg Universitet og den komite af 25 tunge folk med forskningsbaggrund der godkender disse Phd ansøgninger har dokumenteret at de er uenig med dig i dit synspunkt – hvem ved mest om hvad der skal til for at gennemføre en Phd dig eller disse folk:

  Du insinuerede at jeg har forhindret dig i at få adgang til information som er offentligt tilgængelig – det er ikke sandt jeg har sagt at vi ønskede at detaljerne i budgettet ikke bliver offentliggjort af konkurrencemæssige årsager.

  Ingen af de store forskningstunge virksomheder i Danmark fortæller i detaljer hvordan de fremadrettet allokere deres forskningsmidler – Det er naturligt og det gør man ikke af henssyn til den konkurennce der er på de markeder man agere på.

  Der hvor jeg har bedt om fortrolighed er i relation til detaljerne i budgettet og det er helt i tråd med det der står her:

  http://fivu.dk/forskning-og-innovation/tilskud-til-forskning-og-innovation/find-danske-tilskudsprogrammer/hojtuddannede-i-virksomheder/erhvervsphd/retningslinjer-for-erhvervsphd-ordningen/13-lovgrundlag-aktindsigt-og-fortrolighed

  Du påstår at vi har skrevet at Roslyns Virksomhedsvejleder er fastansat i virksomhden – det har vi ikke skrevet, hvis du læser ansøgningen så vil du se at vi har skrevet at han har arbejdet sammen med os i en del år og vi har enda fortalt hvilke projekter han bla. har arbejdet med. Problemet er at du vist ikke kan forstå den engelske tekst som er meget klar og som man bør kunne forstå inden man kommer med den slags påstande du er kommet med.

  Rent faktisk så er det sjovt at du kan blive forareget over hans tilknytnings form for rent faktisk har Styrelsen fortalt dig at man godt må hyre en ekstern virksomhedsvejleder til et sådan projekt – også på dette område er det vi gør helt i tråd med reglerne.

  Hvis du ser på mandens evner så er han ikke blot ingeinør men han har også en MBA fra London Business School og så har han en imponerende erhvervs karierre med masser af branche erfaring – jeg nyder at løse opgaver med ham og han er meget dygtig og en yderst kvalificeret Virksomhedsvejleder.

  Vi har til ansøgningen vedlagt det regnskab som var det nyeste reviderede, det var ikke som du har påstået 18 måneder gammelt da det blev afleveret til Styrelsen – det var lidt over 14 måneder gammelt og der var på det tidspunt hvor vi afleverede det næste 3 måneder til at vi skulle aflevere det næste regnskab til myndighederne.

  På det punkt har vi også levet op til reglerne og hvis Styrelsen vlle have yderligere information så kunne de have anmodet om det – det har de ikke gjort.

  Du er velkommen til at have en holdning til vor økonomi – problemet er bare at du ikke har den fornødne indsigt til at kunne foretage en saglig vurdering og med det jeg formoder du får får dit arbejde så har du nok svært ved at forstå værdien af det vi producere.

  Du skriver om et ulovligt aktionærlån – hvis du havde lavet din reserch ordenligt så vil du vide at der ligger en revisor erklæring på at lånet er betalt tilbage og at selskabet egenkapital i henhold til de danske regler er positiv.

  Du har enten ikke lavet din reserch ordenligt alternativt så har du valgt at se bort fra den viden som vi for lang tid siden har sendt til Styrelsen og som også ligger i den styrelse der samler danske virksomheders regnskaber.

  Det er fint at du er sur på mig fordi jeg har kritiseret dit faglige niveau – når jeg er på et du har skrevet så syntes jeg at du skylder Styrelsen, folkene fra Aalborg Univeritet , Roslyns virksomhedsvejleder samt samt Roslyn en undskyldning for din dækning af den Phd ansøgning.

  Jeg vil gerne sige undskyld for at jeg skrev at du var lige så dygtig som du var smuk som kvinde – det var nok en spisformulering. Lad mig formulere det således at for dig er målet vigtigere end at det jouralistiske håndværk er på plads.

  Formoder ikke at du sender en undskylding til de mange mennesker hvis arbejde du har angrebet – det har du hverken stil eller klasse nok til.

  God weekend

  John Strand

 23. @John Strand,
  Er du ude på at gøre dette til en marathon dyst, i at sige det samme ting, som plejer at være dit kampmiddel i debatter. Jeg ser dig som er det, man på engelsk kalder et “hostile witness” hvis du havde været samarbejdsvillig, var det aldrig kommet så langt ud.

  Hvis jeg var din rådgiver, ville jeg se at få denne seance afsluttet, så du ikke efterlader det, som dit skudsmål lang ud i fremtiden.

  Det undre jo ingen, at vi tilskuere bliver mistænksomme…vel.

 24. Goddag John,

  Forstår ikke hvorfor du udmyger dig selv ved at svare på samtlige spørgsmål her, der er vist ingen tvivl om at du forsøgte at fordobble antal af medarbejdere i din consult virksomhed ved at ansatte din egen kæreste på offentlig løntilskud. Sig det som det er, lige nu fremstår du ganske patetisk og du vinder ingenting på at skyde tilbage med nye spørgsmål til dine tvivler uden at det gamle er besvaret.

 25. Lad os lige rekapitulere:

  Strand Consults regnskabsår går fra 1/7 – 30/6

  Regnskabet skal derfor være Selskabsstyrelsen i hænde SENEST 30/11.

  Ansøgningen blev åbenbart som det foreligger indsendt i 2 omgange, september hvor den blev afvist, og november hver den blev genfremsendt.

  I november burde en lille bolchebutik som Hr. Strands have tilstrækkeligt meget overblik over økonomien til at vide at 11-12 regnskabet var en katastrofe, men alligevel tages der ikke forbehold for det i ansøgningen, men benyttes resultatet for det foregående regnskabsår.

  Endvidere trækkes aflevering af årsregnskabet til slutningen af marts 2013, hvor en tvangsopløsning undgås i 11 time – men hvor man i den mellemliggende til kun har et officielt regnskab at referere til, nemlig det regnskabsår der afsluttedes 30/6 2011.

  Ianal, men vil mene at dette juridisk er at anse for en culpøs handling.

 26. Det er dejligt atset at Dorte Tofts stæøtter er lig så dygtige til at have styr på fataa somDorte Tift selv.

  @ Tim, at kalde det forskningsprojekt vi laver for et job med løntilskud til min kærste fortæller meget om din indigt i hvad en erhvervs Phd er og hvad der skal til at gennemføre den.

  På samme måde som jeg har anbefalet Dorte Toft atsætte sig ind i dette område så kan jeg også anbfale dig at gøre det.

  Det vi gennemføre er et 3 årigt forskningsprojekt hvor vi betaler mere end 75% af udgifterne og det offentlige 25% af udgifterne. Al den forskninng der er et resiultat af af det arrbeje er offentlig tilgængelig og Roslyn har også en pligt til at undervise på universitetet et bestemt antal timer i løbet af de tre år.

  I praksis så er det sådan at det er os der giver et økonomisk tilskud til samfundet og samfundsudviklingen og ikke den anden vej rundt. Du burde lige sætte dig ind i tingene inden du kommer med de grove påstande der er lige så ubegavet som nogle af de ting Dorte Toft har agt.

  @ Christian – endnu en gang viser du at du ikke har fortået så meget og på samme måde som Dorte Tift så har du ikke styr på fakta.

  Hvis du havde læst mit sidste indlæg så vil du se at den sidste ansøgning blev afleveret i starten af september måned ikke i november måned som du påstår,

  At afsøgninge skal igennem to gang for at blive godkendt for som chefen for Phd skolen på AAU skriver i en mail som Dorte Toft også har:

  Jeg kan kun sige, at denne erhvervs-ph.d. fra forskerskolens og min side er behandlet som enhver anden ansøgning om indskrivning via erhvervs-ph.d. ordningen. Mig bekendt er det heller ikke unormalt, at man ender med at skulle supplere den først indsendte ansøgning til Styrelsen inden godkendelse.

  Du gør det samme som Dorte Toft – lyver ig manipulere med det formål at påstå at tingene ikke er i orden.

  Jeg er ret sikker på at du på samme måde som Dorte Toft ikke vil være i stand til at kvalificere dig til en Erhvervs Phd – i er vist ikke så kvikke og i har meget svært ved at have styr på fakta.

  Jeg mener stadig at Dorte Toft skylder Styrelsen, folkene fra AAu, Roslyns Erhvervsbvejleder og Roslyn en undskyldning for de angreb hun er kommet med.

  Jeg formoder også at Dorte Toft ikke kommer med en sådan undskyldning for det har hun ikke stil og klasse nok til.

 27. “Du gør det samme som Dorte Toft – lyver ig manipulere med det formål at påstå at tingene ikke er i orden.”

  Dine insinuationer kan jeg kun smile af, men at afgive urigtige oplysninger (bevidst tilbageholde regnskabsoplysninger) er strafbart.

  Dernæst, hvis dit postulat om at verdensfirmaet skulle afholde 75% af omkostningerne skulle passe, så ville det betyde at Strand Consult skulle være i stand til at putte 6-700 KKr i projektet hver år.

  Hvordan skulle det kunne lade sig gøre, al den stund firmaet kun et år har haft et bruttoresultat i den størrelse – skal John Strand så til at arbejde gratis, og hvordan skal omkostninger ellers afholdes?

 28. Kære Christian

  At du ikke har sat dig ind i dette og at du ikke ved hvad en Erhvervs Phd er for noget er meget tydeligt.

  Når jeg skriver at vi dækker 75% af projektet så er det rent faktisk tilfældet. Hvis du havde sat dig ind i hvordan disse projekter er lavet så vil du se at vi i forbindelsen med ansøgningen har afleveret et budget og i henhold til reglerne så rapporter både vi og Universitetet løbende til Styrelsen og i sidste ende skal der udarbejdes et revideret regnskab for projektet som skal godkende sog underskrives af en revisor.

  Din indsigt i dette område og de påstande du kommer med gør at jeg godt kan forstå at du kan lide det Dorte Toft skriver – der er lige så mange faktuelle fejlagtige påstande i det du skriver som der er i en stor del af de mange blogs Dorte Toft skriver.

  Forudsætningen for at man kan komme med berettiget kritik er at man sætter sig ind i tingene – det har både du og Dorte Toft meget svært ved.

  Hilsen

  John Strand

 29. Jeg er selv tidligere PhD’er med 100% offentlig löntilskud hos DTU. Nu er heldigvis DTU ikke en en mands consult virksomhed ellers havde jeg aldrig fået job hos John Strands consult ting.

  John Strand kräver det sidste ord her i debatten for han er bare den klogeste og kan svare på alle spörgsmål. Hvis det nu var rigtig havde han haft 5 erhvers phd studerende og ikke bare 1, som desuden er hans käreste hehe.

 30. Det er dejligt at se alle de injurier der stor trives på Dorte Toft blog.

  Her på bloggen er der re regler:

  1. Dorte Toft producere blogs med fejl i og må gang på gang rette i sine fejl og erkende at de angreb og påstande hun kommer med ikke holder – det kalder man dårligt journalistisk håndværk.

  2. Dem der fortæller og dokumetere Dorte Toft at der er fejl på hendes blog bliver underlagt censur for som Dorte Toft skrev i en mail: John Strand frakender bloggen og mig troværdighed

  3. Dem der støtter op om Dorte Toft og kommer med grove injurier kan skrive hvad de vil og de må også gerne bruge flere forskellige navne så længe de støtter Dorte Toft.

  Jeg har dokumentere flere gange at kvaliteten af Dorte Tofts arbejde er faldet med årene.

  På den anden side så kan jeg se at Dorte Toft har et stort publikun og kvaliteten af deres kommentarer fortæller vel noget om hvilket publikum Dorte Toft henvender sig til.

  Vi sender en sød weekend hilsen til Dortes fanklub – Lige børn leger bedst :-)

 31. @John
  Med al respekt for dig som professionel debattør, så synes jeg, at du fremover skal bruge et program med stavekontrol og dernæst kopiere teksten ind i bloggen.

  Vi andre amatører kan bedre tillade os at være sjuskede.

 32. @John Strand
  Dorte Toft laver ikke flere fejl, end din mangel på transparens er skyld i! Den som du ønsker fra alle mulig andre!

  Hvis dine opblæste pralerier, også blev afspejlet af klarhed i dit regnskab, var der ingen som gik efter dig. Men det gør det ikke!

  Det er klart for alle, der læser denne blog, at vi kun får noget af sandheden og noget holdes geduld.

  Du som mener du er kritiker og analytiker, du burde af alle kunne forstå, at åbenhed og transparens er en del af de titler. Men du mener, at du kan sætte dig som dommer over andres gerninger og handlinger uden selv at åbne op. Hvilke rettigheder har du til det?

  Hvordan vil nogen kunne tro at det erhvervs Phd. projekt du og din kæreste har gang i omkring “Network Neutrality in the Nordics: The Impact on Network Investment” ikke er dybt farvet af branche relaterede tilknytninger, som offentligheden ikke får noget at vide om. Så længe vi ikke ved om det er tilfældet. Kan jeg ikke se, at det er mere værd end de stykker papir som kommer ud af det.

  Hvis din kæreste er så klog, som du beskriver, at vi almindelige lægfolk ikke forstår hvad hun skriver. Så burde hun kunne se, at din indflydelse og tilknytning, er en belastning for hendes forskning. Og det ligegyldig hvor mange litteratur lister hun bruger!

  Kom ud af skabet!

 33. John Strand har brugt en del ord på, hvad han kalder “censur” på bloggen.

  Inden dette blogindlæg figurerede John Strands navn i forbindelse med knap 160 kommentarer på Bizzen-bloggen, og langt den overvejende del skrevet af ham selv. Allerflest om hans arbejdsområde altså tele.

  Lige under ovenstående blogindlæg benytter John Strand sig af gentagelse på gentagelse, hvis han er uenig med skribenten eller med de andre, der kommenterer. Samme praksis ses udøvet af John Strand andre steder på nettet.

  Men gentagelserne betyder, at andre læsere ikke bibringes noget nyt

  Blogkyndige i ind- og udland har for længst klargjort, at der ikke skal meget til, før maraton-gentagelser får andre læsere med en oprigtig interesse for et blogindlæg til at opgive at følge kommentarfeltet og blot forsvinde. Dermed tabes muligheden for, at bloggen beriges med originale observationer (tilføjelser, korrektioner m.v.), der kan være til glæde for andre læsere og skribenten.

  Derfor bør en blogansvarlig forvalte kommentarfeltet. Derudover kan den blogansvarlige jf. Berlingskes regler for kommentarer (http://www.b.dk/debat/debatretningslinjer-for-berlingske-websites ) eventuelt vælge at skjule kommentarer fra det, der vises offentligt.

  Det kan på ingen måde udlægges som knægtelse af ytringsfriheden. Som tidligere oplyst, også over for John Strand, står det enhver frit at oprette egen blog og fortsætte med at viderebringe sine budskaber der. Er ens budskaber interessante nok, skal der nok komme læsere. Vi der arbejder med sociale medier gør en del for at pege på værdifuldt indhold andre steder på nettet.

  Vedr. John Strand, så har jeg holdt i alt 4 gentagelser (kommentarer) tilbage fra John Strand i Bizzen-bloggens syv leveår. Et nyligt teknisk nedbrud fjernede foruden 1 blogindlæg også 5-6 kommentarer, hvoraf et par kom fra John Strand. Berlingske har ikke kunnet genskabe disse.

  De 4 Strand-kommentarer, som var skjult fra offentlig visning, er i øvrigt alle lagt på. De er blevet en forsvindende lille del af John Strands samlede gentagelser, og de er måske værdifulde for folk, der interesserer sig for John Strands retorik. Og måske kan det, at intet nu er tilbageholdt, standse den del af gentagelserne.

  Hvad angår fejl. Ja, som tidligere skrevet. Irren ist Menschlich. Hos alle. Ingen er ufejlbarlig.

  Forskellen er måske, at på denne blog rettes konkrete faktafejl normalt, også takket være hjælpsomme, konstruktive læsere. Enhver, der har fulgt denne blog gennem årene, har ikke kunnet undgå at se mine kvitteringer til læserne i kommentarfeltet derfor.

  Er der blot tale om modstridende holdninger, så fremgår disse af kommentarfeltet, ligeså hvis det blot er en strid om ord. Men igen. Alt fremgår typisk af kommentarfeltet, der en af blogmiljøets styrker.

  John Strand har benyttet mange ord i dette kommentarfelt på ting, der ikke har relevans ud fra indholdet af det konkrete blogindlæg. John Strand har brugte mange ord på ikke at svare helt konkret på nogle af spørgsmålene, der blev rejst i forrige blogindlæg og i dette. Mens der er svaret på andre.

  Økonomien

  Hvad angår det måske mest væsentlige spørgsmål om, hvorfor “Strand Consult Statement of Financial Solvency and Support for the Industrial PhD Project” kun rummer tal fra regnskabsåret, der blev afsluttet med et minimalt underskud 14 måneder måneder før ansøgningen blev indleveret, lige nogle ekstra linjer.

  Dette sovens-statement blev ikke erstattet af, eller suppleret med et statement, der viste den aktuelle alvorlige økonomiske situation.

  Hertil har John Strand bl.a. gjort opmærksom på, at han havde det fulde aktuelle overblik, men at “reglerne” sagde, at det var det sidst reviderede regnskab, der skulle anføres tal fra, og altså ikke det ureviderede nyeste regnskab afsluttet nogle måneder inden ansøgningen blev afleveret.

  John Strand har ikke kunnet henvise til disse regler på skrift, men oplyser, at et venligt menneske i styrelsen berettede, at det var en regel. John Strand mener også, at styrelsen burde have krævet de aktuelle data, hvis de blev anset for væsentlige.

  Den aktuelle situation var som følger: Bruttofortjenesten var faldet til en fjerdedel, egenkapitalen halveret, den kortfristede gæld oversteg egenkapitalen, der var et udestående ulovligt aktionærlån ved regnskabsårets slutning.

  Om fravalget af at supplere solvenserklæringen med den aktuelle kritiske situation står der bl.a. i kommentarfeltet følgende (stavefejl er elimineret af hensyn til læsbarhed):

  John Strand: ”Nu er det sådan at jeg kender vor økonomi, at jeg ved hvad vi har af ordrer i hus og jeg har en rimelig god føling med hvordan fremtiden ser ud.”

  John Strand: ”Nej – Jeg mente ikke at årets resultat var af betydning. Jeg kendte årsagen til underskuddet og jeg har en god føling med hvordan fremtiden ser ud.”

  John Strand: ”Med hensyn til om underskuddet ville have indflydelse på godkendelsen, så må du spørge dem der har godkendt ansøgningen – jeg tror næppe, da vi ville kunne fortælle om årsagen til det er kommet”.

 34. @Dothe Toft

  God og velbegrundet blog.

  Man får meget nemt en mistanke om, at ansøgningen er sat i søen for at få fingre i offentlige kroner.

  Ved at bruge Strand Consults begrænsede midler til at ansætte JS’s kæreste/kone frem for at give JS selv løn, opnår familien Strand/Layton en forbedret privatøkonomi på 14.500 kroner per måned.

 35. Kære Dorte

  At læse din forsvar tale kan jegh kun ssmile af – ja du har ret du er kun et menneske, et menneske som gang på gang poster blog hvor du angriber menneskerm virksomheder og brancher medgrove påstande som det efterfølgende viser sig ikke holder.

  I praksis så er det meget ofte en masse faktuelle fejl i din reerch som viser at du er blevet sjusket på dine gamle dag – dårligt håndværk.

  Du blokerede for mine indlæg ikke fordi der var faktuelle fejl i det jeg skrev til dig eller på din blog men fordi som du skrev til mig; John Strand frakender bloggen og mig troværdighed

  Antallet af indlæg der ikke er kommet på din blog er langt større end du angiver og ofte har det taget dage for dig at godkende de inlæg jeg har lagt på – det galdt bla den fejlfyldte blog du skrev om telemedicin og KMD løsningen.

  På samme måde som du kender din økonomi så kender jeg også min. Du er velkommen til at have en holdning men i modsætning til dig har jeg en meget god føling med hvordan fremtiden så ud og hvordan den ser ud.

  Det Phd projekt som du startede med at kritisere rent fagligt lver op til alle de regler der er på området. Vi har brugt meget lang tid på at forberede ansøgningen (lavet en del reserch)

 36. Den ansøgning vi har lavet lever op til alle de akademiske krav og de øvrige krav der stilles af Styrelsen og vi har leveret al den indformation man har bedt om og supleret med den information som Styrelsen og univeritet har bedt om.

  Vi har både de evner og de resurcer der skal bruges for at gennemføre dette projekt og det bliver gennemført i henhold til de akademiske og administrative regler der er på området.

  I praksis så er der meget klare regler på området og de regler lever vi og de mange andre store og små virksomheder der laver disse Erhvervs Phd projekter op til.

  Vore virksomhed bidrager til national og international forskning på et meget vigtigt område – og helt ærligt så kan jeg kun smile når jeg læser kommentarer som den Erik Trolle har skrevet – han kender vist ikke meget til international forskning og hvilke krav der er til den.

  Den ansøgning vi har lavet har været igennem et meget lille nåleøje og vi, de involverede myndigheder og de involverede universiteter har ikke haft noget at udsætte i relation til det grundlag vi har ansøgt på.

  Din blog er baseret på fejlagtige oplysninger og insinutioner som jeg kun kan smile af og hvor grundlaget er en række påstande og teser du har og som du ikke har fordusætning / indsigt i for at kunne foretage dig.

  Jeg har rejst 45 meget relevante spørgsmål til den kritik du er kommet med af mig – du har ikke været istand til at svare på disse spørgsmål og det kan man så gætte på hvorfor det er sådan.

  Jeg har meget god samvitighed, vi har allerded ebidraget med et stort beløb og vi bidrager løbende med et meget stort beløb til dette projekt og det sker i samarbejde med tre internationale universiteter heraf et dansk universitet.

  Vort projekt er af en sådan karakter at en række internationale topfolk, univeriteter, professorer og organitationer allerede har udvist stor interesse for den forskning vi er igang med og har arbejdet på i mere end et år på nuværende tidspunkt.

  I modsætning til mange ad dem der har holdninger til telemarkedet så basere vi vor holdninger på viden og ikke på føelser og når vi beskriver det danske telemarkedet så er vi i standt til at skelne mellem hvad danskerne kan få og hvad de køber – den evne har du ikke en gang,

  Du må have held og lykke her i din karrieres faglige efterår- jeg står ved den kritik jeg løbende har rejst af dit arbejde og jeg serfrem til at vi løbende kan publicere noget spændende forskning sammen med AAU.

  Hilsen

  John Strand

 37. Hov der skulle have stået

  Citat John Strand

  3. Dem der støtter op om Dorte Toft og kommer med grove injurier kan skrive hvad de vil og de må også gerne bruge flere forskellige navne så længe de støtter Dorte Toft.

  Hvem mener du skriver med forskellige navne?

  Mvh. Mikkel

 38. Citat John Strand:
  “Vore virksomhed bidrager til national og international forskning på et meget vigtigt område – og helt ærligt så kan jeg kun smile når jeg læser kommentarer som den Erik Trolle har skrevet – han kender vist ikke meget til international forskning og hvilke krav der er til den.”

  Jeg kan også kun smile, for jeg har kontakt til selv samme Universitet AAU. Der diametralt modsat mening. Så det du er ude i, at der er nogen som billigere dit verdenssyn. Men du laver den sædvanlige “John Strand” generalisering. Hvor man negligere alle af anden mening.

  Jeg kan ikke rigtigt forestille mig hvad du bidrager med noget som helst, med din nærmest infantilt og overfladisk anskuelse til telebranchen og dens metoder.

  Bare det at du siger at Dorte Toft tog fejl, ved telemedicin og KMD løsningen, er sådan en manipulering med sandheden. Det at KMD skiftede til Vidyo, betyder bare at man kan få billed igennem ved lavere hastighed med kvalitet derefter. Selv dine højt besungne Nordmænd, siger at man skal have 1,5Mbit begge veje for et rigtigt godt billed. Hvor tog Dorte Toft fejl? Når du er ude i, billed igennem – ikke billed igennem og kvalitet er dig ligegyldig, så viser det bare dine evner til at skelne nuancerne mellem sort og hvidt.

  Lad os nu får afsluttet alle dine bortforklaringer og vis os hvem du er og hvem du repræsentere.

  Vi ved jo fra andre debatter, at du kan blive ved i det uendelige med none fakta skriverier, som ingen bliver klogere af.

 39. Kære Erik

  Skal jeg forstå din kommentar sålede at AAU mener at det Phd projekt vi gennemføre samme med dem ikke bidrager med noget som helst og ikke er seriøst.

  Det er en spændende påstand som jeg gerne vil have dig til at dokumentere-.

  Jeg har to mails fra henholdsvis chefen for Phd skolen og vejlederen der ikke blot er professor men også chef for det institut som vi laver Phd projektet sammen med som vist ikke er enig med dig.

  Men du har måske ny viden fra AAU som du kan lægge frem og hvor du kan henvise til nogle navngivende personer med indsigt i projekt et der kan støtte op om dine påstande.

  Hilsen

  John Strand

 40. @ Erik Trolle. Din tekst vedrørende forholdene i Norge er ikke helt korrekt. Behovet er højere, og det vil fremgå af et blogindlæg, jeg arbejder på.

 41. Hr. Strand skriver:
  “Det er dejligt at se alle de injurier der stor trives på Dorte Toft blog.”

  John, før du slynger om dig med postulater, så læs lige op på hvad injurier er, og dernæst påvis at der er nogen der har fremsagt dem.

  Hr. Strand skriver:
  “1. Dorte Toft producere blogs med fejl i og må gang på gang rette i sine fejl og erkende at de angreb og påstande hun kommer med ikke holder – det kalder man dårligt journalistisk håndværk.”

  Det er din påstand, ud fra devisen om at det bedste forsvar er angreb.

  Hr. Strand skriver:
  “2. Dem der fortæller og dokumetere Dorte Toft at der er fejl på hendes blog bliver underlagt censur for som Dorte Toft skrev i en mail: John Strand frakender bloggen og mig troværdighed”

  Øh, jeg har flere gange påpeget fejl Dorte har lavet, hvorefter hun har korrigeret det skrevne.

  Hr. Strand skriver:
  “3. Dem der støtter op om Dorte Toft og kommer med grove injurier kan skrive hvad de vil og de må også gerne bruge flere forskellige navne så længe de støtter Dorte Toft.”

  Nå nå, nu kan man gradbøje injurier – men hvis du virkelig mener der er tale om injurier, så må du anlægge en injuriesag, men husk lige på at så bliver alt din undertøj også vasket offentligt.

  Og hvad mener du med flere navne – er dit paranoia efterhånden så grelt?
  Det har ikke foresvævet dig, at din utidige stikken snablen i statskassen falder mange for brystet.

  Hr. Strand skriver:
  “Jeg har dokumentere flere gange at kvaliteten af Dorte Tofts arbejde er faldet med årene.”

  John du har aldrig, gentager aldrig, dokumenteret noget som helst, udelukkende postuleret.

  Hr. Strand skriver:
  “På den anden side så kan jeg se at Dorte Toft har et stort publikun og kvaliteten af deres kommentarer fortæller vel noget om hvilket publikum Dorte Toft henvender sig til.”

  Ja dem der læser Dortes blog, læser seriøse artikler, der er gode til at tage temperaturen på IT-verden.
  Og flere at læserne reagerer når de bliver konfronteret med en platter som dig.

 42. Kære Christian

  Tak for din kommentar – nu er det sådan at jeg har skrevet det i mails jeg har sendt direkte til Dorte Toft.

  Jeg tror at Dorte Toft ved at jeg kan dokumentere de påstande, det har jeg faktiks gjort i en række mails til hende som hun sikker kan bekræfte ægtheden af.

  Dorte Toft har et meget afslappet forhold til sandheden, hun klipper og klister i ting – undlader at fortælke ting hun ved med det formål at få tingene til at passe ind i hendes agenda.

  I denne blog http://bizzen.blogs.business.dk/2012/05/06/slovt-net-en-af-mange-barrierer-for-velfaerdsteknologi/ skrev hun at de sløve netværk var en udfordring for udbredelsen af telemedicin i Danmark – Danmark har noget af verdens bedste bredbånd og når Dorte Toft i debatten påstår at danskerne har dårligt internet så henviser i debatten til en artikel på Comon og så glemmer hun at fortælle sine læsere at de tal ikke er en beskrivelse af hvad Danskerne kan købe og få leveret men hvad de rent faktisk køber.

  Der er tæt påm 23 millioner husstande som kan få højhastighedsbredbånd som ikke køber det – 7 ud af 10 som Syd Energi tilbyder gratis tilslutning til fiber siger nej tak – sådan er det bare.

  I følge Dansk Energis hjemmeside så er det sådan 1 ud af 4 der har mulighed for at få fiber fra Dansk Energis medlemmer har købt det – 3 ud af 4 har sagt nej tak.

  I praksis så vælger Dorte Toft at fordreje virkeligheden og påstå at danskerne har adgang til dårligt internet med udgangspunkt I at de fleste danskere vælger at købe markant dårligere løsninger end de rent faktisk kan købe. ‘

  I Dortes verden gør det intet at man snyder på vægskålen så længe det paser ind i hendes agenda. Med hensyn til KMD sagen så har hun sikker bevidst unladt at linke til eller refere til den evalueringsraport der er lavet af det projekt- den fortæller i detaljer en del.

  Jeg har rigtig mange eksempler på Dorte Tofts måde at arbejde på. I en bllog påståd hun at den støtte spilindustrien i Danmark fik ikke gav et afkast, den påstad skød et par aktører fra den indsustri ned ohg Dorte Toft måtte undskylde.

  Hun påstod at fondene der købte TDC havde lukket en afdeling ned som blev lukket ned lang tid før de købte TDC – liten er meget lang og antalet af fejl er skræmmende.

  Dårligt håndværk, rigtig dårligt håndbværk.

  Hilsen

  John Strand

 43. @John Strand,
  Hvorfor skulle jeg dog være åben, når du er som en lukket bog.

  Det jeg gør opmærksom på er, at der findes flere opfattelser AAU end din og den professor du henviser til på AAU.

  Nu lader jeg mig ikke sådan dupere af titler, som du åbenbart gør. Man skal være født i Gentofte med Jyde af sind for at kunne forstå.

  Nu er det jo sådan, at man skal være enige om definitioner på netneutralitet og jeg har læst dine definitioner og set et par videoer med din kæreste. Og jeg har nok ikke af samme opfattelse. Derfor konkludere jeg, at der set ud fra mit perspektiv, kommer der ikke noget fornuftigt ud af jeres Phd. projekt. Og i har heldigvis ikke patent på sandheden. Det kan være at i kan overbevise nogen inden for den lukkede televerden, at i har den rettet fortolkning, men i vil have mange modstandere i IT-verdenen.

 44. Kære Erik

  Jeg er glad for at du kan anmelde en bog der endnu ikke er skrevet og som du ikke har læst.

  Fristes til at spørge hvem der er mest forudtaget.

  Hilsen

  John Strand

 45. John,
  Er det at være forudtaget, at det jeg har hørt og set skrevet ikke er i overensstemmelse med min opfattelse af netneutralitet.

  Fortæller du mig at i har ændret standpunkt?

  /erik

 46. Kære Erik

  Hvad mener du med at have et standpunkt – store dele af Phd projektet drejer sig om at se på og analysere hvordan folk bruger nettet i Norden.

  Måske skulle du sætte dig ind i hvordan man laver en ErhvervsPhd, hvad der skal til for at man kan lave den og hvilke krav der er til den type forskning.

  Det er fint at du har en holdning til hvad neutralitet og der er rent faktisk mange definitioner på området. Når det er sagt så er emnet så komplekst at hvis man skal deltage i saglig debat så bør man kende de fleste nuancer.

  Vi har brugt meget tid på dette projekt inden vi lavede ansøgningen. Roslyn har haft møder med temmelig mange folk i Europa, USA og i en række andre lande.

  På toppen af det har hun læst temmelig meget litteratur – den form for internet reserch du normalt laver duer ikke til sådan et projekt.

  Skal jeg fortå dig således at du mener at du ved mere om emnet end Roslyn gør – lyder spændende.

  Hilsen

  John Strand

 47. Kære Dorte

  Håber du fortsætter dit gode og solide arbejde – også selvom du konstant og hele tiden nedgøres af John Strand med nedrige og usle kommentarer.

  Kan kun nøgternt konstatere, at der sjældent er røg uden en brand.
  Det må jo også være derfor, at John Strand griber til, at gå efter kvinden i stedet for efter bolden.
  Er det ikke sådan noget man gør i f.eks. fodbold, når man ved man har tabt?

  Dorte – fortsæt med at afdække og grave!

  I bedste fald er John Strand harmløs – i værste fald, er han samfundsskadelig, og fortjener ikke skattekroner.

  Fortsat god mandag!

 48. @ Henning Andersen med flere.

  Vi er ved vejs ende. Det er omsonst at fortsætte. Kommentarsporet lukkes.
  John Strand praktiserer også her strategien ”hvis dette er fakta, så benægter a fakta”.
  John Strand afslører også her sin foragt for andre, der ikke deler hans udlægning af ”sandheden”.
  John Strand råber også her højt om andres fejl for at tage opmærksomheden væk fra egne. Ligeså rabler John Strand også her modspørgsmål af i stedet for at svar på spørgsmål.
  John Strand forstår ikke et ord som ”gentagelser”, men gentager blot sine gentagelser.
  John Strand stempler dem, der kommenterer her som ”Dortes venner”, når det må stå klart, at nogle af de mange uvenner, som han via sin hadske og fordrejende facon har skaffet sig gennem årene, har fundet frem til dette blogindlæg.
  Men værst af alt er måske, at John Strand synes at mene, at hans firma er den perfekte partner i et offentligt finansieret forskningsprojekt. Det kan vist kun kaldes en vrangforestilling.

  Så vi er ved vejs ende. Kommentarsporet lukkes. Der er andet arbejde, der skal laves, men konstruktive meldinger kan eventuelt mailes direkte til mig.

Comments are closed.