Barrieren for krig sænkes med droner og krigsrobotter

Bare rolig. Så vidt jeg forstår, vil skrækscenariet med krigsrobotter, der vinder over os mennesker, fortsat høre til i kategorien science fiction en pæn stund. Det varer mindst et par tiår, før vi ser robotter, der overgår mennesket i intelligens. Men mindre kan også blive en udfordring.

Det fremgik af et indlæg på konferencen An Open World, arrangeret af Københavns Universitet – et arrangement, der skal ses i lyset af Niels Bohrs tanker om nødvendigheden af en åben, samarbejdende verden.

Niels Bohr brugte fra 1943 til sin død mange kræfter på at promovere ideen om en åben, samarbejdende verden som en nødvendig indsats over for den trussel, som atomvåben udgjorde. I dagens samfund er der yderlige alvorlige udfordringer, og det var, hvad konferencen handlede om. Udfordringer og muligheder for at klare dem.

Vifte af trusler

På konferencens førstedag, onsdag, var der fokus på internettets som kontrol og censur-platform, på ballistiske missiler, astroider, fremtidens militærteknologier herunder krigsrobotter og menneskeskabte virusser samt på psykofarmaka og neuroscience. Vi nåede også forbi den globale opvarmning og passiviteten i den forbindelse.

Enhver, der overværede dagens program, er i risiko for nogle vågne timer i nat, for truslerne spidser til, og mere end de fleste aner. Det er ikke ligefrem den slags ting, som de danske brede medier går op i, desværre. Her holder man sig til, hvad der set i konferencens perspektiv må kaldes småtrakasserier.

Interesse for åbenhed eller ej?

Godt 300 personer var mødt frem på konferencens førstedag, og det var en blandet skare. En del grå hoveder, en del studerende og nogen midt imellem.

Spørgsmålet, man blev efterladt med på førstedagen er, om interessen i åbenhed og samarbejde er stor nok til at begrænse truslerne, eller om stater, efterretningsvæsener, militær og erhvervsliv hver især bare ønsker at suboptimere – udnytte alt til egen fordel.

Død pr. fjernbetjening

Tag blot militærteknologien – den øgede brug drab pr. fjernbetjening. Om via den nuværende brug af droner, eller fremtidens håndstore, målsøgende raketter og bevæbnede robotter på jorden og i havet.

Emnet blev belyst af forskeren Jürgen Altmann, Technische Universität Dortmund. Altmann er medstifter af organisationen International Commitee for Robot Arms Control, og han står i spidsen for projektet ”Unmanned Arms Systems – Trends, Dangers and Preventive Arms Control”.

Hjem i “body bags”

Jeg talte med ham bagefter om det faktum, at når drabene sker fjernstyret, langt, langt væk fra gerningsstedet, kommer der ingen unge mennesker retur i ”body bags” eller i hvert fald langt færre. Krigsdeltagelse vil derfor vække færre følelser hos det angribende lands borgere, og det giver politikere og militær længere snor.

Altmann påpegede, at protester altid har taget lang tid om at virke, men de har gjort en forskel. Fremover vil det stadig være politikerne, der træffer beslutningen om at gå i krig og forblive i krig, men militærets anbefalinger vil smutte hurtigere igennem, når risikoen for egne soldater i ”body bags” er minimal.

Autonome krigsrobotter

Han bebuder, at der kommer en dag, hvor fjernbetjeningen ikke anses som tilstrækkelig hurtig. En dag, hvor den lille forsinkelse på et sekund eller lignende, som skyldes kommunikationen via satelitten, vil blive anset for kritisk af militærledelsen. Robotten – om i luften, på jorden eller i havet – vil blive gjort autonom – agere på egen hånd ud fra diverse algoritmer.

Men han fortalte også at drab pr. distance vækker større og større bekymring i mange lande. Der var således 30 lande, der talte om det emne i FN i oktober 2013. For få uger siden var der også et større møde, og i maj 2014 bliver Geneve rammen for et ekspertmøde.

Præventivt

Algoritmer vil ifølge Altmann dog også blive brugt til en præventiv indsats, f.eks. til tjek af sandsynligheden for, at soldaten bag fjernbetjeningen bare har tabt hovedet og vil skyde løs.

Algoritmer, der afspejler internationale konventioner for krigsførelse, vil sandsynligvis også blive en del af krigsrobotterne og blandt andet sikre, at den endelige beslutning i visse tilfælde overlades til et menneske.

Dagens udbud

Til slut, lidt om, hvad jeg tidligere har konstateret vedrørende robotteknologi og krig.

Militæret har foreløbig først og fremmest brugt landrobotter til at afsøge områder for vejsidebomber, men de bruges også til rekognoscering i f.eks. bygninger og byområder. Droner er som bekendt i fuld brug, men ikke alene af militæret. Også CIA har haft rådighed over dem og dræbt med dem, men det strider så vidt jeg forstår mod militære konventioner.

I grænsen mellem Nord- og Sydkorea gøres forsøg med bevæbnede robotter. Amerikanske Boston Dynamics arbejder med firbenede robotter til varetransport i uvejsomt terræn samt med humanoid-agtige soldatrobotter. Desuden ses en del arbejde med ret små flyvende robotter.

PS: Daniel Deudney, Associate Professor ved John Hopkins Universitet, talte om truslen fra rummet. Fra ballistiske missiler, der frigør sig helt fra jordens tyngdekraft, og som derfor ingen tid er om at nå deres mål, men også om truslen fra astroider. Sådanne kan lægge store byer øde, hvis ikke alt liv udslettes.

En stor del af det, Deudney fortalte om astroiderne, ser jeg beskrevet hos videnskab.dk, og anledningen var meteoren, der drønede ned i Rusland i februar og forårsagede voldsomme skader. Læs endelig. Det er interessant.

Ifølge Daniel Deudney er der alt for lidt opmærksomhed over for forekomsten af astroider, som kan nå jorden. Alt for få er kortlagt, og risikoen for nedslag blev for nylig vurderet til at være 10 gange større, end hvad man tidligere har troet på.

Den manglende forskning og kortlægning? “Videnskabsmændene kigger længere ude, for der er ikke Nobelpriser i astroiderne”, lød det tørt. Nærmer en astroide sig i truende grad jorden, bør det udsatte enkelte land ikke selv forsøge at aflede banen. Det er en job, der skal gøres i fællesskab, mener Deudney. /em>

2 responses to “Barrieren for krig sænkes med droner og krigsrobotter

Comments are closed.