Bredbåndsdækning: Sært mangelfuld dansk kortlægning, men Sverige kan

Køber du ejendom i Sverige, kan du ud fra adressen se, hvilke muligheder for bredbånd der er. Køber du ejendom i Danmark, kan du risikere at købe katten i sækken, hvis du har behov for en god bredbåndforbindelse.

De danske teleoperatørers respektive dækningskort slår ikke til, ej heller Erhvervsstyrelsens akkumulerede årlige oversigt pr. postnummer. Selv i postnumre med høj dækning, kan der meget vel være tale om elendig dækning visse steder, og det har alt for mange erfaret på den hårde måde.

Ned til 250×250 meters overblik

På det svenske bredbåndkort, bredbandskartan.pts.se, kan man få et overblik for landet som helhed, for hvert län (region), for hver kommune, og – meget vigtigt – for hvert 250×250 meters område inden for kommunen.

Her kan man tjekke, hvad der dækker bedst og hurtigst i området, se om fiberet, det mobile bredbånd, kabel-tv eller kobberet er bedst, når udgift sættes op mod hastighedsbehov m.v. Man kan desuden klikke på den konkrete adresse, og se, hvilke leverandører af hvilken teknologi der er inden for de nærmeste 500 meter og længere væk.

Regeringsinitiativer

Det er Post- og Telestyrelsen, der i Sverige står for bredbåndskortet i samarbejde med organisationen Bredbandsforum, oprettet som led i regeringens bredbåndsstrategi, der blev fastlagt i 2009. Formanden for Bredbandsforum er ministeren, der står for it og energi.

Tjek bredbåndskortet, men tjek også den information, som leveres via Bredbandsforums website. Her gøres folk f.eks. kloge på, hvilke bredbåndshastigheder forskellige opgaver typisk fordrer, og det er lige fra telefoni til streaming af musik og film og til videosamtaler af god kvalitet. Der oplyses også om, hvor stort dataforbrug, som nogle af tjenesterne løber op i, og det er jo af betydning, hvis netabonnementet er med dataloft.

Lille Danmark bagud

Jeg aner ikke, hvorfor vi i et så lille land som Danmark ikke for længst har fået et websted med en detaljeret kortdækning, ej heller en organisation som Bredbandsforum med dertil tilhørende informationsniveau. Der er sikkert også plads til mange forbedringer i det svenske, men det er intet mod behovet i det danske.

Der har dog været meldinger, der viser, at politikerne har erkendt nogle af de danske svagheder. Da regeringen i marts 2013 udsendte en rapport med titlen “Bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark”, fremgik behovet for en mere detaljeret kortlægning af punkt 5.2.

Erhvervsstyrelsen har også i forbindelse med 2012-kortlægningen nævnt, at der ville blive gennemført et pilotprojekt vedrørende en mere detaljeret dækning.

PS: På sin vis minder Erhvervsstyrelsens kortlægning på postnummerniveau mig om, da jeg måtte improvisere mig tilbage gennem Europa efter at askeskyen havde lammet flytrafikken. Vi blev fem, der fandt sammen, og én af disse, en ældre flot psykiater, fik charmeret sig til den absolut sidste udlejningsbil, der kunne opstøves i Nice. Han og den anden herre i selskabet købte et kort på en benzintank. Det var et kort over hele Europa, og det var stort set ubrugeligt. Men o.k. Lidt bedre end en globus:-)

4 responses to “Bredbåndsdækning: Sært mangelfuld dansk kortlægning, men Sverige kan

  1. OBS. OBS. Der synes at være problemer med at aflevere kommentar. Venligst mail mig, hvis det hænder for dig. dorte.toft1 at gmail og det er så com.

  2. Erhvervstyrelsen er på vej med et langt bedre dækningskort, som forventes at debutere i 2014. Det fortæller jeg om HER.

Comments are closed.