Bredbånd: Sats lavpraktisk, siger kommission. På samgravning og ved nybyggeri.

Sidst opdateret kl. 15.25.

Der er ikke yderligere produktivitet at hente i at få lynhurtigt bredbånd udbredt til hele landet, mener Produktivitetskommissionen, som i stedet anbefaler mere pragmatiske løsninger. Sådanne går på et offentligt krav om samgravning samt nedlægning af tomrør ved etablering af nye boliger.

Beskeden kom, da kommissionen i dag på et pressemøde forelagde sin rapport om infrastruktur, både den fysiske og den digitale.

Billigere

Et krav om samgravning indebærer, at når en forsyningsvirksomhed får behov for at grave f.eks. en vej op, skal der koordineres med andre. Har de et behov, skal de samtidig kunne lægge deres kabler/rør ned.

”Det kan reducere omkostninger betydeligt,” sagde formanden for Produktivitetskommissionen, professor Peter Birch Sørensen på pressemødet.

Hvad angår nybyggeri, så vil et krav om nedlæggelse af såkaldte tomrør gøre det billigere at sikre bedre digital infrastruktur med tiden, altså f.eks. at ”skyde” fiber direkte ind til boligen.

Større udbud end efterspørgsel

Kommissionen påpeger, at selv om højhastighedsbredbånd i sig selv ikke er garant for produktivitetsøgning, så er udbredelse af bredbånd det.

Ifølge kommissionen dækningen med højhastighedsbredbånd, allerede i dag er langt større end efterspørgslen. Kun 1,4 pct. af dem, der har adgang til 100 Mbit, vælger at abonnere på den dyrere forbindelse.

(OBS: Jeg er p.t. ikke klar over, om det er 1,4 procent af dem, der har 100 Mbit til døren, eller om det også omfatter alle dem, der selv skal betale måske op til 30.000-40.000 i graveudgifter for overhovedet at blive koblet på. Jeg er heller ikke klar over, om tal for adgang til højhastighedsnet reflekterer Erhvervsstyrelsens gennemsnitstal, målt på postnummer. Selv i postnumre, der synes at have højhastighedsdækning, kan der meget vel være lav dækning flere steder, og Erhvervsstyrelsen har derfor bebudet en mere detaljeret dækning. Det kan ændre på dækningsgraderne).

Formanden sagde desuden, at større virksomheder, der måtte have behovet, selv får etableret egen højhastighedsforbindelse.

Nixer 100Mbit/30Mbit

Kommissionen mener derfor, at regeringens målsætning om, at alle i 2020 skal have adgang til 100Mbit download og 30 Mbit upload ikke kan retfærdiggøres ud fra produktivitetshensyn. Udgiften står ikke mål med, hvad der opnås.

Men det er også et problem, hvad angår den fysiske infrastruktur, som det offentlige finansierer. Kommissionen anbefaler, at der kigges en ekstra gang på det potentielle udbytte af de 20 mia. kroner årligt til den fysiske infrastruktur. Ifølge kommissionen er der – set med produktivitetsøjne – tidligere spildt 24 mia. kroner på motorveje og metro.

Markedet skal fortsat styre

Kommissionen ser ingen årsag til at fravige det princip, der har hersket siden teleforliget i 1999, altså at bredbåndsudbredelsen skal overlades til markedskræfterne og være teknologineutral. Markedskræfterne skal altså selv bestemme, hvilken teknologi, der satses på, om f.eks. mobilt bredbånd, kabel-tv, fiber eller kobber. Politikerne skal ikke blande sig, uanset om kvaliteten er forskellig.

Holdningen er noget anderledes end det, man ser i f.eks. vores naboland Sverige, hvor der fra politisk hold i vidt omfang prioriteres nedlæggelse af fiber, og hvor der i mange tilfælde satset på et samarbejde, som også involverer offentlig støtte. Alt med henblik på en mere robust og fremtidssikret infrastruktur samt udbredelse, hvor markedskræfterne ikke kan se udbyttet i at gøre det.

Jeg har tidligere beskrevet den svenske satsning og de danske problemstillinger i blogindlægget “Digital infrastruktur: Forsømt stedbarn politisk set og statstøtte er tabuiseret”

Dagens pressemøde har jeg tidligere omtalt i blogindlægget “Pressemøde om infrastruktur: Nul spørgsmål om den digitale infrastruktur”.. Der ses også links til medieomtale vedr. en eventuel opdeling af TDC i “veje” og “trafik”.

PS: Dansk Metal kalder rapportens syn på den digitale infrastruktur for “en tynd kop te”.

5 responses to “Bredbånd: Sats lavpraktisk, siger kommission. På samgravning og ved nybyggeri.

 1. Jeg får etableret fiber-forbindelse igennem TDC Erhverv for overhovedet at få fiber indenfor dørene i vores nybyggede hus (i Dragør – 12 km fra Rådhuspladsen!!). Skal så også lige have en kobber-tråd gravet ind hvis jeg vil se TV via nettet!?? Det fremmer ikke ligefrem investeringslysten i fiber, at der skal vandtætte skodder imellem erhverv og privat, som lovgivningen er pt.

 2. Jvf. Produktivitetskommissionens anbefalinger om at straffe arbejdstagere ud af arbejdsmarkedet,ved at brandbbeskatte pendlere yderlige, må vi blot konstaterer, at denne kommisions anbefalinger fremover vil blive ignoreret af enhver som ønsker produktivitet.

 3. @Chris Elving. Hvad du skriver, rejser nogle spørgsmål, men du behøver bestemt ikke svare på dem. Udbyder TDC ikke fiber til private i dit område? Eller er Dragør-bygningen både erhverv og privat? Hvor meget koster de at få trukket fiber ind, og hvor meget betaler du pr. måned? Det tv, du vil se via nettet (om som du skriver fordrer kobber), er det en TDC-pakke (Yousee el.lign.)? Og kunne du skrive lidt mere om de vandtætte skotter… det synes jo helt galimatias.

  @B P. I rapporten nævnes nogle gange, hvorledes man via øgede fradrag kan mindske ulemper. Men i en helt anden boldgade, så forstår jeg ikke rigtig, hvorfor så mange arbejdspladser stadig har så rigide mødetider. Heldigvis er der undtagelser, og jeg kender selv en person, der helst kører hjemmefra i det nordsjællandske mod København ved 7-tiden for at undgå køerne. Men ville et frit valg mellem af møde fra kl. 7 til 10.30 i halvtimes intervaller, og med FAST aftale mellem arbejdstager/arbejdsgiver om det foretrukne tidspunkt, ikke fungere langt de fleste steder? Selvfølgelig er der visse steder faste åbningstider, så fleksibiliten kan ikke udfoldes alle steder.

 4. @Dorte Toft
  Flere indviklede skatteregler og fradrag, eller mere skat – nej tak.

  Men enig, løsningen er mindre transport behov, og ikke straf på transport.

  Ps. Hvornår det er belejlligt at arbejde, afhænger altså af mange flere faktorer end blot rigide mødetider. Børnepasning, samkørsel møder på arbejdet osv. osv.

 5. @Dorte Toft – Journalistisk knowhow eller research i dag er nok lidt “som en by i Rusland”, da alt jo nu tilsyneladende skal foregå i “Flow”.

  Da “Markedet” fortsat skal styre, så bliver det næste nok “Go” eller “Play” – nå nej, det findes jo allerede!!!!

  Hørte lige d.d. i Nyhederne, at Netflixs kommer med 4K! Imidlertid kan kun hver 5. “få glæde” af dette, da “vores” hastigheder ikke er gode nok.
  At 4K reelt allerede er outdatet kom sekundært.
  Derimod glemte man (læs: DR/journalisten/osv.) helt at fortælle, at såfremt slutbruger/borger/virksomhed vil se 4K via Netflixs i dag/imorgen, så skal man selvfølgelig også have udstyr der understøtter 4K. (det er så også set tidligere i forhold til Mpeg2/Mpeg4).
  Hvor mange har i øvrigt p.t. lige et 4K TV/Udstyr?

  Formoder, at Chris ikke har givet svar på dine spørgsmål.

  Som du og måske mange andre husker, så opkøbte TDC Dong.s fibernet for “en slik”.
  Et fibernet, der med forbrugerens el-penge forinden var én stor underskudsforretning og efterfølgende solgt til højestbydende (det var vist 435 mill.). Ja, det var du og jeg så måske med til at betale?

  Da TDC i forvejen ejede en række selskaber, bl.a.You See kabel-tv via coax samt havde udviklet Trio konceptet via den eksisterende tele kobber, så var det oplagt, at opkøbe dette dyrt udviklede fiber koncept, for bagefter at lægge det delvist dødt.

  Her må du samtidig bl.a. se på RETTIGHEDER og muligheder – altså, hvem har f.eks. ret til hvilke muligheder, herunder bl.a. TV-programmer samt hvilket udstyr/standarder kræver det for at tilbyde disse muligheder.

  ALT dette har for så vidt intet at gøre med TDC (eller andre) – men alligevel stor betydning.

  ALT er i dag på “modtage området” tilsyneladende SAMMENSMELTET til BETALING og ALLE glemmer rettigheder og kodningsstandarder/koncepter i debatten.

  PARAMETRE som er helt afgørende, da stort set ingen udbydere har egenproduktion eller rettigheder på ALT.
  Parametre som igen, har stor betydning på forskellige platforme og muligheder.

  Chris har af flere årsager måske ikke meldt tilbage!
  Måske kan han ikke gennemskue koncepter/priser alligevel – men har blot været besnæret af “lovede” muligheder. Måske har han købt “katten i sækken” (som mange private og virksomheder gør i dag) eller også befinder han sig i en verden, hvor han formoder, at han såvel privat som virksomhed er ligestillede?

  Nej, hvad angår privat og virksomhed, så gælder helt forskellige koncepter og priser!

  Ofte henviser medier til vores nabolande og deres “besnærende muligheder” og du Dorte, undlader det da heller ikke.

  Kender så lige 2 forskellige familier (begge private). Den ene er svensk og den anden er dansk.

  Den svenske familie er for nylig tilflyttet Gøteborg. Har nu fået fiber og høj hastighed – men mangler en række programmer/muligheder og valgfrihed.

  Den danske familie, ejer ødegård på “Lars tyndskids marker” (hvilket ikke faktisk er gældende i både SV og DK). Ønsker IKKE “alverdens muligheder), men blot en fornuftig internet hastighed til fornuftig pris -( og ja, hvad er så lige det?).
  Det har de så fundet ved afprøvning af diverse selskaber (og det er ikke via fiber).

  Måske skulle overliggeren sættes lidt lavere end tilfældet er i dag. Så kunne “vores” politikere, journalister, du og jeg måske også følge med?

  Ja, det er besnærende med lovede tekniske muligheder i “et frit” marked?

Comments are closed.