Hvilken forskel gør kvinders anden uddannelsesvej ind til tech?

57 procent af de studerende, der blev optaget på DTU’s civilingeniørstudie Medicin og Teknologi er kvinder. 40 styks af dem.

53 procent af de nye på Aalborg Universitets Sundhedsteknologi er kvinder, i alt 24.

50 procent af SDU’s civilingeniørstuderende inden for Velfærdsteknologi er kvinder. 16 af dem.

Disse er eksempler på kombinationsuddannelser med vægt på noget, der traditionelt tiltrækker kvinder, og uddannelserne har langt større succes med det end de rene it- og ingeniørfag.

7,4 pct. på datalogi

Kvindernes andel blandt landets nye datalogistuderende ligger i 2014-optaget på 7,4 procent, hvilket godt nok er en lille stigning i forhold til året før, hvor tallet var 6,6. I antal handler det om 34 kvinder fordelt på fire universiteters datalogi-studier.

Andelen af kvinder optaget på IT Universitetets softwareudvikling ligger på 8,3 procent. 8 kvinder ud af i alt 96 optagne.

Civilingenør i Softwareudvikling på SDU vil kun 4 kvinder være, svarende til 6 pct. Mens andelen på Robotteknologi på SCU er lidt højere, nemlig 8,5 procent – 5 kvinder. Alt i alt dog så små tal, at de vel knap fortæller om noget.

I Aalborg vil der, når semestret indledes, møde 1 kvinde op blandt de 104 på Softwareudvikling.

Mænd udgør 71 pct. på tekniske videnskaber

Ses der samlet på kvindernes andel inden for de tekniske videnskaber ligger den på 29 procent, og det er blandingsfagene, der trækker tallet “helt” derop.

Jeg håber, at nogen på et tidspunkt kigger nærmere på, hvilken effekt det får, at kvinderne vælger en anden vej ind til tech-viden, end den “klassiske”.

Umiddelbart kunne jeg forestille mig en del godt, når man som udgangspunkt har at skulle tænke i it ud fra et stort engagement i noget så vigtigt som medicin og velfærdsteknologi. Men ved aftagerne, hvad de får? Og går nogle af kvinderne mon videre til de “rene” tech-fag?

Blandingsfagene, der har tiltrukket kvinder, har dog ikke så mange år på bagen. Men skulle der allerede nu foreligge konkret viden om udbyttet, så giv endelig lyd i kommentarfeltet.

Vil du selv nærstudere optag fordelt på køn (eller alder eller optagelsesgrundlag), så klik dig bare ind HER.

Det samlede 2014-optag til it- og ingeniøruddannelser har jeg skrevet om i dette blogindlæg: “Jubel over it- og ingeniøroptag, men spis brød til”.

One response to “Hvilken forskel gør kvinders anden uddannelsesvej ind til tech?

  1. Kære Dorte – spændende og meget relevant indlæg. Vi mangler jo generelt unge med tekniske og naturfaglige kompetencer og jeg tror en af grundene er, at vi ikke formår at motivere de unge i en tidlig alder på en relevant og inspirerende måde til at interessere sig for, hvad uddannelser inden for disse områder kan føre til. Ikke mindst for pigerne tror jeg det er vigtigt at belyse, hvilke job- og indflydelsesmuligheder de enkelte uddannelser kan føre til,og det er måske lettere for “blandingsuddannelserne” som du adresserer. Summa summarum så skal vi have fokus på dette og hjælpes ad med at få alle vores unge til at interessere sig for de nødvendige og relevante uddannelser – en stor opgave som kræver nytænkning og samarbejde.

Comments are closed.