Aalborg: Gadelamper med Wifi? Jamen, selvfølgelig

Aalborg-firmaet S-Light er godt i gang på to fronter, der afspejler nutidige behov. Man producerer gadelamper med LED-lys, som jo bruger langt mindre strøm end traditionelle lyskilder, og i lamperne kan installeres Wifi, som klarer op til 1Gbit

S-Light gik sammen med det nordjyske fiberbredbåndsselskab Bredbånd Nord om udviklingen af, hvad der kaldes Street Wi-Fi.

En reception, der holdes i Ålborg den 15. august, kan tyde på at Aalborg kommune er blandt de interesserede. I hvert fald deltager byens borgmester, Thomas Kastrup-Larsen (S).

Kunder i hus

Hos S-Light vil man dog ikke oplyse, om det er tilfældet eller ej. Konkrete kunder oplyses først på dagen for receptionen, oplyser salgschef Charlotte Sigen, S-Light. Men hun tilføjer, at fire kommuner og en havn har udvist interesse i Street Wi-Fi.

S-Light får også andre netleverandører end Bredbånd Nord. Leverancen afhænger af, hvem der kan levere i et givent område.

Hver femte mast

Det vil typisk være hver femte lysmast, der forsynes med Wifi i områder, der skal dækkes med bredbåndsadgang, fortæller Charlotte Sigen.

Prisen for en ren LED-baseret gadelygte ligger på omkring 5.000 kroner, lige som traditionelle lysmaster. Der skal lægges op mod 10.000 til, hvis der også skal kobles fiberforbindelse til og monteres udstyr.

Det ligger også lige for at installere lyssensorer i masterne, så der pr. automatik kan ændres belysning efter lysforhold. Andre forhold kan betinge fjernregulering, så der kan spares på strømmen.

EU-beslutning

Firmaet S-Light, der er stiftet af den administrerede direktør, ingeniøren Steen Rasmussen, kan få ekstra medvind, hvad angår satsningen på LED-dioder, da traditionelle kviksølvsamaturer jf. en EU-beslutning skal udfases i 2015.

Ingen skal dog forvente, at kommuner blot vil åbne op for Wifi via gadelygterne til glæde for alle og enhver.

Kommunerne må ikke konkurrere med bredbåndsudbyderne, men der er dog for nylig åbnet for, at kommuner gerne må stille Wifi til rådighed for turister, altså hvor der færdes mange turister. Noget, der for længst er set visse steder i udlandet.

Hvorledes der kan sorteres i adgangen, så fastboende holdes væk, bliver jo en sag i sig selv. Får sejlbåden, der lægger til i kommunens havn, måske en særlig kode, samtidig med at havnepengene betales? Udleveres en kode sammen med billetten til Frilandsmuseet? Hvad med den åbne adgang til Den lille Havfrue? Alt det hører vi nok mere om.