Historisk skifte? Stjæler robotter mere arbejde end der skabes?

48 procent af en samling teknologikyndige tror, at hård robotteknologi og klogt software i 2025 vil æde flere arbejdspladser, end der skabes. 52 procent tror på, at historien gentager sig. At enhver ny teknologi, der umiddelbart erstatter menneskelig arbejdskraft, sætter gang i skabelsen af endnu flere arbejdspladser.

Denne næsten fifty-fifty fordeling er resultatet af en amerikansk undersøgelse gennemført af Pew Research. 1.896 mennesker har svaret. Det er mennesker, der bygger teknologier, mennesker, der analyserer teknologibrug, og mennesker, der tidligere har givet indsigtsfulde fremtidsprojektioner.

Maskinstormere

Jeg selv er blevet kaldt maskinstormer, når jeg gentagne gange har ytret frygt for, at robotteknologi og anden brug af kunstig intelligens kommer til at adskille sig fra tidligere teknologier.

Det var ellers mig, der rystede på hovedet af venstrefløj og fagforeninger, som malede trusselsbilleder om massearbejdsløshed, den gang den banale automatisering i form af “databehandling” på kæmpe talknusere tog fart, og ligeså den gang de personlige computere med deres tekstbehandlingsprogrammer og regneark kom.

Men med det tredje store skifte, der nu er udsigt til, har min fornemmelse i nogle år været, at vi står over for et paradigmeskift.

Overflødige mennesker

Det er et skift med skræmmende perspektiver, for hvad gør et samfund, når der bare ikke er arbejde nok, når den økonomiske kløft øges, når opfattelsen af at arbejdsløshed er noget forbigående forsvinder, når mennesker bare synes overflødige? Hvilket “nyt liv” må vi opfinde, hvis det ikke skal ende i barbariske holdninger til de udstødte?

Tro dog ikke, at jeg vil kæmpe mod øget brug af robotter og kunstig intelligens. Der vil være masser af arbejdspladser, hvis chance for at overleve er dybt afhængig af, at der i tide tages robotteknologi i brug.

Det er ikke mindst tilfældet i Danmark, der presses hårdt af konkurrence fra lande med lavere lønninger og større åbenhed over for robotautomatisering. Evner vi at producere alt det sværeste bedre? Det lette vil andre lande jo tage sig af.

Kinas masseindkøb af robotter

Hos International Federations of Robotics kan man læse, at Kina i 2013 var verdens største marked for industrirobotter. Ud af de 179.000 robotter, der blev solgt i 2013, gik de 37.000 til Kina. Medvirker robotterne mon til at endnu flere end de 400 millioner kinesere, der er løftet ud af fattigdom, løftes ud? Eller begynder udviklingen at gå modsat?

I regionerne Asien og Australien steg robotindkøbet med 18 procent, i USA med 8 procent, i Europa var stigningen 5 procent.

I Danmark? Der var et fald på 5,2 procent, og det fald tager jeg fat på i separat blogindlæg. Der vil jeg imidlertid også kigger nærmere på en positiv udvikling hos den danske robotproducent Universal Robots, og teknologiens mulighed for at styrke små og mellemstore virksomheder. Men altså – det bliver i et følgende blogindlæg.

Både blue og white collar

Hidtil har fokus især været på industrirobotter, men husk også på, at servicerobotterne er så småt på vej ud blandt mennesker, og de vil overflødiggøre visse servicemedarbejdere. Tænk også på, at 100 procents softwarebaserede robotter længe har stået for en stadig stigende del af handlen med værdipapirer og valutaer, og grænsen går slet ikke der.

At dømme efter de 48 procent i den amerikanske undersøgelse vil der være både fysisk arbejde og tænkearbejde (blue collar & white collar) der for evigt forsvinder i et omfang, som ikke kompenseres af arbejdspladserne, der udvikler robotteknologien, samler dem eller udtænker nye forretningsområder for dem eller på grund af dem.

Får de 48 pct. ret, eller de 52 procent, når 2025 er nået, og dine små børn er blevet store?

Læs endelig undersøgelsen, der rummer mange interessante holdninger fra de adspurte, hvoriblandt er mange, som kendes bredt. Og bidrag gerne selv her. Skulle de 48 procent få ret, hvad skal der så ændres?