Når Pia Kjærsgaards fingeraftryk eller DNA er forbryderens

Dette indlæg handler om:

 • DF vil have DNA-register omfattende alle
 • DF og C vil have fingeraftryksregister omfattende alle
 • Se og Hør-skandalen
 • Identitetstyveri i alvorligste grad
 • Fremmede magter, organiseret kriminalitet, NSA
 • Manipulation med registerdata
 • Borgeren lades i stikken
 • Privatlivets fred indskrænkes
 • Stemmefiskeri via angst
 • Billigere end mere politi
 • Grum historieløshed

”Det var ubehageligt”, lyder det i dag fra en folketingspolitiker fra Dansk Folkeparti. Det ubehagelig var, at en hacker har offentliggjort hendes bank- og sundhedsoplysninger.

Men hvordan havde MF’er Mette Hjermind Dencker reaktion været, hvis det også var hendes fingeraftryk, der var lagt ud til kopiering for hele verden? Og hendes DNA?

Det kunne være tilfældet, hvis hendes parti havde magt som agt. DF’s Peter Skaarup har for blot to uger siden endnu en gang argumentet for et fingeraftryksregister og et DNA-register omfattende alle danskere og alle udlændinge bosat i Danmark.

DF mener, det vil give mere tryghed, og partiet længe været utilfreds med, at registrene kun rummer de mennesker, der er sigtet henholdsvis dømt for forbrydelser, som giver fængsel i 1 år og 6 måneder eller derover.

DF mener, det vil give mere tryghed

Politimand Bendtsen

DF er støttet af de Konservative, hvad angår fingeraftrykkene. Men hos C har Bent Bendtsen har tidligere talt for, at selv dem, der mistænkes for småforbrydelser, skal indlemmes i både fingeraftryks og DNA-register.

»Det ville give politiet et helt fantastisk redskab,” som den tidligere politimand sagde til Information, da Pia Kjærsgaard tilbage i 2003 krævede et mere omfattende DNA-register.

Da tys-tys kiggede på Kjærsgaard

Apropos Pia Kjærsgaard. Lad os spole tilbage til Se og Hør-skandalen, der oprørte mange politikere, fordi dataindbruddet pludselig kom tæt på dem selv.

Se og Hørs nu berømte Tys-tys-kilde kiggede blandt andet i Pia Kjærsgaards data. Hun udtrykte, at det var ”møghamrende ubehageligt”. Hendes cpr-nummer og hemmelige adresse var blevet udleveret til det kulørte ugeblad.

Havde Pia Kjærsgaard brugt stærkere ord, hvis det var hendes fingeraftryk, der blev lagt ud til skue for hele verden? Til fysisk kopiering?

Havde Pia Kjærsgaard brugt stærkere ord, hvis det var hendes fingeraftryk, der blev lagt ud til skue for hele verden?

Hvor kraftig havde harmen været, hvis en partifælles fingeraftryk blev fundet på kontantautomaten, som kriminelle havde fusket med, så chip- og pin-kode kunne aflæses?

Terroristens pas

Hvad ville den konservative partiformand Søren Papes sige, hvis fingeraftrykket i terroristens falske pas er hans, nuppet fra det hackede danske politiregister?

Det er jo blandt perspektiverne, hvis disse registre hackes, men der er flere.

Hvad ville Pape og Kjærsgaard f.eks. havde sagt, hvis deres fingeraftryk ”for sjov skyld” blev lagt ind i politiets database i stedet for de rigtige aftryk for de 100 værste forbrydere?

Hvad ville Kjærsgård have sagt, hvis hendes DNA blev matchet med DNA fra en grov, hidtil uopklaret forbrydelse i Hellerup?

Ansvaret når fremmed magt

Hvilket ansvar ville hun og Peter Skaarup påtage sig, hvis danskernes fingeraftryk og DNA kom i hænderne på en fremmed magt, måske solgt til højeste byder blandt de værste fem bander inden for organiseret kriminalitet – den dag, de ser flere penge i identitetstyverier end i stoffer, afpresning og trafficking.

Hvilket ansvar ville hun og Peter Skaarup påtage sig, hvis danskernes fingeraftryk og DNA kom i hænderne på en fremmed magt

Kendte politikere, der rammes af læk eller datamanipulation, vil sikkert få al hjælp fra systemet til at få reddet egne tråde ud.

Den svage borger

Men den almindelige borger? Den borger, som politikere mener vil blive meget tryggere, hvis politiet fik de to registre over alle i Danmark som hjælp til hurtigere opklaring af forbrydelser.

Hvem vil redde den borger, hvis hackere bytter om på informationer? Hvem redder borgeren, hvis en politimand får lavet en cut/paste af det forkerte fingeraftryk i søgningen?

Hvem vil hjælpe borgeren, den dag et kunstigt aftryk af hans finger findes på røveri-stedet.

Den afslørende fingeraftryksscanner

Hvem hjælper borgeren, den dag det er en fingeraftryksscanner, der har givet adgang til noget, der misbruges i kriminelt øjemed, og hans aftryk er det registrerede på tidspunktet?

Og undskyld, hvis min fantasi måske løber løbsk, men hvem hjælper den uskyldige borgeren, der langt ude kan have slægtsforbindelse til en mistænkt terrorist, hvis DNA er NSA-bekendt, hvorfor NSA sætter overvågning på den danske borger?

Uskyldig til det modsatte er bevist af borgeren selv? Det kan være svært nok, selv når det ikke gælder fingeraftryk eller DNA. Det kan adskillige danskere, udsat for identitetstyveri, allerede skrive under på.

Afgrundsdyb uvidenhed

Dansk Folkeparti og de Konservative har måske en afgrundsdyb uvidenhed om, hvad det kan føre til med fingeraftryks- og DNA-registre over alle. Hvad der kan ske, hvis man forlader det nuværende princip, hvor de er begrænset til folk, der er sigtet for/dømt for alvorligere forbrydelser.

Eller er det ikke uvidenhed, blot ligegyldighed over for alle andre end dem selv?

Politikerne må være bekendt med det helt elementære i, at stjæles ens identitet, så er det ikke længere gjort med at få nyt cpr-nummer, nye bankkonto-numre, ny hemmelig adresse, nyt navn. Politikerne må også være bekendt med, at identitetstyveri er en af de hurtigste voksende kriminalitetstyper.

Nyt fingeraftryk fra kirurgen?

Når/hvis registret med alle danskeres fingeraftryk eller DNA hackes, åbnes for en ladeport af misbrug, hvis skade ligger hinsides, hvad der kan klares på papir.

Måske kan det lade sig gøre til overkommelige penge kirurgisk at få nye ”fingeraftryk” for borgeren, men DNA’en? Den, der også kan bruges til at afdække et helt slægtstræ – skulle der være nogen, der har noget mod slægten eller racen.

Måske kan det lade sig gøre til overkommelige penge kirurgisk at få nye ”fingeraftryk” for borgeren, men DNA’en?

Fucked, hvad angår datasikkerhed

Vi er med et godt dansk ord allerede ”fucked”, hvad angår sikkerheden for alt for mange registre. Der kører et teknologisk kapløb med de mørke kræfter overalt i verden, hvor digitaliseringen er, og de bliver dygtigere og dygtigere.

Danmark er som bekendt et af verdens mest gennemregistrerede samfund, og at det står skralt til, er Rigsrevisionen med til at påpege. Otte myndigheder blev for nylig for dårlig it-sikkerhed, heriblandt netop Rigspolitiet, der allerede har mistet data i CSC-hacket, hvor der også var indbrud i cpr-registret, men ikke anede det.

Øget risiko

Hvorfor dog åbne for yderligere – mere vidtgående risici? For at score flere stemmer?

Reglerne for politiets nuværende registrering af DNA blev i 2005 sidestillet med reglerne fingeraftryk hvad angår indsamling og registrering, og de lyder forsvarlige.

Det gælder personer som er eller har været sigtet for en forbrydelse, der som nævnt kan give fængsel i 1 år og 6 måneder eller derover, “eller i visse tilfælde i sager om børnepornografi.”

Der skal altså foreligge en god grund til at mistænke dem for en alvorlig forbrydelse. Det er, hvad Dansk Folkeparti og de Konservative vil ændre, sidstnævnte dog “kun” vedr. fingeraftryk.

Gamle data om antal

Politiet tilbyder på nettet ikke aktuelle informationer om, hvor mange borgere, der lige nu er i registrene, men ultimo 2010 var der allerede 335.000 personer registreret. Peter Straarup bruger i dag tallet 400.000, men man vil altså op på de knap 5,7 millioner, og han påpeger, at der er masser at pøse på grundet kravet om fingeraftryk i nye/fornyede pas.

Tallet for DNA er ejendommeligt nok helt tilbage fra medio 2007, hvor der i DNA-registret 29.000 personer samt 13.000 spor fra gerningssteder.

Hos Dansk Folkeparti er det især Peter Skaarup, der i de seneste år har argumenteret grundigt for et DNA-register over alle danskere, samt udlændinge, der bor i Danmark. Han var forrige gang ude med kravet i sommeren 2013 med indlæg i Politiken og kopi heraf på egen blog.

Fremsat lovforslag

Af hans indlæg kan man se, at Dansk Folkeparti havde fremsat forslaget i april 1013, men i juli samme år bebudede han en genfremsættelse.

Den aktuelle sag, som tilsyneladende udløste blogindlægget, er pågribelsen af en mand, der har begået overgreb på to piger. DNA var det afgørende bevis.

Skaarup ser ingen forskel på vores DNA og bilernes nummerplader. Således skriver han:

”Jeg er klar over, at mange er bange for få ‘et overvågningssamfund’, hvis vi får et DNA-register. Men hvorfor i grunden det? Vi kører også rundt med nummerplader på biler, så politiet vil kunne finde frem til de bilister, som ikke overholder loven.”

Skaarup ser ingen forskel på vores DNA og bilernes nummerplader

Intet gjort, intet at skjule

Og hvor mange forbrydere er det lige, der stjæler nummerpladser til vognene, som de bruger som led i deres kriminalitet? Vist ganske mange. Og hvor er data-identitetstyveriet i Skaarups verden?

Peter Skaarup sammenligner det også med videoovervågning. Har man intet at skjule, er der ingen grund til bekymring. Et argument, som også er meget populært i stater, vi ikke ønsker at sammenligne os med.

DNA fra 2 mio. babyer som start

Peter Skaarup anviser en turbostart for det nye DNA-register. Det skal begynde med registret, der rummer data fra de obligatoriske blodprøver fra foreløbig omkring 2 millioner nyfødte, taget siden 1982. DNA-profilen skal ifølge Skaarup blot tilføjes.

De forældre, der ved, at blodprøven blev afgivet for at kunne spore eventuelle sygdomme hos barnet samt bidrage til forskningen, vil så vide, at deres barn – om stadig barn eller voksen – vil være i en DNA-database, som politiet vil kan søge i, når der ledes efter forbrydere.

(I det nye Politiken-indlæg, dateret 14.12.2014, den åbner Skaarup dog for, at forældre kan gøre indsigelse mod at deres barn indgår i DNA-registret. Men så skal DNA’et blot hentes på anden vis.)

Med politiet i ryggen

Peter Skaarup nævner i 2013-blogindlægget, at forslaget støttes af både formanden for Landsforeningen Hjælp Voldsofre, Henning Wollsen, og Claus Oxfeldt, forbundsformand for Politiforbundet. Han nævner også, at mange danskere ønsker DNA-registret.

Ingen har altså så store betænkeligheder for de alvorlige skyggesiden, at det tæller.

Jeg har ofte nok berettet om, hvilke problemer det giver borgerne i Danmark, at næsten ingen politikere og embedsmænd har elementær viden om it og it-sikkerhedens trusler. Senest beskrev jeg det, da regeringen i december meldte ud om en plan for øget it-sikkerhed.

Vejen til helvede

Rart er det heller ikke at vide, at næsten alle partier er villige til at indskrænke borgernes ret til privatlivets fred, om det gælder terroristbekæmpelse eller inddragelse af skat eller noget helt tredje, såsom en tungt dækket enkeltsag i medier.

Rart er det heller ikke at vide, at næsten alle partier er villige til at indskrænke borgernes ret til privatlivets fred

Mon ikke det er på tide for alle os journalister at oplyse bedre om, at vejen til helvede er brolagt med en helvedes masse gode intentioner.

Stemmefiskeri med angst som agn

Der er masser af stemmefiskeri i gang målrettet alle dem, der er påvirkelige over for den angst for kriminalitet og fremmede, der spredes med kold politisk spekulation i ryggen.
Derfor er der et øget behov for at oplyse om farerne ved sådanne registre, og det er ikke svært.

I det mindste vil de, der er fortalere for gennemregistrering af “af hensyn til tryghed” og “opklaringsprocent” få et indblik i, hvad der også er god grund til at være angst for.

Så kom i gang Aftenshowet og Go’ Aften Danmark, BT og EkstraBladet. Ellers er det hele eller det meste måske pludselig indført som led i en studehandel.

Kom i gang alle jer andre, der bruger mange kræfter på at skildre politikere, men ikke så mange på det politiske indhold.

Medier og sociale medier

Kom i gang med at oplyse, alle I journalister og borgere, der ikke ønsker en registrering, som udgør enhver politistats og militærregimes våde drøm.

Så kom i gang Aftenshowet og Go’ Aften Danmark, BT og EkstraBladet

Deadline-modellen med bare at sætte en Peter Skaarup over for en politiker med modsat holdning i de sene aftentimer på den smallere kanal, DR2, holder ikke.

Effektivt og billigt

Men tag ikke fejl. Selvfølgelig kan jeg, ligesom DF, C og politiet, se mange fordele i, at politiet med ét hug kan søge blandt alle i Danmark boende menneskers fingeraftryk og DNA.

Det kan også i det lange løb være billigere for politikerne end at sikre, at der er nok veluddannede politifolk nok steder rundt om i landet.

Der kommer sikkert også være gode argumenter for, at militæret (Forsvarets efterretningstjeneste) får adgang til alles DNA og fingeraftryk.

Min advarsel skyldes

Men jeg ser langt større problemer end fordele i de altomfattende registre af følgende grunde:

Fordi jeg har et vist indblik i, hvor ofte det kan gå galt selv med enkle systemer, og DNA-registret bliver komplekst.

Fordi jeg har en vis indsigt i problemerne med it-sikkerhed (beskrevet ovenfor).

Fordi jeg er et krigsbarn med en far, der måtte under jorden, fordi Gestapo trævlede hans gruppe i modstandsbevægelsens op og tog mange af dem.

Fordi erindringen om DDR-styret stadig findes.

Fordi erindringen om DDR-styret stadig findes.

Og fordi alt for få danske politikere står vagt om privatlivets fred, fordi det modsatte kan betale sig, giver stemmer eller kræves af alliancenationer.

Ikke alt, man kan gøre, er klogt at gøre. Det har historien vist gang på gang.

Men klogt vil det være at opjustere politiet, hvad angår kriminalitet, der sker via nettet – helt uden fingeraftryk og DNA. Den kriminalitet øges som nævnt hastigt.

Men hvad er din holdning?

14 responses to “Når Pia Kjærsgaards fingeraftryk eller DNA er forbryderens

 1. Det er altså let at komme udover hacking. Jeg har en gammel 486’er stående, den er vel 20 år gammel, og uanset hvor meget fremmede magter måtte ønske at hacke den så sker det bare ikke, for der er intet netkort i den. Hvis du vil holde noget sikkert fra hacking, så er det jo bare at holde det offline. Slut prut. Lidt mindre bekvemmelighed for sikkerhed er da intet problem. Fjern alt der hedder en print feature fra systemet, sørg for der overhovedet ikke er printere på borgen, og få noget ordentligt sikkerhed internt, så man ikke kan lave en Edward Snowden. Længere er den ikke.

 2. Tusind tak, DT for de fyndige og nødvendige borgerlige ord!

  At DF går ind for sådanne registre, kan ikke undre, når man tager partiets ideologiske rødder i en ikke så fjern fortid i betragtning. At Det Konservative Folkeparti også gør det, er derimod plat umuligt at forstå i betragtning af partiets rolle som alle frihedselskende skeptikeres parti. Det burde derfor kæmpe for at bevare og udvide de borgerlige frihedsrettigheder og retssikkerheden samt privatlivets fred. På de seneste har det desværre fejlet fælt på dette område; bl.a. ved at stemme for mørklægningsloven. DF’s autoritære, for ikke at sige diktatoriske tiltag, burde det bekæmpe med næb og klør, men noget tyder på, at ledelsen helt har mistet kontakten til deres kernevælgere og i stedet kæmper med DF om vælgere, som, hvis de ikke stemte på DF, ville stemme på Socialdemokratiet. Partiet ledelse ville ikke engang kunne få øje på en vindersag, hvis de faldt og brækkede benet over een. Mon det er et par tidligere politifolk, een af dem med en fortid i DF, som fører de andre nikkedukker ved næsen?

  Har kun en tilføjelse til den omhyggelige gennemgang af ulemperne ved dette tiltag, nemlig, at forsikringsselskaberne ville være meget interesserede i at få fingre i et DNA-register. I forvejen er de jo godt igang med at udvande selve forsikrings grundidé, nemlig solidariteten.

 3. @Martin Madsen: Stuxnet virusen infiltrerede med success et system på tværs af et airgap og manipulerede centrifugerne til at ødelægge produktet uden at nogen operatør opdagede det. Du antager at det danske politi kan indføre en højere sikkerhedsstandard end et hemmeligt uran berigelsesværk? Det samme politi som lige har fået hacket deres registre fordi de har lagt dem hos en udbyder der aktivt valgte ikke at patche zero-day sikkerhedshuller i over 6 måneder. Det samme politi som på trods af gentagne henvendelser om hacking af deres system ikke fortog sig noget aktivt i 6 måneder.

  Jeg stoler ikke på at det politi kan beskytte data.

 4. Al offentligt pres på borgerne har det med at tiltage voldsomt så snart en given mulighed er lovsat. Tænk blot på hvor omfattende at, den for under ti år siden relativ beskedne (og derfor alment accepterede), ‘klip’-ordning for kørekort har udviklet sig: Der skal ikke mange stramninger til førend at ethvert forhold under færdselsloven er underlagt en klippe-straf.
  Som EU-skeptiker, kan jeg ikke undlade også at nævne det temmeligt indskrænkede EF handels-samarbejde, som man lokkede (lidt over halvdelen af) befolkningen med på for under 50 år siden: Ting vil aldrig indskrænke sig men kun eskalere – I given grad, over given tid!
  Og således vil det også forholde sig med mulighederne i et komplet DNA-register – Stille og roligt, i små skridt som folk (også) accepterer ud fra givne argumenter fra landets ledelse. Ergo: Tiltag som disse SKAL kvæles ved fødslen!

  Vi lever i en lykkelig og grænsende til naiv tid. Men vi har dog stadig et forsvar og det lønner sig lige at tænke kort over hvorfor: Man forestiller sig stadig at en fremmed stat med vold vil overtage magtapparatet i Danmark.
  Når dette scenarie er accepteret blandt landet øverste ledelse, hvorfor vil de så skabe et register der vil gøre det ganske simpelt at støve enhver tænkelig modstander op fra dag ét af? Argumenter om planer om destruktion før en given besættelse (ikke at jeg har hørt dét argument endnu) holder ikke, for ligesom broer er forberedt på sprængning for at hindre fjenden, vil de næppe nå at blive sprængt, for indtil (læs: efter) sidste øjeblik ville man jo gerne beholde dem til når fjenden måtte være blevet fordrevet. Og hvordan er det lige med aggressive handlinger, á (også) invasionsforberedende sletninger af data, i en krisesitution? Forud for 9. april var det oplagt at mobilisere hæren, men dét ville jo være en tydelig fremvisning af mistro overfor Tyskland, som man havde ikke-angrebs pagter med – Og hvad var følgen?
  Anyhow, dén fremmede magt der måtte angribe landet har sikkert allerede tildraget sig pågældende registre på anden vis længe inden, og det vil tydeligvis ske uden spioner indenfor dørene som i gode gamle dage, hvor vi faktisk var meget bange for ‘fjenden’!

  Endeligt er det underligt at det er selvsamme politikere som ønsker og accepterer det grænseløse Europa, der forsøger at kontrollere de sølle 5millioner danskere på deres hjemmebane. Det er almindeligt kendt hvor stor en del af kriminalitet der i dag udføres af østbander, så hvad nytter et sådant register i forhold de resterende 495 millioner af EU-borgere der kan bevæge sig frit rundt i landet?

  Nu jeg skrev ‘østbander’: Det er jo blot en populariseret betegnelse og personlig tror jeg at en stor del af pågældende kriminalitet udføres af individuelle kriminelle opportunister der har set lille naive Danmark som et tag-selv bord, men det er blot en irrelevant tanke i denne sammenhæng.

 5. God informative artikel Dorte!

  Den rammer hovedet på sømmet. De kære politikere har ikke en døjt forstand på IT sikkerhed og tror at data kan beskyttes til højre og venstre, så let som at klø sig på maven.
  Men fakta er at det er nemt at stjæle data. Man kan ikke se at 0 og 1 tallerne er blevet kopieret (stjålet), med mindre der er spor efter det i logfiler osv. (og her er det nemt for den dygtige at slette eller ændre spor (logfiler) efter sig).

  Spørg bare filmbranchen, de har i årevis forsøgt at forhindre kopiering af deres værker (film). Det er aldrig lykkedes dem, for det er umuligt at beskytte 0 og 1 taller, som i bund og grund er indholdet på en DVD/BlueRay skive.

 6. Mon dog kriminelle kunne være så skruppelløse, at de ville plante et fingeraftryk eller DNA på et gerningssted.

  Det handler jo ikke om hacking, men om at åbne for den mulighed, at kriminelle kan plante identitets spor, således at det pludselig er uskyldige mennesker der skal bevise, at de ikke var tilstede.

  Men at lovgivere end ikke evner selvstændigt at tænke så langt, er vel i virkeligheden det der bekymrer allermest.

 7. @ alle. Tak for bidrag og undskyld forsømmelse med at få kvitteret, men jeg har haft lidt fri.

  I øvrigt har Peter Skaarup, retsordfører for Dansk Folkeparti, i går på Berlingske Business kritiseret dette blogindlæg under overskriften “Den der har rent mel i posen frygter ikke register”.

  Tilføjet kl. 17.10. Jeg kan i øvrigt kun anbefale, at man som bidrag til at kunne gætte på sandsynligheden af it-sikkerhed for fremtidige DNA- og fingeraftryksregister, får læst en artikel hos Ingeniøren om det omfattende hack hos statens store it-serviceleverandør CSC. Ingen aner, hvor meget der er trukket ud af CPR-registret, kørekortsregistret, politiets kriminalregister og den database, der rummer over 80.000 brugernavne og password til CSC’s systemer. Ingen aner, hvem der har disse data i hænde.

 8. @Dorte,

  Peter Skaarup har med sit synspunkt: http://www.business.dk/debat/den-der-har-rent-mel-i-posen-frygter-ikke-register tydeligvis ikke forstået det du skriver og fattet eventuelle konsekvenser.
  Det jeg frygter er, hvor mange i folketinget der forstår det. Mit gæt er desværre at det er >meget< få…..

  Det er i øvrigt tragisk komisk at læse her hvor ignorante PET og politiet har været i CSC sagen. Hvad skal vi så med "Center for Cybersikkerhed", hvis de ikke bliver taget alvorligt ?
  Se: http://www.version2.dk/artikel/pet-afslog-hjaelp-fra-center-cybersikkerhed-til-csc-hacking-76061

 9. Rigtig godt indspark Dorte Toft, og jeg håber virkelig at budskabet kan komme ud til et større publikum, for det er meget beskæmmende hvad vi er vidne til for for tiden.

  Desværre lader det til at historieløsheden i den grad udstiller den naivitet der stilles til skue, og som i den grad kan være meget farlig for vores demokrati (eller rettere resterne, da det langsomt, efter en salami metode, udhules dag for dag).

  Og når Peter Skaarup i den grad misbruger situationen med følelsespornografiske udsagn omkring mord og voldtægter, så vender det sig i en – for har PS overhovedet forholdt sig til den store fare der er for at begå justitsmord, eller er det for ham bare at anse for “collateral damage”.

  Endvidere selvmodsiger han sig selv, når han først nævner at politiet ikke rykker ud til indbrud hvor der er stjålet for under 100.000 kr., for dernæst at komme med følgende udsagn:
  “de godt 4.000 danskere, som har anmeldt indbrud i første halvår af 2014 alene i Københavnsområdet, og hvor en forsvindende lille del er opklaret, ville elske, at politiet ved hjælp af DNA- og fingeraftryksregistret ville få deres ejendele tilbage.”

  For registret ville jo ikke ændre en tøddel på om politiet ville rykke ud, da hovedparten af indbrud jo alligevel er under “bagatelgrænsen” – så reelt set er det en ren stråmand fra PS’ side.

  Argumentet om “Den, der har rent mel i posen, frygter ikke register” er meget, meget farligt, for selv om folk har rent mel i posen, så er der mange ting de stadigvæk ønsker at holde for sig selv, f.eks. politisk, religiøs, eller seksuel præference – alt sammen ting der kan misbruges af systemer med en afslappet holdning til menneskerettigheder.

  Og som vi har set i de forgangne år, så er det offentliges IT sikkerhed i dette land tæt på forsvindende, så muligvis har PS ikke fantasi (eller er direkte for dum) til at se problemet i:
  “Der er i øvrigt næppe fremmede magter eller internationale kriminelle netværk, som vil interessere sig for den forurettedes DNA eller fingeraftryk.”
  hvorimod andre, hvis de sætter de historiske briller på, afgjort kan se et problem.

  I det spil er det i øvrigt skræmmende at krigsministeriet (forsvarsministeriet har reelt med dette tiltag taget sit gamle navn fra før 1950 igen) propper en halv milliard i ulovlig aktiv cyberkrigsførsel, som intet har med forsvar at gøre:
  http://www.version2.dk/artikel/danmark-ruster-sig-til-udfoere-cyberangreb-76024
  http://www.version2.dk/artikel/it-forening-danmarks-cyberoffensiv-er-moralsk-forkastelig-76027

  For nu står vi i den situation at FE risikerer at lave ragnarok på internettet, samtidig med at landets borgere ingen retssikkerhed har – hvor fremmed indblanding i PS’ register kan få fatale konsekvenser for et horribelt antal borgere.

  Hvis vi så igen i et historisk perspektiv holder DFs’ retorik op mod hvad der ellers sker i Europa for tiden, så har vi Pegida, som fører sig frem med en retorik der bringer stærke mindelser om hvad der skete i slutningen af Weimarrepublikkens dage, hvor en slap regering, med en laizzes faire politik ikke forstod de bevægelser der var i samfundet og udviste rettidig omhu, hvilket gav frit spil for Hitler og hans bande.

  Der er kun 17 år til hundredeåret for Weimarrepublikkens fald, men hvis ikke politikerne vågner op, og tager demokratiet alvorligt, herunder tager stærkt afstand til forslag som PS’, så er der afgjort en risiko for at historien kan gentage sig selv – vi skal på ingen måde tage vores demokrati for givet.

 10. Du angiver som en af årsagerne til dit ‘opråb’ politikernes manglende bekymring/ sikring af privatlivets fred.
  Med små 20 år som professionel i IT-branchen tror jeg at privacy i vores samfund, som udvikler sig mod øget digitalisering, er et område vi skal tage rigtig alvorligt. Jeg vil mene at digitalisering og privacy er lige så skelsættende for vores samfund som skiftet fra enevælde til konstitutionelt monarki. Jeg tror simpelthen at hastigheden hvormed vores samfund bliver digitaliseret giver nogle grundlæggende og alvorlige udfordringer af de samfundsstrukture som vi har været hundredevis af år om at opbygge.

  Desværre ser/ hører jeg ikke fra nogen steder i det politiske spektrum nogle virkelige visionære politikere, der kan være fyrtårn for at navigere vores samfund sikkert i digitaliseringens farvand.

  Vi skal have engageret Hr. og Fru Danmark i digitaliseringen af vores samfund, så tror jeg også de visionære politikere vil dukke op. Tænk – hvis dette emne gik viralt :-)

 11. Dorte,
  Totalregistrering af fysiske karakteristika er vel det næste naturlige skridt efter totalregistreringen af vores digitale liv.
  Når staten/udvalgte megaselskaber ved alt om befolkningen, har de fleste en tendens til at indpasse sig systemet.
  Skulle der være et par enkelte modige whistleblowers/journalister, der sætter demokratiske principper højere end deres eget liv (Chelsea Manning, Julian Assange, Edward Snowden, William Binney, Thomas Drake, Russel Tice, James Risen, Barret Brown), så vil de indsamlede oplysninger gøre det meget nemmere at begå karaktermord.

  The canary in the mine is already dying.
  34 procent af forfattere/journalister i hvad der betegnes som frie lande udøver selvcensur grundet overvågning ifølge en sprit-ny undersøgelse af PEN Amerika:
  http://www.nytimes.com/2015/01/05/arts/writers-say-they-feel-censored-by-surveillance.html?_r=0

  Godt Nytår!

  Dan Mygind

 12. DR offentliggør i dag en undersøgelse, som er foretaget for DR af Epinion. Ifølge undersøgelsen menter 76 procent af danskerne, at det er en god idé med et DNA-register, der dækker alle i Danmark, og ikke kun dømte og sigtede for alvorlige forbrydelser.

  Politiforbundets formand Claus Oxfeldt bifalder undersøgelsens resultat. Han mener, at politiet har vist, at man kan håndtere personfølsomme oplysninger. Altså på trods af, at CSC-hacket også omfattede persondata i politiets varetægt.

  DR-undersøgelsen og Oxfeldts udtalelser bragte i øvrigt frem, at Dansk Folkeparti tidligere har modsat sig, at uskyldiges DNA blev lagret i et politiregister.

  I 1999 fremsatte den daværende justitsminister, Frank Jensen, et lovslag til lov om oprettelse af et centralt DNA-register. Det skulle ikke blot rumme DNA for dømte, men også for sigtede, der frikendes.

  Dansk Folkeparti, som nu ønsker et DNA-register for alle i Danmark, var den gang afvisende. Under Folketingsdebatten sagde Peter Skaarup således følgende:

  ”Justitsministeriets dokumentation siger, at 12 pct. af de sigtede senere begår kriminalitet, men så er der jo 88 pct., der stemples helt unødvendigt. Der mangler proportionalitet…..”

  ”Jeg tror ikke, der er ret mange mennesker, der kunne tænke sig at være registreret i sådanne arkiver så lang tid, når vedkommende er uskyldig. Og når man ikke er dømt ved en domstol, er man uskyldig og skal selvfølgelig ikke registreres.”

  Hele Folketingsdebatten fra 1999 kan ses i Folketingets arkiv.

  For ganske kort tid siden var nyheden i øvrigt, at kriminaliteten er faldet til et niveau, der sås i 1980’erne. Det er den fysiske kriminalitet, der falder, altså den hvor fingeraftryk og DNA har betydning for opklaringen. Kriminaliteten på nettet derimod er stigende.

 13. Angstens stemmefiskeri.

  Det er lidt sjovt, men… Indtil videre har jeg ikke kunnet finde et eneste land i den vestlige verden hvor antallet af trafik dræbte, p.r. år overstiger antallet af døde i forbindelse med terror og krigen mod terror.

  F.eks. var der i USA i 2012 33.561 dræbte i trafikken, medens de har haft 5.281 dræbte i Afghanistan og Irak. 11 September angrebet kostede 2.996 menneske liv. Dvs. as USA maksimalt kan have haft et tab på 10.000 menneskeliv i perioden 2000-2014 grundet terror relaterede aktiviteter, medens det uden at kny accepterer 3 gange det antal – PR. ÅR. Eller sagt på en anden måde, antallet af trafikdræbte overstiger antallet af terror dræbte med en faktor 50!

  Tilsvarende med Danmark, i 2012 havde vi 167 trafikdræbte. Indsatsen i Afghanistan og Irak har kostet 43 soldater livet. For Danmarks vedkommende er det mindst en faktor 70!

  Tænk hvis vi havde indført lige så drakoniske metoder til at bekæmpe antallet af trafikdræbte som vi har indført for at bekæmpe terrorisme.

 14. I mit blogindlæg lægger jeg vægt på, at angreb også kan bestå i at manipulere med indholdet af registre, så de ikke er til at stole på. Den trussel anses for at være voksende ifølge årets rapport fra US-efterretningsmyndighed, World Wide Threat Assesment.

  “…however, we might also see more cyber operations that will change or manipulate electronic information in order to compromise its integrity (i.e. accuracy and reliability) instead of deleting it or disrupting access to it. Decisionmaking by senior government officials (civilian and military), corporate executives, investors, or others will be impaired if they cannot trust the information they are receiving.”

  Sikkerhedseksperten Bruce Schneier giver i den forbindelse udtryk for, at det bliver nødvendigt med streng kryptering af indhold.

Comments are closed.