Tekniske videnskaber højdespringer? Nej teologi.

De unge prioriterer de tekniske videnskaber næstlavest

Igen jubles der over stigning i søgning til ingeniøruddannelser. Denne gang vedrører det kvote2. Men de unge prioriterer de tekniske videnskaber næstlavest.

Procenter er dog taknemmelige, når udgangspunktet er et lavt antal. Måske skulle der også jubles over, at der er en hele 40 procents stigning i søgningen til teologi. Det slår ligegodt søgningen til bachelor i tekniske videnskaber, hvor stigningen kun lå på 22 procent.

De 40 procent på teologien svarede til, at 66 personer nu ønsker at læse det via kvote2, mens det er 1.282 unge, der søger optag på tekniske videnskaber.

Rækkefølgen for unges præference ved kvote 2 optag på bachelorniveau er således:

8.781 søgte Samfundsvidenskab (DJØF m.v.)
4.600 søgte Humaniora
3.177 søgte Sundhedsvidenskab
2.662 søgte Naturvidenskab
2.243 søgte Kunstneriske videnskaber
1.282 søgte Tekniske videnskaber
66 søgte Teologi

Hver og en, der læser dette, kan selv fundere over prioriteringens konsekvenser både for de unge selv og for samfundet som helhed.

Hvorledes udannelses- og forskningsmininister Ulla Tørnæs ser på de unges prioritering fremgår af pressemeddelelsen, hvor ingeniøruddannelser er det eneste, der nævnes konkret vedrørende kvote2-ansøgninger, og hvor der fortælles om en 26 procents stigning til den mellemlange diplomingeniøruddannelse og en 22 procents stigning til civilingeniøruddannelsen:

“Det glæder uddannelses- og forskningsministeren, at der er stor søgning til de tekniske uddannelser:

– Det ligger mig meget på sinde, at vi uddanner unge efter samfundets og arbejdsmarkedets behov. Og det er vigtigt for mig, at de unge har information om, hvilke brancher der har høj beskæftigelse og lav ledighed. Erhvervslivet efterspørger flere ingeniører, og nu søger flere unge ind på ingeniøruddannelserne. Det er positivt, at årets kvote 2-søgning viser, at flere unge bliver tiltrukket af ingeniørfaget, som rigtig mange virksomheder efterspørger. Det viser, at de unge både vælger uddannelse med hjertet og hjernen, siger Ulla Tørnæs.”

Citat slut.

Der var stigninger i søgningen til alle bachelor-retninger. Samfundsvidenskab steg f.eks. med 9 pct., og Kunstneriske videnskaber med 5 procent.