Ugen hvor politi og medier dutter optaget

Danmarks borgere skal vare sig for at blive ofre for forbrydelser i denne uge, medmindre de sørger for, at det sker på Bornholm eller ved grænsen. På politistationerne er der nemlig ikke mange tilbage. Den politisk besluttede grænsekontrol tager uge efter uge sine, og Folkemødet på Bornholm beslaglægger mange flere. Sidste år løb politiets regning fra Folkemødet op på 26 millioner kroner.

Danmarks borgere skal heller ikke forvente, at det allervigtigste bliver grundigt dækket i danske medier i denne uge, medmindre det altså skulle indtræffe på Bornholm, hvor medierne flokkes til fætter-kusinefesten med politikere og lobbyister. Sidste år deltog omkring 700 journalister, og holder tendensen fra folkemøde til folkemøde stiger tallet igen i år.

Bagefter skal pressen lige komme sig, inden den igen laver masseudvandring fra redaktionslokalerne. Denne gang til Roskilde-festivalen, der årligt har omkring 2.500 medieakkrediterede.

Så husk det lige, kære borger. Der er tidspunkter, hvor både samfundets udøvende magt og den 4. statsmagt melder optaget. Men lige netop i denne uge går det vel, for forbryderne er forhåbentlig optaget af EM-fodbold, hvis de altså ikke er smarte nok til at udnytte mulighederne. Det er i øvrigt også gode tider for erhvervslivet, hvis det har dårlige nyheder, der gerne skulle gå under medieradaren.

Politik koster dyrt, og ligeså musik:-) Men mon det prioriteres lige så højt af familien Danmark?

One response to “Ugen hvor politi og medier dutter optaget

  1. Ups: Jeg havde overset, at resten af politistyrken i morgen og i overmorgen skal passe på John Kerry, USAs udenrigsminister, der gæster København. Så der er vitterligt tyndt belagt hos politiet den 16. og den 17.

Comments are closed.