Er fremtidig vækst lig flere arbejdspladser, eller flere ubrugbare mennesker?

Vækst, vækst, vækst! Vækst skaffer flere i arbejde, øger velstanden i samfundet, øger forbruget, øger skatteindbetalingerne, sikrer velfærdssamfundet. What’s not to like? Nye erhvervsmæssige successer er sjældent arbejdskraft-intensive Men vil der forever kunne ses den sammenhæng? Tre forhold taler imod, og desværre udviser danske politikere og meningsdannere, der råber efter vækst, meget begrænset interesse for … Læs mere

5,2 pct. fald i robot-salg i DK i 2013, mens rekordsalg globalt

Om faldet i Danmark Om tøven i erhvervslivet Om bankers tøven Om eksportsucces for dansk robotfirma Om leje af robotter Om forskydninger i salget Salget af industrirobotter i 2013 faldt med 5,2 procent i Danmark, mens der i EU som helhed var en stigning på 5 procent. Globalt var stigningen mere en dobbelt så stor, … Læs mere

En verden uden arbejde – for mennesker

Tør du tænke tanken til ende? Konsekvenserne, hvis endnu et par hundredetusinde job i Danmark outsources? Så er her en tanke, der volder yderligere modstand. Hvad skal mennesker gøre, når robotterne efterhånden bliver så gode, at de ikke alene slår mennesket som billig og sikker arbejdskraft til storindustriens rutinearbejde, men også overtager job på meget … Læs mere